Cevap Yaz
2 Aralık 2022, 22:52 - Sena Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 200-201-202-203-204-205-206. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf Matematik Ders Kitabı 200-201-202-203-204-205-206. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Çember konusunun 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 200-201-202-203-204-205-206 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 200-201-202-203-204-205-206. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 200-201-202-203-204-205-206. Sayfa Cevapları Çember

6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 200 Ders Kitabı Cevapları

Hazır mıyız?

Etrafınızda bulunan çember şeklindeki nesnelere örnekler veriniz.
Cevap: Dönme dolap, bardağın ağzı, yüzük, hulahop. 


Sıra Sizde – 1

Aşağıdaki görselde çemberin merkezini, yarıçapını ve çapını gösteriniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 200 Ders Kitabı Cevapları


Sıra Sizde – 2

Aşağıdaki görselde çemberin merkezini, yarıçapını ve çapını gösteriniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 200 Ders Kitabı Cevapları1


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 201 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde – 3

Şekilde verilen E merkezli çemberde yarıçap ve çap olan doğru parçalarını çiziniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 201 Ders Kitabı Cevapları


Sıra Sizde – 4

Yanda verilen E merkezli çemberde hangi doğru parçasının çap olduğunu bulunuz ve bunun sebebini belirtiniz.
Cevap: AC doğru parçası çaptır. Çünkü tam merkezden geçmektedir.


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 202 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde – 5

Verilen noktaların çemberin hangi bölgesinde olduğunu yazınız.
Cevap: 

Çemberin üzerindeki noktalar: L, N
Çemberin iç bölgesindeki noktalar: R, P, M, Z, V
Çemberin dış bölgesindeki noktalar: S, Y, X


Sıra Sizde – 6

Aşağıdaki görsellerin hangilerinin çembere, hangilerinin daireye örnek olduğunu altlarındaki boşluklara yazınız.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 202 Ders Kitabı Cevapları


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 203 Ders Kitabı Cevapları

Konu Değerlendirme

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.
Cevap: 

• Bir çemberin ….merkezi… bu çember üzerindeki bütün noktalara eşit uzaklıktadır.

• Bir çemberde ….yarıçap…. çap uzunluğunun yarısıdır.

• Bir çemberin kendisi ve …..iç….. bölgesinden oluşan şekle daire denir.


2. Verilen noktaların A merkezli çemberin merkezine uzaklığını yarıçapı referans alarak ifade ediniz.
Cevap: AE – AD – AB


3. Yandaki noktalarla çemberin bölgelerini eşleştiriniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 203 Ders Kitabı Cevapları


4. Yukarıdaki şekilde çemberin dış bölgesinde verilen B noktasının O merkezli çembere en kısa uzaklığı 7 cm, çemberin merkezine uzaklığı 13 cm olduğuna göre çemberin çapı kaç santimetredir?
Cevap:
13 – 7 = 6 yarıçap ise;

R: 6 + 6 = 12 cm


5. Yukarıda k doğrusu üzerindeki noktalar verilmiştir. Çember ile k doğrusunun ortak noktaları aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) U, Y, V 


6. Yandaki daire ile k doğrusunun ortak noktaları aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) V, U, Y, S


7. Yarıçapları 1 cm, merkezleri M ve N olan çemberler ABCD dikdörtgeninin kenarlarına bir noktada değecek şekilde çizilmiştir. Buna göre ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğu kaç santimetredir?
Cevap: A) 12
4 + 4 + 2 + 2 = 12


8. KLMN karesinin kenarlarına yarıçapları eş olan çemberler yukarıdaki gibi çizilmiştir. Ç(KLMN)= 64 cm ise bir çemberin çapı kaç santimetredir?
Cevap: A) 8
64 ÷ 4 = 16

16 ÷ 2 = 8


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 204 Ders Kitabı Cevapları

Hazır mıyız?

Yanda verilen görseller gibi çember ve daireye model olabilecek örnekler düşününüz ve açıklayınız.
Cevap:
Çember→ Simit, hulahop, yüzük, bilezik.

Daire→ Para, kapak, top, tabak.


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 205 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde – 1

Yarıçapı 25 cm olan tekerleğin 3 defa döndüğünde kaç cm yol alacağını bulunuz.
Cevap:
π . R = 3 . 50 = 150
150 . 3 = 450 cm.


Sıra Sizde – 2

Çapı 14 m olan çemberin çevresi kaç metredir?
Cevap: 22/7 . 14 = 44 m


Sıra Sizde – 3

Yukarıdaki lastiğin çapı 49 santimetredir. Lastiğin 4 tur attığında alacağı mesafeyi cm cinsinden bulunuz.
Cevap: 22/7 . 49 = 616 cm.


Sıra Sizde – 4

Aşağıdaki A, B, C merkezli çemberlerin hangisinin uzunluğu 12,56 birimdir?
Cevap: 4 . 3,14 = 12,56 br.


Tartışalım

Çevrenizde kolayca ulaşabileceğiniz çember şeklindeki cisimlerin π değerini nasıl bulursunuz?
Cevap: Çevre formülünden pi değerini bulabiliriz. Çevreyi yarı çapa böler ve daha sonra 2 ye bölerek pi değerini buluruz.


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 206 Ders Kitabı Cevapları

Konu Değerlendirme

1. Noktalı kâğıt üzerine çizilmiş çemberin çevresi kaç birimdir?
Cevap:  6 . 3,14 = 18,84 br.


2. Kareli zemine çizilmiş P ve R merkezli yarım çemberlerin oluşturduğu şeklin çevresi kaç birimdir?
Cevap:
3 . 1 = 3

3 . 2 = 6
3 + 6 = 9 cm→ 2 tam çember çevresi
Yarım çemberler→ 4,5 cm.


3. Tekerleğinin yarıçapı 20 cm olan bir bisikletli [AC] arasında yol alıyor. [AC] arası 12 m olduğuna göre bu yol boyunca bisikletin tekerleği kaç tur döner?
Cevap:
40 . 3 = 120 cm

12 m= 1200 cm
1200 ÷ 120 = 100 tur döner


4. Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki 8. kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap:

(D) Bir çemberde çap, yarıçapın 2 katıdır.

(D) Bir çemberin çapının uzunluğu R ise çevresi Ç = π ∙ R’dir.

(Y) π sayısı, ondalık kısmı 3 basamaklı bir sayıdır.

(Y) Çemberin uzunluğunun çapına oranı 2 π’dir.


5. Yandaki bisikletin arka tekerleğinin yarıçapı 15 santimetredir. Arka tekerlek 5 tur attığında ön tekerlek 3 tur atıyorsa ön tekerleğin çapı kaç santimetredir?
Cevap: D) 50
3y = 5x

15 . 5 = x . 3
x = 25 cm yarıçap
Çap = 50 cm.


6. A, U, S merkezli çemberlerin çapları sırasıyla 30, 20 ve 50 cm ise Ç(AUS) kaç santimetredir?
Cevap: A) 50
15 + 10 + 25 = 50 cm


7. 1,5 km’lik mesafeyi bir araba tekerleği 1000 tur döndüğünde kat edebiliyorsa bu tekerleğin çapı kaç santimetredir?
Cevap: D) 0,5
1,5 km = 1500 m

1500 ÷ 1000 = 1,5
1,5 ÷ 3 = 0,5


8.Yanda verilen O merkezli daire şeklindeki masa örtüsünün çevresi kaç santimetredir?
Cevap: A) 220
40. 22/7 = 125

30. 22/7 = 95
125 + 95 = 220


6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 200-201-202-203-204-205-206. Sayfa, Çember  2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.