Cevap Yaz
2 Ocak 2023, 21:25 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 65-66-67-68-69-70. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 65-66-67-68-69-70. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 65-66-67-68-69-70. Sayfa Cevapları Televısıon

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 65 MEB Yayınları

Work with your partner. Choose a TV programme. Ask and answer questions as in the example. You can use the questions below.
Çeviri: Partnerinizle birlikte çalışın. Bir TV programı seçin. Soruları örnekteki gibi sorun ve cevaplayın. Aşağıdaki soruları kullanabilirsiniz.
Cevap:

How often do you watch TV? (Ne sıklıkla televizyon izliyorsun?)

I watch TV every day. (Her gün TV izlerim.)

What is your favorite TV programme? (En sevdiğiniz televizyon programı nedir?)

My favorite TV programme is O Ses Türkiye. Because I like listening to music.  (En sevdiğim TV programı O Ses Türkiye. Çünkü müzik dinlemeyi seviyorum.)

When did you last watch it? (En son ne zaman izledin?)

I watched it last night. (Dün gece izledim.)

What happened in the programme? (Programda neler yaşandı?)

My favorite competitor won the competition. (En sevdiğim yarışmacı yarışmayı kazandı.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 66 MEB Yayınları

Which TV programmes do you recommend to your classmates? Why?
Çeviri: Sınıf arkadaşlarınıza hangi TV programlarını önerirsiniz? Neden?
Cevap: I recommend the documentary show. Because they are interesting and fun. (Belgesel programını öneririm. Çünkü ilginç ve eğlenceliler.)


Chris, Sue and Matt are talking about their favourite TV programmes. Read the dialogue and fnd who talked about the characters in the photos. Write their names under the photos.
Çeviri: Chris, Sue ve Matt en sevdikleri TV programlarından bahsediyorlar. Diyaloğu okuyun ve fotoğraflardaki karakterlerden kimin bahsettiğini bulun. İsimlerini fotoğrafların altına yazın.
Cevap: 

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 66 MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 67 MEB Yayınları

Read the dialogue again and complete the table.
Çeviri: Diyaloğu tekrar okuyun ve tabloyu tamamlayın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 67 MEB Yayınları


Read again and choose the correct one.
Çeviri: Tekrar okuyun ve doğru olanı seçin.
Cevap:

1. Sue didn’t watch the talk-show programme. (Sue talk-show programını izlemedi.)

2. There were three guests at the talk-show. (Talk-show’da üç konuk vardı.)

3. Matt watched a sci-f series. (Matt bir bilim kurgu dizisi izledi.)

4. The documentary was about history of science. (Belgesel bilim tarihi ile ilgiliydi.)

5. Chris doesn’t like watching documentaries. (Chris belgesel izlemeyi sevmiyor.)


What did you watch last on TV? Talk about it with your partner.
Çeviri: Televizyonda en son ne izledin? Partnerinizle bunun hakkında konuşun.
Cevap:

– I watched a documentary yesterday. It was about the skin change of snakes. It was exciting. (Dün bir belgesel izledim. (Yılanların deri değişimini anlatıyordu. Heyecan vericiydi.)

– Come on, I missed it. I was very curious. (Hadi ya, ben kaçırdım. Çok merak ediyordum.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 68 MEB Yayınları

Work in pairs. Ask the questions to your partner and write a 1 paragraph about her/his TV watching habits.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Soruları partnerinize sorun ve TV izleme alışkanlıkları hakkında 1 paragraf yazın.

How many TVs do you have at home? (Evinizde kaç tane televizyon var?)

How often do you watch TV? (Ne sıklıkla televizyon izliyorsun?)

What kinds of TV programs do you prefer/watch? (Ne tür TV programlarını tercih edersiniz/izlersiniz?)

Do you have dinner in front of TV? (Akşam yemeğini televizyonun önünde yer misin?)

Do you watch the commercials on TV? (Televizyondaki reklamları izliyor musun?)

Do you watch TV a lot? (Çok televizyon izler misin?)

Cevap: My friend has two televisions at home. Sometimes she watches TV. She watches sports program. Having dinner in front of the TV. She watches television commercials. She doesn’t watch much TV. (Arkadaşımın evinde iki televizyon var. Bazen televizyon izliyor. Spor programı izliyor. Akşam yemeğini televizyonun önünde yer. Televizyon reklamlarını izliyor. Pek televizyon izlemez.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 70 MEB Yayınları

Let’s Make a Project! (Hadi Proje Yapalım!)

Follow the steps and prepare a poster. Present it to the class.
Çeviri: Adımları takip edin ve bir poster hazırlayın. Sınıfa sunun.

1- Choose two types of TV programmes. (İki tür TV programı seçin.)

2- Prepare a poster. (Bir poster hazırlayın.)

3- Find their photos. (Fotoğraflarını bulun.)

4- Give information about the programmes. (Programlar hakkında bilgi veriniz.)


Let’s Refect! (Düşünelim!) 2021

Now I can understand speech on daily routines and preferences. (Artık günlük rutinler ve tercihlerle ilgili konuşmayı anlayabiliyorum.)

Now I can ask questions about preferences. (Artık tercihlerle ilgili sorular sorabilirim.)

Now I can talk about past events, preferences and personal experiences. (Artık geçmiş olaylardan, tercihlerden ve kişisel deneyimlerden bahsedebilirim.)

Now I can understand texts about past events, daily routines and preferences. (Artık geçmiş olaylar, günlük rutinler ve tercihler hakkındaki metinleri anlayabiliyorum.)

Now I can write sentences about daily routines and preferences. (Artık günlük rutinler ve tercihler hakkında cümleler yazabiliyorum.)


7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 65-66-67-68-69-70. Sayfa, Television ünitesi etkinlik çalışmaları içerisinde televizyon kullanımı ve içindeki bilgiler ile ilgili ingilizce kazanımların bulunduğu 7. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları sayfa 65-66-67-68-69-70’in cevapları bu konu üzerinden paylaşılmıştır. Eksik veyahut hatalı yorumları bizlere yorumlar kısmından yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.