Cevap Yaz
28 Şubat 2023, 19:52 - Sena Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 56-58-59-62. Sayfa Cevapları KOZA Yayınları

6.Sınıf Matematik Ders Kitabı 56-58-59-62. Sayfa Cevapları KOZA Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Tam Sayılar konusunun bulunduğu 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 56-58-59-62 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 56-58-59-62. Sayfa Cevapları KOZA Yayınları

6.Sınıf KOZA Yayınları Matematik Ders Kitabı 56-58-59-62. Sayfa Cevapları Tam Sayı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları KOZA Yayınları

Resimlerdeki spiker ile satıcının konuşmalarına günlük yaşamımızda sıkça rastlarız. Bu konuşmalarda “sıcaklık sıfırın üstünde 3 derece”, “sıfırın altında 4 derece”, “900 TL kâr” ve “500 TL zarar” ifadeleri geçmektedir. 
“500 TL zarar”, “sıfırın altında 4 derece” vb. ifadelerini belirtmek için doğal sayılar ve kesirler dışında başka sayılara da ihtiyaç var mıdır? Bu konudaki düşüncenizi açıklayınız.
Cevap: “500 TL zarar”, “sıfırın altında 4 derece” gibi ifadeleri belirtmek için eksi (-) ifadesini de kullanmamız gerekir. 

500 TL zarar → -500
4 derece → -4


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları KOZA Yayınları

• Kareli kâğıdınızda cetveliniz yardımıyla bir sayı doğrusu çiziniz. Bu sayı doğrusunda 0 noktası ile bu noktanın sağında ve solunda eşit aralıklarla noktalar işaretleyiniz.
• “5 TL borç”, “8 TL alacak”, “3 TL zarar”, “6 TL kâr”, “sıfırın altında 7 °C”, “sıfırın üstünde 2 °C” ifadelerine karşılık gelen tam sayıları defterinize yazınız.
• Yazdığınız tam sayıları, sayı doğrusunda eşleştikleri noktaların altlarına yazınız.
Cevap: 

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları KOZA Yayınları


Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1. Aşağıdaki ifadelere karşılık gelen tam sayıları yazınız.

a. Satranç oyununda vezirin 3 kare ileri, 2 kare geri hareketleri
Cevap: 

3 kare ileri→ +3
2 kare geri→ -2


b. 1250 TL gelir, 985 TL gider
Cevap: 

1250 TL gelir→ +1250
985 TL gider→ -985


c. 600 TL borç, 275 TL alacak
Cevap:

600 TL borç→ -600
275 TL alacak→  +275


ç. Sıcaklık sıfırın üstünde 8 °C, sıcaklık sıfırın altında 12 °C
Cevap: 

Sıcaklık sıfırın üstünde 8 °C→ +8°C
Sıcaklık sıfırın altında 12 °C→ -12°C


2. Aşağıda eş aralıklara ayrılmış sayı doğrusunda harflerle gösterilen noktalara karşılık gelen tam sayıları yazınız.
Cevap: 

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 58 Sayfa Cevapları KOZA Yayınları


3. –6, –3, 0, +5, +4 tam sayılarını sayı doğrusunda gösteriniz.
Cevap: 

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları KOZA Yayınları2


4. –5 ile + 3 arasındaki tam sayıları yazınız.
Cevap: -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2

6.Sınıf KOZA Yayınları Matematik Ders Kitabı 59-62. Sayfa Cevapları Tam Sayıları Karşılaştırma Ve Sıralama

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları KOZA Yayınları

Yukarıdaki tabloda 3 ilin bir kış gününde ölçülen ortalama sıcaklık değerleri gösterilmiştir. Bu illerin sıcaklık değerlerini en sıcaktan en soğuğa doğru nasıl sıralayabileceğinizi söyleyiniz.
Cevap: 8 >0> -12


• Sayı doğrusunda gösterebileceğiniz ikisi negatif olmak üzere 5 tam sayı belirleyiniz.
Cevap: -3, -6, +4, +5, +7 


• Kareli kâğıda cetvel yardımıyla bir sayı doğrusu çiziniz. Bu sayı doğrusunda belirlediğiniz tam sayıları gösteriniz.
Cevap: 

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları KOZA Yayınları


• Sayı doğrusundan yararlanarak bu sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap: +7 > +5 > +4 > -3 > -6


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları KOZA Yayınları

Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1. Bir ilin haftanın 5 günündeki hava sıcaklıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre soruları cevaplayınız. 

a. Bu ilde havanın en soğuk olduğu gün hangisidir?
Cevap: En soğuk olduğu gün pazartesidir.


b. Bu ilde havanın en sıcak olduğu gün hangisidir?
Cevap: En sıcak olduğu gün salıdır.


c. En düşük sıcaklıkları büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.
Cevap: -2 > -3 > -4 > -5 > -7


ç. En yüksek sıcaklıkları küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.
Cevap: -1 <0<  2 < 4 < 5


2. Aşağıdaki sayı çiftleri arasına “>”, “<” veya “=” sembollerinden uygun olanı yazınız.
Cevap: 

a. –5 ..<.. 5
b. +18 ..=.. 18
c. 0 ..>.. –12
ç. –13 ..>.. –19
d. 8 ..>.. 4
e. –3 ..>.. –4
f. 0 ..>.. –1
e. –125 ..>.. –136


3. Aşağıdaki sayı doğrusunda harflere karşılık gelen tam sayıları yazınız. Bu tam sayıları büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.
Cevap: 

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları KOZA Yayınları


4. Aşağıdaki sıralamalarda ■, ● ve ▲ yerine yazılabilecek en büyük tam sayıları bulunuz.
Cevap: 

a. –49 < ■ < –40→ -41
b. +7 > ■ > –3→ +6
c. –8 > ● > –12→ -9
ç. +1 > ▲ > –6→ 0
d. 0 > ■ > –7→ -1
e. –9 < ▲ < +1→ 0
f. –1 < ▲ < 6→ 5
g. –2 > ■ > –6→ -3
ğ. +7 > ▲ > –1→ +6


5. Aşağıdaki sıralamaları inceleyiniz. Bu sıralamaların doğru olması için her birinde hangi sayıların yerlerinin değiştirilmesi gerektiğini bulunuz.
Cevap: 

a. –15 < 0 < –7 < +8→ -7 ile 0 yer değiştirmeli.
b. +11 > +8 > –3 > 0→ -3 ile 0 yer değiştirmeli.
c. –16 < –9 < –13 < 0→ -13 ile -9 yer değiştirmeli.
ç. +12 > +5 > +8 > +1→ +8 ile +5 yer değiştirmeli.
d. 0 > –2 > –1 > –5→ -1 ile -2 yer değiştirmeli.
e. –2 < 0 < 7 < 6→ 7 ile 6 yer değiştirmeli.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.