Cevap Yaz
5 Nisan 2023, 16:11 - Furkan Yazdı

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 69-75-76. Sayfa Cevapları Öğün Yayınları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 69-75-76. Sayfa Cevapları Öğün Yayınları 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı konusunda 9. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 69-75 ve 76’daki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar kısmından yazarak bildirebilirsiniz. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 69-75-76. Sayfa Cevapları Öğün Yayınları konusunda Emmoğlu konusunu işledik.

9.Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 69-75-76. Sayfa Cevapları Emmoğlu

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları Öğün Yayınları

Metne Hazırlık

1. Sizce şairler, toplumla ilgili eleştirilerini nasıl dile getirirler? Açıklayınız.
Cevap: Şairler toplum ile ilgili eleştirilerini şiirler yazarak dile getirirler. Şiirlerin içerisindeki kelimelere çok büyük anlam yükleyerek okuyucuya eleştirilerini anlatırlar.

2. Günümüzde insan ilişkileri sizce maddiyat üzerine mi kuruluyor? Tartışınız.
Cevap: Günümüzde maalesef bir çok ilişki maddiyat üzerine, çıkar ilişkisi üzerine kuruluyor. Ancak bazı ilişkilerde dostluk üzerine, arkadaşlık üzerine kurulabiliyor.

3. Sizin bu hayatta eleştirdiğiniz noktalar nelerdir? Böyle düşünmenize neden olan etmenler nelerdir? Belirtiniz.
Cevap: Benim bu hayatta eleştirdiğim en büyük nokta kendi benliğimizi kaybetmemizdir. İnsanlar para kazanmak için özünü kaybetmiş durumdalar. Para kazanmak için patronlar kendi insanını köle gibi çalıştırıp çok az para veriyorlar. Bu durum bence çok yanlış bir durum. İnsanlar para hırsına kapılmadan insani davranışlar sergilemeye başlamalıdır.

4. Yunus Emre’nin “Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen.” sözünden ne anladığınızı açıklayınız.
Cevap: İnsanın içi kötüyse doğru söz söylese bile altından bir maksat aranır. İyi bir insan kötü bir söz söylemez çünkü herkes onun iyi birisi olduğunu, kötü söz söylemeyeceğini bilir.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları Öğün Yayınları

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Şair “bir gönülü beş güzelin cebine bölmek” sözüyle ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız.
Cevap: Bir insan hayatı boyunca yalnızca bir insanı sevebilir. Bir insan sürekli olarak başka insanlara gönlünü kaptıramaz. Bunu benzetmek amacıyla bu sözü kullanmıştır.


2. Şair, şiirde “Emmoğlu” diyerek sizce kime seslenmektedir? Açıklayınız.
Cevap: Şair bu kelime ile konuştuğu bir nesneye yada bir arkadaşına seslenmektedir. Örneğin denizle konuşuyor olabilir, ağaçla konuşuyor olabilir, bir hayvanla konuşuyor olabilir.


3. Şiire göre hayatın tadı nasıl alınmalıdır? Açıklayınız.
Cevap: Hayatın tadı şiire göre çalarak, çırparak, haram yiyerek ve birden fazla kişiye gönül vererek çıkartılmaktadır. Ancak bu sözlerini gerçek anlamda kullanmamıştır. Şair bu sözleriyle eleştiri yapmakta ve tersini kastetmektedir.


4. Dördüncü dörtlükte dize sonundaki kelimeler neden tam söylenmemiştir? Belirtiniz.
Cevap: Bu kıtanın devam ettiğini ancak kısaltmak amacıyla şiirin o kısmını almadıkları anlamına gelir.


5. Şiirdeki dörtlüklerde geçen kafiye ve redifleri bulunuz.
Cevap: 

Emmioğlu kısımları rediftir.

Kabına, sabuna, cebine kelimelerinde –ap tam kafiyedir, –ına rediftir.

Para, göre, töre kelimelerinde –re‘ler tam kafiyedir.


6. Şiirde geçen “Emmoğlu” sözcüğü yöresel bir söyleyiş özelliği mi göstermektedir? Şair neden böyle bir söyleyişe başvurmuş olabilir?
Cevap: Şiirin halktan her kesime hitap edebilmesi için samimiyet oluşturmak için böyle bir söyleyiş kullanmış olabilir.


7. Şiirdeki açık ve örtük iletileri tespit ediniz.
Cevap: 

Açık İletiler: Dünya içerisinde yapılan kötü şeyleri yaparak mutlu olabileceği anlatılır.

Örtük İletiler: Bu düzen içerisinde kendini bozmazsan, ahlaksız olmazsan hiç bir şey elde edemiyorsun.


 8. Okuduğunuz şiirin genel anlamda doğal, toplumsal veya bireysel gerçeklikle ilişkisini değerlendiriniz.
Cevap: Şiir tam manasıyla gerçek hayattaki gerçeklikleri ortaya dökmüştür. Toplum içerisinde bulunan ahlaksız ve yıkık durumu gözler önüne serip eleştirmiştir.


9. Okuduğunuz şiirin yazıldığı dönemin sosyal, dinî ve toplumdaki duygu, anlayış ve zevklerini düşünerek şiiri değerlendiriniz.
Cevap: Şiirde yazılanlar eski bir dönemede ait olsa geçerliliğini günümüzde de devam ettirmektedir. İnsanlar kötü şeyleri yaparak mutlu olabileceğini sanıyorlar. Çalarak, etik olmayan işler yaparak huzura ereceğini sanıyorlar.


10. Okuduğunuz şiiirin yazıldığı dönemdeki siyasi, sosyal, askerî, dinî, ekonomik, kültür vb. gibi unsurları da dikkate alarak şiirdeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal ögeleri belirleyiniz.
Cevap: Şiir evrensel olarak kabul edilebilir. Çünkü genel olarak dünyanın bir çok noktasında yaşanan sıkıntılar bu şiirde geçmektedir.


11. Okuduğunuz şiiri şairin, bağlı olduğu edebî dönem, gelenek, topluluk açısından değerlendirerek edebiyat, sanat ve fikir akımlarının şiire yansımalarını belirleyiniz.
Cevap: Şiir Cumhuriyet Döneminden sonra yazılmış, gerçeklikleri konu alan bir temada yazılmıştır. Toplumda problem olarak nitelendirilebilen her şey edebiyatta konu olarak ele alınabilir. Toplum içerisinde yaşanmış siyasi, askeri ve kültürel olaylar edebiyat ile ilişkilendirilebilir.


1. Etkinlik

Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 75 Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Öğün Yayınları

2. Etkinlik

Âşık Ruhsati’ye ait bu şiir ile Emmoğlu şiirini ait oldukları gelenek bakımından karşılaştırınız. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 76 Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 69-75-76. Sayfa Cevapları Öğün Yayınları 2023-2024

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.