Cevap Yaz
2 Aralık 2022, 22:55 - Sena Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf Matematik Ders Kitabı 158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Açılar konusunun da bulunduğu 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169. Sayfa Cevapları Açılar

6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 158 Ders Kitabı Cevapları

Hazır mıyız?

“Matematik” kelimesinde parmakların kesiştiği yerlerde oluşan açıklığı ifade etmek için matematikte hangi kavramın kullanıldığını düşününüz ve açıklayınız.
Cevap: Açı kavramı kullanılmaktadır. 


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 159 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde – 1

Yukarıdaki açıyı sembolle gösteriniz.
Cevap: KLM


Sıra Sizde – 2

Yukarıdaki açıyı isimlendiriniz ve sembolle gösteriniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 159 Ders Kitabı Cevapları


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 160 Ders Kitabı Cevapları

Tartışalım

Yukarıdaki ABC’na eş olan farklı duruşlarda açılar çizilebilir mi?
Cevap: Evet çizilebilir.


Örneğin olarak yanda verilen VUT, ABC’na eş açı mıdır?
Cevap: Eş açıdır.


Sıra Sizde – 3

Aşağıda kareli kâğıtta verilen LMN ’na eş bir açı çiziniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 160 Ders Kitabı Cevapları


Sıra Sizde – 4

Aşağıda kareli kâğıtta verilen CDE ’na eş bir açı çiziniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 160 Ders Kitabı Cevapları1


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 161 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde – 5

Açıölçer yardımıyla yandaki ABC’na eş bir açı çiziniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 161 Ders Kitabı Cevapları


Sıra Sizde – 6

Açıölçer yardımıyla yandaki UVY ’na eş bir açı çiziniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 161 Ders Kitabı Cevapları2


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 162 Ders Kitabı Cevapları

Konu Değerlendirme

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.
Cevap: 

• Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekle ….açı… denir.
• ACB ’nın köşesi ….C…. noktasıdır.


2. [DE ve [DC birleşimi ile oluşturulan açıyı sembol ile gösteriniz.
Cevap: DEC açısı.


3. Aşağıdaki açıların köşe noktalarına karşılık gelen harfleri eşleştiriniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 162 Ders Kitabı Cevapları


4. Aşağıdaki açıları sembollerle ifade ediniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 162 Ders Kitabı Cevapları1


5. Aşağıdakilerden hangisi verilen açının sembolle gösterimi olamaz?
Cevap: D) ACB


6. [AB ile aşağıdaki ışınlardan hangisi birleşirse BAC oluşur?
Cevap: A) [BC


7. Aşağıdakilerden hangisi yanda verilen açıya eş bir açı değildir?
Cevap: C


8. Aşağıdaki açılardan hangileri eş açılardır?
Cevap: B) II ve III


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 163 Ders Kitabı Cevapları

Hazır mıyız?

Yandaki şekilde bir evin yatak odasının, mutfağının ve çocuk odasının çizimi verilmiştir. Hangi odaların birbiri ile komşu odalar olduğunu düşününüz ve açıklayınız.
Cevap: Mutfak ve çocuk odası- çocuk odası ve yatak odası komşu odalardır.


Sıra Sizde – 1

Yukarıdaki şekle göre KML ve LMN için istenenleri yazınız.
Cevap: 

Ortak ışın: [ML 
Komşu açılar: KML, LMN


Sıra Sizde – 2

Birbirine komşu olan CDA ve ADB ’nı çiziniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 163 Ders Kitabı Cevapları


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 164 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde – 3

45° ve 65°lik açıları komşu açı olacak şekilde çiziniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 163 Ders Kitabı Cevapları


Sıra Sizde – 4

Yukarıdaki şekilde bulunan komşu açıları belirleyiniz ve sembollerle ifade ediniz.
Cevap: ABK ile KBL, KBL ile LBC


Sıra Sizde – 5

Yukarıdaki açının tümler açısını açıölçer kullanarak çiziniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 164 Ders Kitabı Cevapları


Sıra Sizde – 6

Aşağıda tümler açısı verilen açıları bulunuz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 164 Ders Kitabı Cevapları1


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 165 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde – 7

Şekildeki DEF ’na komşu tümler olan açıyı açıölçer yardımıyla çiziniz ve çizdiğiniz açıyı isimlendiriniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 165 Ders Kitabı Cevapları


Sıra Sizde – 8

35°lik açıya komşu tümler olan açıyı açıölçer yardımı ile çiziniz ve çizdiğiniz açıyı isimlendiriniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 165 Ders Kitabı Cevapları


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 166 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde – 9

Kesişen iki yolun çocuk parkı tarafında oluşan açısı 118°dir. Buna göre kütüphane tarafında oluşan açıyı bulunuz.
Cevap: 180 – 118 = 62°


Sıra Sizde – 10

Aşağıdaki açıların bütünler açılarını bulunuz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 166 Ders Kitabı Cevapları


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 167 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde – 11

LOM ’na komşu bütünler olan açının ölçüsünü bulunuz.
Cevap: 180 – 115 = 65°


Sıra Sizde – 12

Komşu bütünler iki açıdan biri diğerinin 5 katı olduğuna göre büyük açının kaç derece olduğunu bulunuz.
Cevap:
x + 5x = 180

6x = 180
x = 30°→ küçük açı
5 . 30 = 150°→ büyük açı.


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 168 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde – 13

Yukarıdaki şekle göre a kaç derecedir?
Cevap:
130 = a + 30

a = 100°


Sıra Sizde – 14

Yukarıdaki şekilde ters açıları belirtiniz.
Cevap: KOA ile LOB, KOB ile AOL


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 169 Ders Kitabı Cevapları

Konu Değerlendirme

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.
Cevap: 

• Ölçüleri toplamı 90° olan iki açıya …..tümler…… açılar denir.
• Hem bütünler hem komşu olan açılara …..komşu bütünler….. açılar denir.
• Köşeleri ve birer ışınları ortak olan açılara …komşu…. açılar denir. 


2. 40°nin tümlerinin bütünlerini bulunuz ve açıölçerle çiziniz.
Cevap:
90 – 40 = 50→ tümler

180 – 50 = 130→ bütünler


3. Bütünleri 110° olan açının tümleri kaçtır?
Cevap:
180 – 110 = 70

90 – 70 = 20’dir.


4. Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap: 

(D) 126°lik açının bütünleri 54°dir.

(Y) Ters açıların ölçüleri birbirine eşit değildir.

(D) Köşeleri ve birer ışınları ortak olan açılara komşu açılar denir.

(D) Biri diğerinin 2 katı olan tümler iki açıdan küçük olanı 30°dir.

(Y) Dar açının bütünleri de dar açıdır


5. Ölçüsü 35° olan açının bütünleri ile tümleri arasındaki fark kaç derecedir?
Cevap: C) 90°
180 – 35 ) 145°

90 – 35 = 55°
145 – 55 = 90°


6. 120°lik açının bütünler açısının tümler açısı kaç derecedir?
Cevap: A) 30°
180 – 120 = 60°

90 – 60 = 30°


7. 36°lik açının bütünler açısı ile 72°lik açının tümler açısının farkı kaç derecedir?
Cevap: B) 126°
180 – 36 = 144°
90 – 72 = 18°
144 – 18 = 126°


8. Yukarıdaki şekilde a, b, c doğrularının kesiştiği nokta K noktasıdır. Buna göre “?” ile gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir?
Cevap: D) 100°
45 + 35 = 80°

180 – 80 = 100°


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevaplar 158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169. Sayfa, Açılar 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.