Cevap Yaz
9 Eylül 2022, 20:50 - Sena Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf Matematik Ders Kitabı 181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Alan Ölçme konusunun da bulunduğu 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193. Sayfa Cevapları Alan Ölçme

6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 181 Ders Kitabı Cevapları

Hazır mıyız?

Van Gölü’nün yüz ölçümü 3713 km² olarak ölçülmüştür. Van Gölü’nün yüz ölçümünün km² yerine m² birimi ile ifade edilmemesinin sebebini düşününüz ve açıklayınız.
Cevap: Km daha büyük birimleri içerdiğinden ve daha kolay ölçülebilmesi için km² olarak ifade edilmiştir.


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 182 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde – 1

500 000 cm² alanı m² cinsinden ifade ediniz.
Cevap: 500 000 ÷ 10000 = 50 m²


Sıra Sizde – 2

7 m² alanı cm² cinsinden ifade ediniz.
Cevap: 7m² . 10000 = 70.000 cm²


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 183 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde – 3

8100 mm²lik alanı cm² cinsinden ifade ediniz.
Cevap: 8100 ÷ 100 = 81 cm²


Sıra Sizde – 4

42 cm²lik alanı mm² cinsinden ifade ediniz.
Cevap: 42 . 100 = 4200 mm²


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 184 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde – 5

Bir kenar uzunluğu 10 metre olan karelerden kaç tane birleştirilirse alanı 1 kilometrekare olan kare elde edilir?
Cevap:
1 km = 1000 m ise;

1000 ÷ 10 = 100 adet kare.


Sıra Sizde – 6

Aşağıdaki ölçüleri istenen birim cinsinden yazınız.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 184 Ders Kitabı Cevapları


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 185 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde – 7

Dikdörtgen şeklindeki odanın kenar uzunlukları 600 santimetre ve 400 santimetredir. Bu odanın zeminine alanı 6 metrekare ve 4 metrekare olan iki halı serildiğinde boş kalan bölgenin alanının kaç santimetrekare olacağını bulunuz.
Cevap:
6m² = 60 000 cm²

4m² = 40 000 cm² ise;
60 000 + 40 000 = 100 000 cm²
600 . 400 = 240 000 cm²
240 000 – 100 000 = 140 000 cm²


Sıra Sizde – 8

25 m² – 75 cm² işleminin sonucunun kaç milimetrekare olduğunu bulunuz.
Cevap:
25m² = 25 000 000 mm²
75cm² = 7500 mm²
25 000 000 – 7500 = 24992500 mm²


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 186 Ders Kitabı Cevapları

Konu Değerlendirme

1. Alanı 85 m² olan odanın içerisine her biri 3 m²lik iki koltuk ve 60 000 cm²lik masa konulmuştur. Odanın içerisinde boş kalan kısmın kaç cm² olduğunu bulunuz.
Cevap:
85 m²= 850 000 cm²

3 m²= 30 000 cm²
850 000 – (30 000 . 2 ) – 60 000
790 000 – 60 000 = 730 000 cm² boş kalır.


2. Kenar uzunlukları 0,7 hm ve 0,05 hm olan bahçenin her 50 m²sine bir ağaç dikilecektir. Dikilecek ağaç sayısının kaç adet olacağını bulunuz.
Cevap:
0,7 hm= 7000 m²

0,05 hm= 500 m²
3 500 000 / 50 = 70 000 adet ağaç dikilir.


3. 12 m² + 4500 mm2nin kaç cm² olduğunu bulunuz.
Cevap:
12me² = 120 000 cm²

4500 mm² = 45 cm²
120 000 + 45 = 120 045 cm²


4. 23 m² + 24 cm2nin kaç mm² olduğunu bulunuz.
Cevap:
23 m² = 23 000 000 mm²

24 cm² = 2400 mm²
23 000 000 + 2400 = 23 003 400 mm²


5. Aşağıdaki dönüşümler doğru ise başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 186 Ders Kitabı Cevapları


6. Yukarıdaki dikdörtgen eş karelerden oluşmuştur. Dikdörtgenin çevre uzunluğu 5 m olduğuna göre alanının kaç cm2 olduğunu bulunuz.
Cevap: D) 15 000
150 . 100 = 15 000


7. 0,006 kilometrekarelik bahçenin 1/6 ’ine şeftali, 1/4 ’ine kayısı ağacı dikilmiştir. Şeftali ve kayısı ağacı dikili alanların toplamı kaç metrekaredir?
Cevap: D) 2500
0,006 km² = 6000 m²
1/6’ine şeftali ise;
6000 . 1/6 = 1000 m²
1/4’ine kayısı ağacı ise;
6000 . 1/4 = 1500 m²
1000 + 1500 = 2500 m²


8. Yukarıdaki kareden 100 tane yan yana konulduğunda oluşacak şeklin alanı kaç metrekaredir?
Cevap:  C) 1
100 ÷ 100 = 1 m²


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 187 Ders Kitabı Cevapları

Hazır mıyız?

Çölleşme, bitki örtüsü ve yağış yönünden yeterli durumdaki bir bölgenin iklim değişiklikleri ya da insan faaliyetleri gibi etkenlerle toprağının kuraklaşmasıdır. Çölleşme ve kuraklıkla mücadele için ağaçlandırma yapılmalı, ormanlık alanlar korunmalıdır. Yandaki spikerin konuşmasında ifade ettiği hektar ölçü birimi arazi, arsa, bahçe ve tarla ölçümlerinde kullanılabilir. Alan ölçme birimleri yerine neden arazi ölçme birimlerinin kullanıldığını düşününüz ve açıklayınız.
Cevap: Araziler daha büyük yapılar olduğundan km² ve m² ifadeleri küçük kalacaktır. Bu yüzden arazi ölçme birimi olan hektar ve dönüm kullanılmaktadır.


Sıra Sizde – 1

1,5 ar tarla kaç dönüm eder?
Cevap: 1,5 ar = 0,15 dönüm


Sıra Sizde – 2

42 hektar kaç ar eder?
Cevap: 42 hektar = 4200 ar


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 188 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde – 3

7,5 dekarlık bir arazi 5 eşit parçaya ayrıldığında her bir parçanın kaç ar olacağını bulunuz.
Cevap:
7,5 dekar = 75 ar
75 / 5 = 15 ar


Sıra Sizde – 4

Aşağıdaki ölçüleri istenen birim cinsinden yazınız.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 188 Ders Kitabı Cevapları


Sıra Sizde – 5

3 dekarlık bir arazinin 2 arlık bölümüne ayva ağacı, 800 metrekarelik bölümüne nar ağacı dikiliyor. Geriye kalan kısmın kaç metrekare olduğunu bulunuz.
Cevap:
3 dekar = 3000 m²

2 ar = 200 m²
3000 – 200 – 800 = 2000 m²


Sıra Sizde – 6

Bir tarlanın 15 arlık alanı arpa, 10 dönümlük alanı mısır ekilidir. Mısır ekili kısım arpa ekili kısımdan kaç metrekare daha büyüktür?
Cevap:
15 ar = 1500 m²

10 dönüm = 10 000 m²
10 000 – 1500 = 8500 m 


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 189 Ders Kitabı Cevapları

Konu Değerlendirme

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.
Cevap:

•Arazi ölçmede temel birim olarak …..ar…. kullanılır.
•Hektar kısaca ……ha….. sembolü ile gösterilir.
•Arazi ölçme birimi olan dekar yerine …..dönüm…… sözcüğü de kullanılabilir.


2. 3,5 ha + 7,2 daa – 5 a işleminin sonucunu m² biriminden bulunuz.
Cevap:
3,5 ha= 35 000 m²

7,2 daa= 7200 m²
5a = 500 m²
35 000 + 7200 – 500 = 41 700 m²


3. Bir tarla sahibi, tarlasının dönümünü 6000 liradan satacağını söylemiştir. 45 ar tarlası olduğu bilinen tarla sahibinin tarlasının tamamını kaç liraya satacağını bulunuz.
Cevap:
45 ar= 4,5 dönüm

4,5 . 6000 = 27 000 liradan satar.


4. Yukarıda eş karelerden oluşan şekilde verilen turuncu renkli alan 16 m2 olduğuna göre yeşil renkli alanın kaç ar olduğunu bulunuz.
Cevap:
16 m² = 0,16 ar ise;
0,16 . 5 = 0,8 ar


5. Aşağıdaki ölçü birimlerini uygun değerlerle eşleştiriniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 189 Ders Kitabı Cevapları


6. Bir çiftçi bir dönüm araziden elde ettiği buğdayın 350 kg olduğunu söylemiştir. Buna göre çiftçi 2,5 hektar araziden kaç kg buğday elde eder?
Cevap: A) 8750
2,5 hektar= 25 dönüm

25 . 350 = 8750 kg buğday


7. Bir kişi 21 ar ölçüsündeki bahçesinin 2/7 ’sini zeytin fidesi dikimi, 1/3 ’ini pamuk ekimi için ayırıyor. Geriye kaç m2lik alan kalır?
Cevap: C) 800
21 ar= 2100 m²
2100 ÷ 3 = 700 m²
2100 ÷ 7.2 = 600 m²
2100 – 1300 = 800 m²


8. 2 ha + 3 daa + 4 m² kaç metrekaredir?
Cevap: C) 23 004
20 000 + 3 000 + 4 = 23 004


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 190 Ders Kitabı Cevapları

Hazır mıyız?

Okulunuzun ve sınıfınızın yüz ölçümünün nasıl hesaplanacağını düşününüz ve açıklayınız.
Cevap: Okulunuzun ve sınıfınızın yüz ölçümü metrekare ile ölçülür.


Sıra Sizde – 1

Bir kenar uzunluğu 150 m² olan kare şeklindeki arazinin alanının kaç dönüm olacağını bulunuz.
Cevap:
150 . 150 = 22 500 m²
22 500 m²→ 22,5 dönüm.


Sıra Sizde – 2

25 m² büyüklüğünde bir salona alanı 25 cm2 olan dikdörtgen şeklinde parkeler döşenecektir. Bu iş için kaç adet parkeye ihtiyaç vardır?
Cevap:
55 m²= 250 000 cm²
250 000 / 25 = 10 000 adet.


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 191 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde – 3

Yukarıdaki tabelanın alanının kaç metrekare olduğunu bulunuz.
Cevap:
60 . 40 = 2400 m²

40 . 20/2 = 400 m²
2400 + 400 = 2800 m²


Sıra Sizde – 4

Yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki arazide yeşil bölgenin alanının kaç ar olduğunu bulunuz.
Cevap:
100 . 60 = 6000

10 . 60 = 600
6000 – 600 = 5400 m²
5400 m² = 54 ar


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 192 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde – 5

0,3 hektarlık arsaya site yapmayı planlayan bir müteahhit arsasının altıda birini yeşil alan, beşte birini otopark için ayırıp kalan alana 5 adet apartman yapmayı planlıyor. Her bir apartmanın kaç metrekare alan üzerine inşa edileceğini bulunuz.
Cevap:
0,3 hektar= 3000 m²

3000/6 = 500 m²
3000/5 = 600 m²
500 + 600 = 1100 m²
3000 – 1100= 1900 m²
1900/5 = 380 m²


Sıra Sizde – 6

40 dönümlük bir tarlanın 20 arlık kısmına domates, 7 dekarlık kısmına salatalık ekilecektir. Tarlanın kaç metrekaresinin boş kalacağını bulunuz.
Cevap:
40 dönüm= 40 000 m²

20 ar= 2000 m²
7 dekar= 7000 m²
40 000 – (2000 + 7 000 )
40 000 – 9 000 = 31 000 m²


Sıra Sizde – 7

5/6 ’i 12 dönüm olan arazi kaç metrekaredir?
Cevap:
12 dönüm= 12 000 m²

12 000 ÷ 6 = 2000
2000 . 5 = 10 000 m²


Sıra Sizde – 8

Metrekaresi 25 liraya satılan 10 dönümlük arazi kaç liradır?
Cevap:
1 dönüm= 1000 m²

10 dönüm= 10 000 m²
10 000 m²→ 10 000 . 25 = 250 000 lira.


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 193 Ders Kitabı Cevapları

Konu Değerlendirme

1. Yukarıda I. şekildeki dikdörtgenden dik üçgen şeklindeki parçalar kesilerek II. şekil elde ediliyor. Buna göre elde edilen yeni şeklin alanı kaç metrekaredir?
Cevap:
5 . 3/2 = 7,5 m²

9 . 5 = 45 m²
45 + 7,5 = 52,5 m²


2. 250 dönümlük bir tarlanın 60 000 metrekarelik kısmına yulaf, 10 hektarlık kısmına mısır, 9000 metrekarelik kısmına da buğday ekiliyor. Tarlanın ekim yapılmayan kısmı kaç metrekaredir?
Cevap:
250 dönüm= 250 000 m²

10 hektar= 100 000 m²
250 000 – 60 000 = 190 000
190 000 – 100 000 = 90 000
90 000 – 9000 = 81 000 m²


3. Bir bahçede sebze ekili alanın krokisi yukarıda verildiği gibidir. Buna göre x + y uzunluğunun kaç metre olduğunu bulunuz.
Cevap: 60 + 75 = 135 m


4. Yukarıda oluşan şeklin alanının kaç santimetrekare olduğunu bulunuz.
Cevap: 2 + 1/2 + 1 + 1 + 1/2 = 5 m²


5. Yukarıda ölçüleri verilen üçgen, şekildeki gibi dikdörtgenin etrafına diziliyor. Buna göre oluşan desenin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: B) 75
15 . 5 = 75 cm²


6. Yandaki açık zarf şeklinin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: A) 68
17 . 8 = 136

136 ÷ 2 = 68 cm²


7. Şekildeki paralelkenardan mavi ile taralı üçgen bölge çıkarıldığında kalan şeklin alanı kaç dekar olur?
Cevap: D) 0,14
12 . 20 = 240

10 . 20/2 = 100
240 – 100 = 140
140 m² = 0,14 dekar.


8. Bir arsanın 0,3 dekarlık kısmına ev, 250 m²lik kısmına havuz, 0,5 arlık kısmına bahçe yapılmıştır. Arsanın kalan kısmına da oyun parkı yapılacaktır. Arsanın alanının 6,5 ar olduğu bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B) Bahçe yapılan alan havuz yapılan alandan fazladır.


6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193. Sayfa, Alan Ölçme 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.