Cevap Yaz
11 Ocak 2023, 20:52 - Sena Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf Matematik Ders Kitabı 170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Alan Ölçme konusunun da bulunduğu 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180. Sayfa Cevapları Alan Ölçme

6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 170 Ders Kitabı Cevapları

Hazır mıyız?

Sınıfınızda bulunan öğretmen sandalyesinin yüksekliğini nasıl bulabileceğinizi düşününüz ve açıklayınız.
Cevap: Metre ile bulabiliriz.


Sıra Sizde – 1

Aşağıdaki paralelkenarların C noktasından AB kenarına olan yüksekliklerini çiziniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 170 Ders Kitabı Cevapları


Sıra Sizde – 2

Yukarıdaki paralelkenarların kırmızı renkle belirtilen kenarlarına ait yüksekliklerini çiziniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 170 Ders Kitabı Cevapları1


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 171 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde – 3

ABCD bir paralel kenar olduğuna göre |EF| uzunluğunu bulunuz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 171 Ders Kitabı Cevapları


Sıra Sizde – 4

Yukarıdaki paralelkenarda [BC] kenarına ait yüksekliğin uzunluğunu bulunuz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 171 Ders Kitabı Cevapları1


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 172 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde – 5

ABCD paralel kenarının alanı 200 cm² ve |BC| = 20 cm olduğuna göre |EF| uzunluğunu bulunuz.
Cevap:
200 ÷ 20 = 10
|EF|= 10 cm


Sıra Sizde – 6

Taban uzunluğu 5 cm ve bu tabana ait yüksekliği 8 cm olan paralelkenarın alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: 8 . 5 = 40 cm²


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 173 Ders Kitabı Cevapları

Tartışalım

Kare ya da dikdörtgen aynı zamanda paralelkenar özelliği gösterir mi?
Cevap: Gösterir. Çünkü karşılıklı kenarları paraleldir.


Sıra Sizde – 7

Aşağıdaki paralelkenarın alanı kaç metrekaredir?
Cevap: 4 . 3 = 12 m²


Sıra Sizde – 8

Yukarıdaki paralelkenarın alanı 50 santimetrekare ise [DC] kenarına ait yükseklik kaç santimetredir?
Cevap: 50 ÷ 5 = 10 cm²


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 174 Ders Kitabı Cevapları

Konu Değerlendirme

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.
Cevap: 

• Paralelkenarın alanı …..taban…… ile yüksekliğin çarpımına eşittir.
• Paralelkenarın bir köşesinden karşı kenarına indirilen dikmeye ….yükseklik….. denir.


2. Alanı 160 santimetrekare olan bir paralelkenarın taban uzunluğu 20 santimetre ise bu tabana ait yükseklik kaç santimetredir?
Cevap: 160 ÷ 20 = 8 cm²


3. |AK|=2 cm, |AD|=10 cm ve ABCD dikdörtgeninin alanı 80 santimetrekare ise KBLD paralelkenarının alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: 8 . 8 = 64 cm²


4. ABCD paralelkenar ve BKDL dikdörtgendir. A(BKDL) = 72 cm² ve |AL| = 2 cm ise A(ABCD) kaç santimetrekaredir?
Cevap: 10 . 9 = 90 cm²


5. ABCD paralelkenarının alanı 40 santimetrekare ise a+b kaç santimetredir?
Cevap: D) 13
8 + 5 = 13 cm²


6. ABCD, çevresi 40 cm olan bir karedir. |BK| = 3 cm olduğuna göre A(AKCL) kaç santimetrekaredir?
Cevap: C) 70
10. 7 = 70 cm²


7. ABCD ve AKLM paralelkenar olduğuna göre yukarıdaki boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: A) 38
50 – 12 = 38 cm²


8. ABCD paralelkenardır. Yukarıda numaralarla gösterilen uzunluklardan hangisi [BC] kenarına ait yüksekliktir?
Cevap: D) 4


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 175 Ders Kitabı Cevapları

Hazır mıyız?

Tangram; dikkat ve düşünce gücünü geliştirme, şekillere farklı açılardan bakabilme, ihtimalleri anlamlı bir şekilde kullanabilme gibi birçok alanda kişilere katkı sağlar. Ayrıca matematikte birçok geometrik şeklin öğrenilmesine yardımcı olmaktadır. Yandaki tangramda bulunan bir üçgenin herhangi bir kenarına ait yüksekliğin nasıl bulunacağını düşününüz ve açıklayınız.
Cevap: En yüksek köşeden bir dik açı indirerek yüksekliği buluruz.


Sıra Sizde – 1

Aşağıdaki ABC ’nin [BC] kenarına ait yüksekliğini çiziniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 175 Ders Kitabı Cevapları


Sıra Sizde – 2

Aşağıdaki KLM ’nin [KM] kenarına ait yüksekliğinin kaç santimetre olduğunu bulunuz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 175 Ders Kitabı Cevapları1


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 176 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde – 3

Aşağıdaki ABC ’nin [BC] kenarına ait yüksekliğini çiziniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 176 Ders Kitabı Cevapları


Sıra Sizde – 4

Aşağıdaki KLM ’nin [KM] kenarına ait yüksekliğini çiziniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 176 Ders Kitabı Cevapları1


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 177 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde – 5

Aşağıdaki ABC ’nin [BC] kenarına ait yüksekliğini çiziniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 177 Ders Kitabı Cevapları


Sıra Sizde – 6

Aşağıdaki KLM ’nin [LM] kenarına ait yüksekliğinin kaç santimetre olduğunu bulunuz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 177 Ders Kitabı Cevapları1


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 178 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde – 7

A(ABC) = 48 cm²,
|AL|= 6 cm ve
|BK|= 8 cm ise
|BC| + |AC| kaç santimetredir?
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 178 Ders Kitabı Cevapları


Sıra Sizde – 8

Taban uzunluğu 15 m ve bu tabana ait yüksekliği 6 m olan üçgenin alanı kaç metrekaredir?
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 178 Ders Kitabı Cevapları


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 179 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde – 9

Aşağıdaki ABC geniş açılı üçgeninin alanı 20 santimetrekaredir. |AB| = 4 cm ise [AB] kenarına ait yükseklik kaç santimetredir?
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 179 Ders Kitabı Cevapları


Sıra Sizde – 10

Aşağıda verilen KLM ’nde |KL| = 10 cm ve |KM| = 5 cm ise A(KLM) kaç santimetrekaredir?
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 179 Ders Kitabı Cevapları1


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 180 Ders Kitabı Cevapları

Konu Değerlendirme

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.
Cevap:

• Bir dik üçgenin alanı ……dik….. kenarlarının çarpımının yarısına eşittir.
• Bir üçgenin alanı bir kenar uzunluğu ile bu kenara ait ….yüksekliğin…. çarpımının yarısına eşittir.


2. KLM ’nde |KL| = 5 cm ve bu kenara ait yükseklik 12 cm ise üçgenin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 180 Ders Kitabı Cevapları


3.Yukarıdaki üçgenin alanı 150 santimetrekaredir. |AB| = 20 santimetre ve |BH| = 12 santimetre ise bu üçgenin çevresi kaç santimetredir?
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 180 Ders Kitabı Cevapları1


4. |BK| = 5 santimetre, |KC| = 5 santimetre ve |AD| = 2 santimetre ise boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 180 Ders Kitabı Cevapları12


5. Yukarıda üçgenlerin [BC] kenarına ait yükseklikleri çizilmiştir. Hangisinin ya da hangilerinin hatalı olduğunu bulunuz?
Cevap: A) Yalnız I.


6. Alanı 72 santimetrekare olan bir üçgenin yüksekliği 8 santimetre ise bu yüksekliğin çizildiği taban uzunluğu kaç santimetredir?
Cevap: A) 18
72 ÷ 8 = 9

9 . 2 = 18 cm


7. ABCD karesinin bir kenar uzunluğu 4 santimetre olduğuna göre A(BKC)  kaç santimetrekaredir?
Cevap: B) 8
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 180 Ders Kitabı Cevapları4


8. ABCD bir dikdörtgendir. |BC| = 20 santimetre ve |CD| = 6 santimetre olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: C) 60
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 180 Ders Kitabı Cevapları4


6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180. Sayfa, Alan Ölçme 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.