Cevap Yaz
31 Ocak 2022, 15:54 - admin Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 16-17-18. Sayfa Cevapları 1.1.1. Üslü İfadeler

İçindekiler

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 16 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1-) Aşağıda çarpım durumunda verilen sayıları üslü ifade olarak yazınız.
Cevap:

a) 8 x 8 x 8 x 8 = 84
b) 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 =17
c) 15 x 15 = 152
ç) 147


2-) Aşağıda verilen üslü ifadelerin değerlerini bulunuz.
Cevap:

a) 72  = 7 x 7
b) 1251 = 125
c) 028 = 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0
ç) 120 = 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1
d) 250 = 1


3-) ? = 3 için ?4 üslü ifadesinin değerini hesaplayınız.
Cevap: 3 x 3 x 3 x 3 = 81


4-) ? = 5 için 2x üslü ifadesinin değerini bulunuz.
Cevap: 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 32

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 17 Ders Kitabı Cevapları

5-) 42 , 45 , 43 , 41 üslü ifadelerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap: 45 > 43 > 42 > 41


6-) Aşağıda verilen üslü ifadelerden hangisinin değeri en büyüktür?
Cevap: B) 35 = 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 243

7-) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 17 Ders Kitabı Cevapları


8) Aşağıda verilen noktalı yerleri tamamlayınız.

a) …4…
b) …2…
c) …4…
ç) …5 x 5 x 5 x 5 = 625…
d) …216…
e) …729…


9-) Aşağıda verilen eşitliklerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları 17. Sayfa Ders Kitabı Cevapları

10-) 53 – 23 işleminin sonucu kaçtır
Cevap: (5 x 5 x 5) – (2 x 2 x 2) = 125 – 8 = 117

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 18 Ders Kitabı Cevapları

11-) 122 ÷ 32 işleminin sonucu kaçtır?
Cevap: (12 x 12) ÷ (3 x 3) = 144 ÷ 9 = 16


12-) ? = 2 ve ? = 3 için ?4 + ?2 toplamını bulunuz.
Cevap: 24 + 32 = (2 x 2 x 2 x 2) + (3 x 3) = 16 + 9 = 25


13- Bir kırtasiyede 10 deste uçlu kalem ve her kalemin içinde de onar uç bulunmaktadır. Bu kırtasiyede bulunan toplam uç sayısını üslü ifade olarak yazınız.
Cevap: 10 x 10 = 100 x 10 = 1000 = 103


14- (Soru uzun olduğu için sildik.)
Cevap:

21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27
2+ 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 = 254

 

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 21-22. Sayfa Cevapları 1.1.2. İşlem Önceliği

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 21 Ders Kitabı Cevapları

Siz de önemli şeyleri aklınızda tutmak için şiir, tekerleme veya farklı bir yöntem kullanıyor musunuz? Bu yöntemi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Ben önemli şeyleri aklımda tutmak için kafamdan hikaye oluşturuyorum. Unutmamam gereken şeyleri sırasıyla yazıp kafamdan hikaye oluşturuyor ve sürekli tekrarlıyorum böylece unutmuyorum.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 22 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1-) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(D) Çarpma ve bölme işlemlerinin önceliği aynıdır.
(D) Verilen ifade sadece toplama ve çıkarma işlemlerini içeriyorsa soldan sağa doğru sıra takip edilir.
(Y) Verilen ifadede üslü ifade varsa en son üslü ifadenin değeri bulunur.
(Y) Doğal sayılarda işlem önceliğine her zaman uyulmasına gerek yoktur.
(Y) Verilen ifadede parantez varsa içinde her zaman toplama ve çıkarma işlemleri olmalıdır.


2-) (25 + 43) ÷ 17 + 32 işleminin sonucu kaçtır?
Cevap: 68 ÷ 17 + 9 = 4 + 9 = 13


3-) Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu en büyüktür?
Cevap:

A) 102 ÷ (3 • 8 – 20) = 100 ÷ (24 – 20) = 100 ÷ 4 = 25
B) 4 • (15 + 23) = 4 • (15 + 8) = 4 • 23 = 92
C) 18 + 7 – 6 • 3 = 25 – 18 = 7
D) 21 ÷ 7 + 53 + 1 = 3 + 125 + 1 = 129

Cevap : D) şıkkıdır çünkü 129 sayısı diğer sayılardan daha büyüktür.


4-) Aşağıda verilen işlemleri yapınız.

a) (25 + 8) ÷ (9 + 2) • 2 + 4 = 33 ÷ 11 • 2 + 4 = 3 • 2 + 4 = 10
b) (35 ÷ 7 + 7) – 30 ÷ 3 = (5 + 7) – 10 = 2
c) 122 ÷ 3 + 15 = 144 ÷ 3 + 15 = 48 +15 = 63
ç) (5 + 13 • 2) • 4 – 22 = (5 + 26) • 4 – 2= 31 • 4 – 2= 124 – 4 = 120
d) 15 + 48 ÷ 6 + 25 = 15 + 8 + 25 = 48

5-) 42 + 24 ÷ 3 + 52 işleminin çözümü aşağıda verilmiştir. İlk olarak hangi adımda hata yapılmıştır?
Cevap: Aşağıdaki işlemlerden 1. adımda hata yapılmıştır. İşlem önceliği için 24, 3 ile bölünüp çıkan sonuç ile 42 toplanmalıdır ve daha sonra işlem önceliğine göre adımlar devam etmelidir.


6-) (22 + 52) • 3 + 28 ÷ 7 + 1 işleminin sonucu kaçtır?
Cevap: (4 + 25) • 3 + 4 + 1 = 29 • 3 + 5 = 87 + 5 = 92

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 26-27-28. Sayfa Cevapları 1.1.3. Ortak Çarpan Parantezine Alma ve Dağılma Özelliği

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 26 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1-) 9 Aşağıdaki işlemleri ortak çarpan parantezine alarak yapınız.

a) 29 • 12 + 11 • 12 = 12 • (29 + 11) = 12 • 40 = 480
b) 84 • 15 – 54 • 15 = 15 • (84 – 54) = 15 • 30 = 450


2-) 6 • 8 + 6 • 11 = 6 • ? eşitliğinde ? yerine hangi doğal sayı yazılmalıdır?
Cevap: ? = 19 olacak

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 27 Ders Kitabı Cevapları

3-) Aşağıda verilen eşitliklerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 27 Ders Kitabı Cevapları


4-) Paketi 2 TL olan çikolata ile paketi 3 TL olan gofretten beşer tane alan Selin’in bakkala kaç TL ödeyeceğini dağılma özelliğini kullanarak bulunuz.
Cevap: 5 • (2 + 3) = 5 • 2 + 5 • 3 = 25


5-) Aşure yapmak isteyen Özlem Hanım, buğday için 10 TL ve nohut için 8 TL ödüyor. Özlem Hanım, 3 komşusu için de aynı malzemeleri alırsa markete kaç TL öder?
Cevap: 3 • (10 + 8) = 3 • 10 + 3 • 8 = 30 + 24 = 54

 


6-) Aşağıdaki işlemleri dağılma özelliğinden yararlanarak yapınız.

a) 46 • (18 + 21) = 46 • 18 + 46 • 21 = 966 + 828 = 1794
b) 16 • (44 – 20) = 16 • 44 – 16 • 20 = 704 – 320 = 384


7-) Oya her yıl 5 roman ve 6 hikâye okuyor. 3 yıl sonra Oya’nın kaç kitap okuyacağını dağılma özelliğinden yararlanarak bulunuz.
Cevap: 3 • (5 + 6) = 3 • 5 + 3 • 6 = 15 + 18 = 33


8) 8 katlı bir apartmanın her katında dörder daire vardır. Her kattaki dairelerden 3’ü A gazetesini, biri B gazetesini okumaktadır. A gazetesini okuyan daire sayısının B gazetesini okuyanlardan ne kadar fazla olduğunu dağılma özelliğinden yararlanarak bulunuz.
Cevap: 8 • (3 – 1) = 8 • 3 – 8 • 1 = 24 – 8 = 16


9-) Yandaki şekilde Ahmet Bey ile komşusunun bahçelerinin krokisi verilmiştir. Ahmet Bey’in bahçesinin komşusununkinden ne kadar büyük olduğunu dağılma özelliğini kullanarak bulunuz.
Cevap: 5 • (7 – 3) = 5 • 7 – 5 • 3 = 35 – 15 = 20

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 28 Ders Kitabı Cevapları

10-) Seda, İngilizce öğrenmek için her gün 2 fiil ve 5 nesne ezberlemektedir. Bir haftanın sonunda Seda’nın kaç kelime ezberlediğini dağılma özelliğini kullanarak bulunuz.
Cevap: 7 • (2 + 5) = 7 • 2 + 7 • 5 = 14 +35 = 49

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 28 Ders Kitabı Cevapları
13-) Yandaki tabloda bir kırtasiyedeki kalem fiyatları verilmiştir. Ali 3 kurşun, 3 tükenmez, 2 uçlu kalem ve 2 de yazı tahtası kalemi alırsa Ali’nin toplam kaç TL ödeyeceğini gösteren işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) 3 • (2 + 3) + 2 • (5 + 2)


14-) Fatma, 12 • (7 – 3) işleminin sonucunun 12 • 7 – 12 . 3 işleminden daha büyük olduğunu, Ozan ise buldukları sonuçların aynı olduğunu iddia ediyor. Sizce kim haklıdır? Nedenini açıklayınız.
Cevap: Aşağıdaki işlemlere göre Ozan’ın dediği gibi sonuçlar aynı.

12 • (7 – 3) = 12 • 4 = 48
12 • 7 – 12 . 3 = 84 – 36 = 48

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 33-34. Sayfa Cevapları 1.1.4. Problem Çözelim

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 33 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1-) Esra Hanım 2 kg kivi ve 5 kg elmaya 20 TL ödüyor. 1 kg kivi 5 TL ise 1 kg elma kaç TL’dir?
Cevap:

2 kg Kivi + 5 kg Elma = 20 TL

1 kg Kivi = 5 TL
5 x 2 = 10 TL

Kalan para 10 TL’dir. 5 kg elma 10 TL’dir.

10 ÷ 5 = 2TL

1 kg Elma 2 TL


2-) Yaşları toplamı 24 olan 3 kardeşin 4 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur?
Cevap:

24 + (3 x 4) = 24
24 + 12 = 36

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 34 Ders Kitabı Cevapları

3- Hacmi 8 litre olan 1 şişe, hacmi 5 litre olan 3 şişe ve hacmi 3 litre olan 4 şişe süt ile doludur. Bu sütleri hacmi 7 litre olan yeni şişelere koymak istersek kaç şişeye ihtiyacımız olur?
Cevap:

8 x 1 = 8
5 x 3 = 15
3 x 4 = 12

15 + 12 + 8 = 35
35 ÷ 7 = 5


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 34 Ders Kitabı Cevapları

4- Selma ve ailesi her sabah kahvaltıda üçer bardak çay içiyorlar ve bir bardak çaya ikişer tane şeker atıyorlar. Buna göre Selma’nın dört kişilik ailesi 360 adet küp şekerin olduğu bir kutu şekeri kaç günde bitirir?

4 x 3 = 12
Evde her gün 12 bardak çay içiliyor.

12 x 2 = 24
Evde içilen bardaklara her gün toplamda 24 şeker atıyorlar.

360 ÷ 24 = 15
Bir kutu şeker Selma ve ailesine toplam 15 gün yeter.


5-) Burak bir kâse leblebiyi 2 günde yiyor. 5 kâse leblebi 1 kg olduğuna göre Burak 2 ayda kaç kg leblebi yer?
Cevap:

30 ÷ 2 = 15
Burak 1 ayda toplam 15 kase leblebi yiyor.

15 ÷ 5 = 3
Burak 1 ayda toplam 3 kilo leblebi yiyor.

2 x 3 = 6
Burak 2 ayda toplam 6 kilo leblebi yiyor.


6-) 5, 8, 42 ve 10 sayılarını kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz.
Cevap:

Merve kırtasiyeye gidip tanesi 5 TL olan defterden 1 tane, tanesi 8 TL olan okuma kitabından 1 tane, tanesi 10 TL olan kalemden 1 tane satın alıyor. Merve kırtasiyeye 42 TL para veriyor. Merve para üstü olarak kaç TL alır?

5 + 8 + 10 = 23
42 – 23 = 19 TL para üstü alır


7-) Karıncalar kendi vücut ağırlıklarının 20 katını kaldırabilir. Buna göre 62 kg olan bir insanın bir karınca kadar güçlü olabilmesi için kaç kg kaldırması gerekir?
Cevap:

62 x 20 = 1240 kilogram kaldırması gerekir.


8) Mehmet Bey, tatilde 3200 TL harcama yaptı. Bu paranın 1800 TL’sini yol, yiyecek ve diğer ihtiyaçlarına, kalanını ise konaklamaya harcadı. Otelde 7 gün kalan Mehmet Bey’in bir gün için otele ne kadar konaklama ücreti ödediğini bulunuz.
Cevap:

3200 TL – 1800 TL = 1400 TL
1400 ÷ 7 = 200 TL

Mehmet Bey, bir gün için otele 200 TL konaklama ücreti ödemiştir.


9-) Burç’un bilye sayısı Ahmet’in bilye sayısından 10 fazla, Ahmet’in bilyelerinin sayısı Necdet’in bilye sayısından 7 eksik ve Necdet’in bilyelerinin sayısı Zeki’nin bilye sayısının 3 katından 5 fazladır. Zeki’nin 15 bilyesi varsa en çok bilyesi olanı bulunuz.
Cevap:

Necdetin Bilyelerinin Sayısı: 15 x 3 = 45 + 5 = 50 bilyedir.
Ahmet’in Bilyelerinin Sayısı 50 – 7 = 43
Burç’un Bilyelerinin Sayısı: 43 + 10 = 53


10-) Sedef, 2 L sıvı deterjanla 30 makine çamaşır yıkayabiliyor. Bir makineye ortalama 6 kg çamaşır koyan Sedef’in 630 kg çamaşır yıkayabilmesi için kaç litre sıvı deterjana ihtiyacı vardır?
Cevap:

630 ÷ 6 = 105 kere çamaşır makinasında çamaşır yıkaması gerekir.
30 ÷ 2 = 15
105 ÷ 15 = 7 L sıvı deterjana ihtiyacı vardır.


11- Taha, bir otobüs durağında kuyruğun baştan 2. sırasında; hamile olan Zehra Hanım ise kuyruğun sondan 2. sırasında bekliyor. Taha, kuyruğun gerisinde bekleyen Zehra Hanım’ı fark ederek onunla yer değiştiriyor. Son durumda Taha’nın kuyruktaki yeri 4 kişi daha geriye kaydığına göre bu kuyrukta kaç kişi vardır?
Cevap:

Taha Zehra — 8 kişi var
Zehra Taha — 4 kişi var

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 37. Sayfa Cevapları 1.2.1. Doğal Sayıların Çarpanları ve Katları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 37 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1-) 96 sayısının çarpanlarını bulunuz.
Cevap:
2 x 48
2 x 2 x 24
2 x 2 x 2 x 12
2 x 2 x 2 x 2 x 6
2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3

96 sayısının çarpanları 48, 24, 12, 6 ve 3’tür.


2-) Aşağıdakilerden hangisi 144 sayısının bir çarpanıdır?
Cevap: A şıkkı 48’dir.

144 ün çarpanları şunlardır.
1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 9 – 12 – 16 – 18 – 24 – 36 – 48 – 72 – 144


3-) Yandaki çarpan ağacında boş bırakılan kutuları doldurunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 35 Ders Kitabı Cevapları


4-) 80 doğal sayısını kalansız olarak bölen kaç doğal sayı vardır?
Cevap: 80 doğal sayısını kalansız olarak bölen 10 tane doğal sayı vardır. Bunlar:

1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 ve 80’dir.


5-) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(D) Bir doğal sayının çarpanları da bölenleri de aynı sayılardır.
(Y) Bir doğal sayının çarpanlarının sayısı bölenlerinin sayısına eşit değildir.
(D) Bir doğal sayının kendisinden büyük çarpanı yoktur.
(D) 16 sayısının çarpanlarından olan 2, aynı zamanda 16’nın asal çarpanıdır.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 43-44-45. Sayfa Cevapları 1.2.2. Bölünebilme Kuralları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 43 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

Tabloda verilen sayılar arasındaki örüntüyü inceleyerek noktalı yerleri tamamlayınız.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 38 Ders Kitabı Cevapları

• Sayılar hangi rakama kalansız olarak bölünür? (Sayılar hangi sayının katıdır?)
Cevap: Sayılar 5 ve 10 rakamına kalansız olarka bölünür. Sayılar 5 sayısının katıdır.

• Sayıların birler basamağındaki rakamlar arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap: Sayılar birler basamağındaki rakamlara tam bölünür.

• Tablodaki sayılar arasındaki örüntüden yararlanarak 5 ile bölünebilme kuralını açıklayınız.
Cevap: Tabloda görülen her sayı 5’e tam olarka bölünebilmektedir. Birler basamağında 0 veya 5 olan her sayı 5 rakamına tam olarka bölünebilir.

• Tablonun ikinci sütununda verilen sayılar arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap: Tablonun ikinci sütununda verilen sayılar 10 sayısına tam olarak bölünen sayılardır.

• Sayılar hangi sayıya kalansız olarak bölünür? (Sayılar hangi sayının katıdır?)
Cevap: Sayılar 10 sayısına kalansız olarak bölünür. Sayılar 10 sayısının katıdır.

• Tablonun ikinci sütununda verilen sayılar arasındaki ilişkiden yararlanarak 10 ile bölünebilme kuralını açıklayınız.
Cevap: 2. sütundaki sayıların tamamı 10’a tam bölünür. Birler basamağında 0 olan her sayı 10’a tam bölünebilir.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 45 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

Yandaki yüzlük tabloda 2’ye bölünen sayıları kırmızı kalemle yuvarlak içine alınız.
Tabloda 3’e bölünen sayıları mavi kalemle yuvarlak içine alınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 39 Ders Kitabı Cevapları

Hem kırmızı hem mavi renk ile yuvarlak içine aldığınız sayıları sırayla aşağıdaki noktalı yerlere yazınız
Cevap: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96


• Yukarıda yaptığınız işlemlerden yararlanarak 6 ile bölünebilme kuralını açıklayınız.
Cevap: 2 ve 3’e kalansız bölünen doğal sayılar, 6’ya kalansız bölünür.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 46-47. Sayfa Cevapları 1.2.2. Bölünebilme Kuralları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 46 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1-) 84?2 sayısının;

a) 2 ile bölünebilmesi için, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 rakamları getirilebilir.
b) 3 ile bölünebilmesi için, 1, 4 ve 7 rakamları getirilebilir.
c) 4 ile bölünebilmesi için, 1, 4 ve 9 rakamları getirilebilir.
ç) 6 ile bölünebilmesi için 4 yerine hangi rakamlar gelmelidir?: 1, 4 ve 7 rakamları getirilebilir.


2-) 38? üç basamaklı bir sayıdır. Bu sayının 3 ile tam bölünebilmesi için ? yerine gelebilecek en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: ? yerine getirilebilecek sayılar 1, 4 ve 7 rakamlarıdır. Bu nedenle cevap D) şıkkı 7’dir.


3-) 5078 sayısının 3 ile tam bölünebilmesi için bu sayıdan çıkarılması gereken en küçük doğal sayı kaçtır?
Cevap: 20 – 2 = 18 | Cevap 2’dir.


4-) 3’e ve 4’e bölünebilen dört basamaklı en küçük sayı kaçtır?
Cevap: 3’e ve 4’e bölünebilen küçük dört basamaklı sayı 1008’dir.


5-) 18?6 dört basamaklı sayısı 4 ile tam bölünüyor. Buna göre ? yerine gelebilecek rakamları bulunuz.
Cevap: 18?6 sayısının 4 rakamaına tam bölünebilme olasılıkları 1816, 1856 ve 1596′dır. Yani cevap 1, 5 ve 9‘dur.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 47 Ders Kitabı Cevapları

6-) Aşağıda verilen sayılardan hangisi dört basamaklı, rakamları farklı, 5 ile bölünebilen en büyük sayıdır?
Cevap: (Birler basamağı 5 veya 0 olan rakamları farklı olan en büyük sayıyı bulmamız gerekiyor.)

C) 9875 şıkkı dpğru cevaptır. Çünkü her rakam farklıdır ve diğer şıklardaki sayılardan daha fazladır. Ve tabi ki 5’e tam bölünüyor.


7-) Bir doğal sayı 5’e bölündüğünde kalan aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Cevap: D) şıkkı yani 5 doğru cevaptır. Çünkü 5, 5 rakamına tam bölünebilir.


8) 524? dört basamaklı sayısının 5’e kalansız bölünebilmesi için ? yerine hangi rakam gelebilir?
Cevap: 5’e kalansız bölünebilmesi için ? yerine 5 veya 0 rakamları gelmelidir. A şıkkı’nda 0 rakamı olduğu için cevap A) 0 ‘dır.


9-) 843? dört basamaklı sayısı 2 ve 3’e kalansız bölünmektedir. Buna göre ? yerine yazılabilecek
rakamların toplamı kaçtır?
Cevap: ? yerine 0 ve 6 yazılırsa 2 ve 3’e kalansız olarak bölünür.

0 + 6 = 6’dır. Bu nedenle cevap A) 6’dır.


10-) 6 ile kalansız bölünebilme kuralını açıklayınız. Her çift sayı 6 ile kalansız bölünür mü?
Cevap: 2 ve 3’e tam bölünen her sayı 6 sayısına tam bölünür. Her çift sayı 6 ile kalansız bölünmez. Bölünebilmesi için 2 ve 3’e bölünme kuralını sağlaması gerekir.


11-) Aşağıdaki sayılardan hangileri hem 5’e hem de 9’a kalansız bölünür?
Cevap: 8100 ve 96 210 sayıları 5 ve 9’a kalansız olarak bölünür.


12-) Aşağıdaki sayılardan hangisi 2, 3 ve 5’e kalansız bölünür?
Cevap: 8340 rakamı 2, 3 ve 5’e kalansız olarak bölünebilir.


13-) 8406? beş basamaklı sayısının 10’a tam olarak bölünebilmesi için ? yerine hangi rakam gelmelidir?
Cevap: 10 rakamına tam olarak bölünebilmesi için birler basamağına 0 gelmesi gerekmektedir. Yani ? yerine 0 rakamı gelmelidir.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 50. Sayfa Cevapları 1.2.3. Asal Sayılar

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 50 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1-) En küçük asal sayı kaçtır?
Cevap: En küçük asal sayı 2’dir. Yani cevap C) 2’dir.


2-) 70’ten büyük en küçük asal sayı kaçtır?
Cevap: 70’ten büyük en küçük asal sayı 71’dir.


3-) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

(D) 1 asal sayı değildir.
(Y) Asal sayıların hepsi tektir.
(Y) İki asal sayının çarpımı her zaman bir asal sayıdır.
(D) 2’den başka çift asal sayı yoktur.
(D) 1 ve kendisinden başka çarpanı olmayan sayılara asal sayılar denir.


4-) Aşağıda verilen sayılardan hangisi asaldır?
Cevap: C) 97


5-) 35 ile 70 sayılarının arasında kaç tane asal sayı vardır?
Cevap: 35 ile 70 arasındaki asal sayılar şunlardır:

  1. 35
  2. 41
  3. 43
  4. 47
  5. 53
  6. 59
  7. 61
  8. 67

8 tane asal sayı vardır.


6-)Aşağıda verilen ifadelerdeki noktalı yerleri tamamlayınız.

• 1 ve kendisinden başka tam böleni olmayan sayılara …asal… sayılar denir.
• En küçük asal sayı …2’dir….
• En büyük iki basamaklı asal sayı …97’dir…
• İki basamaklı en küçük asal sayı …11’dir…


7-) A3 iki basamaklı doğal sayısının asal sayı olabilmesi için A yerine gelebilecek rakamları bulunuz.
Cevap: Asal olması için A yerine 1, 2, 4, 5, 7 ve 8 rakamları getirilebilir.


8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap D şıkkıdır. Yani “En küçük iki basamaklı asal sayı 10’dur.”


9-) 23, 41, 18, 95, 83, 49 sayılarından asal olanları yuvarlak içine alınız.
Cevap: 23, 41 ve 83 sayıları asaldır.


10-) İki asal sayının toplamı daima çift sayı mıdır? Tartışınız.
Cevap: Hayır değildir. En basit örnekle 2 ve 3 asal sayıdır. 2 + 3 = 5 eder. Buda iki asal sayının toplamının her zaman çift olmadığını kanıtlar.


İki basamaklı en büyük asal sayı kaçtır? Nasıl bir yol izlediğinizi açıklayınız.
Cevap: İki basamaklı en büyük asal sayı 97’dir. Bunu 1 ile 100 arasındaki tüm asal sayıları ezberleyerek bildim.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 52-53. Sayfa Cevapları 1.2.4. Doğal Sayıların Asal Çarpanları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 52 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1-) Aşağıda verilen sayıların asal çarpanlarını bulunuz.

a) 36 ? 2 – 3
b) 75 ? 3- 5
c) 25 ? 5
ç) 126 ? 2 – 7 – 9

2-) Aşağıda verilen sayıların asal çarpanlarını bulunuz. En büyük asal çarpan hangi sayıda vardır?
Cevap: En büyük asal çarpan 315 sayısında vardır. Yani cevap ç) şıkkıdır.
Çözüm:

a) 24 ? 2 ve 3
b) 90 ?  2, 3 ve 5
c) 225 ? 3 ve 5
ç) 315 ? 3, 5 ve 7


3-) Aşağıda verilenlere göre A sayısı kaçtır?
Cevap: A sayısı 84’tür.

[84] A | 2
[42] B | 2
[21] C | 3
[7]  D | 7
1


4-) 48 sayısının asal çarpanlarını bulunuz.
Cevap: 24 x 3 = 48 | Sayının asal çarpanları 2 – 3 rakamlarıdır.

48 | 2
24 | 2
12 | 2
6 | 2
3 | 3
1


5-) Aşağıdakilerden hangisi 28 sayısının asal çarpanlarından biridir?
Cevap A) şıkkıdır. Yani cevap 2’dir.
Çözüm: 28’in asal çarpanları 2 ve 7’dir.

28 | 2
14 | 2
7 | 7
1


6-) 336 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır?
Cevap: 336 sayısının 3 tane asal çarpanı vardır. Bunlar 2 – 3 ve 7’dir.
Çözüm:

336 | 2
168 | 2
84 | 2
42 | 2
21 | 3
7 | 7
1


7-) Aşağıdaki sayılardan hangisinin sadece bir asal çarpanı vardır?
Cevap B) şıkkı 64’tür. Çünkü 64 sayısının 1 tane asal çarpanı vardır.
Çözüm:

64 | 2
32 | 2
16 | 2
8 | 2
4 | 2
2 | 2
1

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 53 Ders Kitabı Cevapları

8) Aşağıdakilerden hangisi 72 sayısının çarpanlarından biri değildir?
Cevap A şıkkı 5’tir. Çünkü 72’nin asal çarpanları 1 – 2 – 3 – 4 – 6 ve 8’dir.
Çözüm:

1 | 72
2 | 36
3 | 24
4 | 18
5 | ?
6 | 12
8 | 9


9-) 3 ve 7’nin 100’den küçük katlarını yazınız.
Cevap: 100’ün altında olan 3 ve 7’nin katları şunlardır: 21 – 42 -84


10-) 92 doğal sayısı aşağıdaki doğal sayılardan hangilerinin katıdır? Daire içine alarak gösteriniz.
Cevap: Aşağıdaki sayılardan 92 doğal sayısının katları olanlar şunlardır: 2 – 4 – 23 -46


11-) Aşağıda verilen ifadelerdeki noktalı yerleri tamamlayınız.

• 45 sayısının …2… tane asal çarpanı vardır.
• 36 sayısının …2… tane asal çarpanı vardır.
• 91 sayısının en küçük asal çarpanı …7…
• 56 sayısının en büyük asal çarpanı …7…
• 72 sayısının çarpanlarından …2… ve …3… asaldır.


12-) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

(…D…) 5 sayısı 125 sayısının asal olan tek çarpanıdır.
(…D…) 12 sayısının 2 ve 3 çarpanları asaldır.
(…D…) 81 sayısının 1 tane asal çarpanı vardır.
(…Y…) 42 sayısının asal çarpanı yoktur.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 54-55-56. Sayfa Cevapları 1.2.5. İki Doğal Sayının Ortak Bölenleri ve Ortak Katlar

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 54 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 54 Ders Kitabı Cevapları

36 sayısının bölenlerini (çarpanlarını) bulunuz. Bulduğunuz sayıları tabloda kırmızı renkli kalemle boyayarak gösteriniz.

48 sayısının bölenlerini (çarpanlarını) bulunuz. Bulduğunuz sayıları tabloda mavi renkli kalemle boyayarak gösteriniz.

Her iki renkte boyanmış sayıları aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
Cevap: 2 – 3 – 4 -6 -12

• Yazdığınız sayıların ortak özelliği nedir?
Cevap: Yazdığım sayıların ortak özelliği 36 ve 48’i bölebilmeleridir.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 56 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

6. Sinif Matematik Sayfa 56 Cevaplari MEB Yayinlari

? 6 sayısı ve katlarını tabloda kırmızı renkli kalemle boyayarak gösteriniz.
? 8 sayısı ve katlarını tabloda mavi renkli kalemle boyayarak gösteriniz.

• Her iki renkte boyanmış sayıları aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
Cevap: 24 – 48 -72 – 96

Yukarıda yazdığınız sayıların ortak özelliği nedir?
Cevap: Yukarıda yazdığımız sayıların ortak özellikleri 6 ve 8’in katları olmasıdır.

• Yazdığınız sayılar içinde en küçük olan hangisidir? En küçük sayı ile 6 ve 8 sayıları arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
Cevap: Yazdığımız sayıların içinde en küçük olan 24’tür. Bu sayılar 6 ve 8’in katları arasında en küçük sayıdır.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 61. Sayfa Cevapları 1.2.5. İki Doğal Sayının Ortak Bölenleri ve Ortak Katlar

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 61 Ders Kitabı Cevapları

1-) 75 sayısını bölen kaç tane doğal sayı vardır?
Cevap: 75 sayısını 6 tane rakam böler. Bunlar: 1, 3, 5, 15, 25 ve 75’tir.


2-) Aşağıdaki sayıların ortak bölenlerini bulunuz.

a) 15, 45 ? 3 – 5 – 15
b) 24, 72 ? 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 12 – 24
c) 49, 21 ? 3 – 7
ç) 9, 99 ? 3 – 9
d) 16, 96 ? 2 – 4 – 8 – 16
e) 45, 55 ? 5


3-) 8 ve 12 sayılarının iki basamaklı ortak katlarını bulunuz.
Cevap: 8 ve 12 sayılarının iki basamaklı ortak katları 24, 48 ve 96’dır.


4-) 48 ile 72 sayılarının ortak bölenlerini yazınız.
Cevap:

48 sayısının bölenleri: 1,48,2,24,3,16,4,12,6,8
72 sayısının bölenleri: 1,72,2,36,3,24,4,18,6,12,8,9

48 ve 72’nin ortak bölenleri: 1, 2, 3, 4, 6 , 8, 12 ve 24’dir


5-) 90 ile 120 sayılarını aynı anda bölen en büyük sayı kaçtır?
Cevap: 90 ve 120 sayılarını aynı anda bölen en büyük sayı 30’dur.


6-) Bir kasadaki elmaların sayısı 45 ile 65 arasındadır. Kasadaki elmalar altışarlı ve dokuzarlı olarak gruplara ayrılabilmektedir. Kasada kaç elma vardır?
Cevap: Altışarlı ve dokuzarlı gruplara ayrılabildiğine göre kasadaki elma sayısı 54’tür.


7-) Aşağıdaki sayıların 200’den küçük ortak katlarını bulunuz.
Cevap:

a) 12, 36 ? 36, 72, 108, 144, 180
b) 24, 36 ? 72, 144
c) 12, 15 ? 60, 120, 180


8) 6 ve 15 sayılarına bölünebilen iki basamaklı kaç tane sayı vardır?
Cevap: 6 ve 15 sayılarına bölünebilen iki basamaklı 3 sayı vardır. Bunlar 30, 60 ve 90 sayılardır.


9-) Esra Hanım, kilerindeki 12 kg buğday ve 15 kg pirinci eşit hacimli saklama kaplarına hiç artmayacak şekilde koymak istiyor. Bunun için Esra Hanım kaç kg’lık saklama kapları almalıdır?
Cevap 3’tür.
Çözüm:

EBOB (12,15) = 3
3 kg kap almalıdır.


10-) Bir turizm şirketi 10 günde bir yurt içine, 15 günde bir yurt dışına seyahat düzenliyor. Şirket ilk olarak kaç gün sonra hem yurt içine hem de yurt dışına seyahat düzenler?
Cevap:

10 15 | 2
5 15 | 3
5 5 | 5
1 1

EKOK (10,15) = 2 . 3 . 5

Bulduğumuz sayıların en küçük katları 30 sayısı olduğu için 30 gün sonra hem yurt içi hemde yurt dışına seyehat düzenler.


11-) Aslı Hemşire 5 günde, Emine Hemşire 4 günde bir nöbet tutmaktadır. Aslı ve Emine Hemşire 40 gün içinde kaç kez birlikte nöbet tutarlar?
Cevap: 2 kere birlikte nöbet tutarlar.
Çözüm:

5 ve 4 sayısını 2 ye bölersek 5 ve 2 kalır
5 ve 2 sayısını 2 ye bölersek 5 ve 1 kalır
5 ve 1 sayısını 5 e bölersek 1 ve 1 kalır.

Bu durumda ortak katlar 2 x 2 x 5 = 20 olur.

40 günlük sürede 20. ve 40. günlerde aynı anda nöbet tutarlar.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 67-68. Sayfa Cevapları 1.3.1. Kümelerin Gösterimleri

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 67 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1-) Aşağıdaki ifadelerden hangileri bir küme belirtir?
Cevap ç şıkkıdır. ç) Ç = {beşten küçük doğal sayılar}

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 68 Ders Kitabı Cevapları

2-) Aşağıda ortak özellik yöntemiyle verilen kümeleri liste yöntemi ve Venn şemasıyla gösteriniz

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 68 Ders Kitabı Cevapları


3- A = “61 ile 85 arasında ve 4 ile bölünebilen doğal sayılar , kümesi için aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

(D) 72 ? A | (Y) 68 ? A

(Y) s(A) = 8 | (D) s(A) < 17


4- Aşağıdaki kümelerin eleman sayılarını bularak noktalı yerleri tamamlayınız.

• A = “a,b, c , ise s(A) = 3
• D = “1, 2, 3, 4, 5 , ise s(D) = 5
• F = {} , ise s(F) = 0
• G= {Ø}, ise s(G) = 1
• H= {^,?,?,O} ise s(H) = 4


5 A = {Rakamlar} , ve B = {15’ten küçük çift doğal sayılar}, kümeleri veriliyor. Buna göre A ? B ve A ? B kümelerini liste yöntemi ve Venn şemasıyla gösteriniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 68 Ders Kitabı Cevapları


6- Olimpiyat sporlarını, yaz ve kış olimpiyat sporları olarak iki kümeye ayırınız. Kümeleri, liste ve Venn şeması yöntemleriyle gösteriniz (Olimpiyat sporlarını araştırırken İnternet’ten yararlanabilirsiniz.).

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 68 Ders Kitabı Cevapları

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 69-70-71-72-73. Sayfa Cevapları 1. Ünite Değerlendirme

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 69 Ders Kitabı Cevapları

1-) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

(D) Tabanı sayma sayısı olan bir üslü ifadenin üssü büyüdükçe değeri de büyür.
(Y) 73 = 21 eşitliğinde üslü ifadenin değeri doğru verilmiştir.
Doğrusu: 7 • 7 • 7 =343

(D) 24 üslü ifadesinin değeri 42 üslü ifadesinin değerine eşittir.
(D) 103 üslü ifadesi 102 üslü ifadesinin 10 katına eşittir.
(D) Tüm sayıların birinci kuvveti 1’dir.


2-) En büyük tek basamaklı doğal sayı üslü olarak ifade edilirse tabanı kaç farklı doğal sayı değeri alabilir?
Cevap:

32 ve 91 2 tane


3-) En küçük üç basamaklı doğal sayı üslü ifade edilirse kuvveti kaç farklı doğal sayı değeri alabilir?
Cevap:

100 = 102 ve 1001 2 tane


4-)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) ? = 54 ise ? = 20’dir.


5-) 53, 26, 72, 44, 121 üslü ifadelerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap: 44 > 53 > 26 > 72 > 121


6-) Aşağıdaki noktalı yerlere “>”, “<” ve “=” sembollerinden uygun olanları yazınız.
Cevap:

23 < 83 63 > 61 34 > 53
121 < 52 24 = 42 83 > 26


8) 7?= 343 eşitliğinde ?’in değerinin karesi kaçtır?
Cevap: ? = 3 ‘tür. 32 = 9


9-) Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır?
Cevap: B) 3 + (15 – 6) • 4 = 48


10-) 58 – [2 • (15 – 4) + 33] işleminin sonucunu bulunuz.
Cevap: 58 – [2 • 11 + 27] = 58 – [22 + 27] = 58 – 49 = 9

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 70 Ders Kitabı Cevapları

11-) Aşağıdaki noktalı yerleri tamamlayınız.

a) Verilen bir işlemde ….üslü sayı…. varsa önce onun değeri bulunur.
b) ….Toplama-çıkarma…. işleminin işlem önceliği ….Çarpma-bölme…. işlemi ile aynıdır.
c) Verilen ifadede işlemlerin ….işlem önceliği…. aynı ise soldan sağa doğru sıra takip edilir.
ç) 45 ÷ 5 + 4 işleminde önce ….bölme…. işlemi yapılır.
d) 5 • (24 ÷ 23) – 3 . 5 işleminin sonucu ….5 • (24 : 8) – 15 = 5 • 3 – 15 = 0….
e) 21 • 5 ÷ 3 • 2 işleminin sonucu ….iki…. basamaklı bir sayıdır.


12-) 18 + 22 • 2 + 50 ÷ 52 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 82


13-) Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını ok işaretiyle eşleştiriniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 70 Ders Kitabı Cevapları


14-) Meral Hanım, 2. sınıfa giden oğluna günde 2 TL, 4. sınıfa giden kızına günde 3 TL harçlık veriyor. Meral Hanım’ın çocuklarına 5 günde verdiği harçlık miktarını gösteren işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 5 • (2 + 3)


15-) 13 • (? + 4) = 13 • 5 + 13 • 4 eşitliğinde ? kaçtır?
Cevap: ? = 5


16-) 22 • 99 işlemini çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak yapınız.
Cevap: 22 • (100 – 1) = 2200 – 22 = 2178


17-) 52 • 15 işlemini çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak yapınız.
Cevap: (50 + 2) • 15 = 7500 + 30 = 780

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 71 Ders Kitabı Cevapları

18-) Aşağıda verilen ifadelerdeki noktalı yerleri tamamlayınız.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 71 Ders Kitabı Cevapları


19- Hatice ilk gün 12 sayfa kitap okuyor. Her gün bir önceki günden 2 sayfa fazla kitap okuyor. Hatice
bir hafta boyunca toplam kaç sayfa kitap okur?
Cevap: 12 + 14 + 16 + 18 + 20+ 22 + 24 = 126


20- Osman Bey, çiftliğinde inek ve tavuk beslemektedir. Çiftlikteki hayvanların toplam ayak sayısı
206’dır. Çiftlikte 24 inek olduğuna göre kaç tavuk vardır?
Cevap:

24 • 4 = 96
206 – 96 = 110
110 ÷ 2 = 55 tavuk vardır


21- Zeynep bakkaldan 2 paket makarna, 1 paket çay ve 2 ekmek alıyor. Bir paket makarnanın fiyatı,
bir paket çayın çeyreği kadar ve ekmeğin fiyatının da 2 katı kadardır. Bir paket çay 8 TL ise Zeynep
bakkala kaç lira öder?
Cevap:

1 paket Makarna 8 ÷ 4 = 2 TL
Ekmek 1 TL
Çay 8 TL

2 • 2 = 4
2 • 1 = 2
1 • 8 = 8

4 + 2 + 8 = 14 TL


22- Ayşe ile kendisinden 4 yaş büyük ablasının yaşları toplamı, babalarının yaşının yarısına eşittir.
Babaları 52 yaşında olduğuna göre Ayşe kaç yaşındadır?
Cevap:

52 ÷ 2 = 26
Ayşe 11
Ayşe’nin Ablası 15 yaşındadır.


23-) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

(D) Tüm çift sayılar 2 ile tam bölünür.
(D) Birler basamağı 0 veya 5 olan sayılar 5 ile tam bölünür.
(Y) 3’e kalansız bölünebilen her sayı 9’a da kalansız bölünür.
(D) Bir sayının 10 ile bölümünden kalan o sayının birler basamağındaki rakamdır.
(D) 2 ve 3’e tam bölünen her sayı 6 ile de tam bölünür.


24-) Beş basamaklı 21?3? doğal sayısı 3 ve 5’e kalansız bölünebildiğine göre ? + ?’nun alacağı en büyük değer kaçtır?
Cevap:

? = 0 ise ? ? = 0, 3, 6, 9
? = 5 ise ? ? = 1, 4, 7
? + ? = 9 + 5 = 14


25-) Aşağıda verilen sayılardan hangileri 6 ile kalansız bölünebilir? Yuvarlak içine alınız.
Cevap: 24 – 102 – 570


26-) Aşağıda verilen sayılardan hangisi asal değildir?
Cevap: B) 9


27-) 12 x 13 x 18 çarpımı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez?
Cevap: C) 5

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 72 Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 72 Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 73 Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 73 Ders Kitabı Cevapları

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 74-75-76. Sayfa Cevapları 1. Ünite Değerlendirme

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 74 Ders Kitabı Cevapları

1-) Aşağıdaki üslü ifadelerden hangisinin değeri yanlış verilmiştir?
Cevap B) 12³ = 36


2-) 5? = 125 eşitliğinde verilen üslü ifadenin kuvveti aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 3
Çözüm: 5 . 5 . 5 = 125


3-) 100 ÷ 5 + 28 . 2 + 14 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) 90
Çözüm:

100 ÷ 5 + 28 • 2 + 14
20 + 56 + 14
90


4-) (3 . 42 + 4) ÷ 26 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 5

(3 . 42 + 4) ÷ 26
(126 + 4) ÷ 26
130 ÷ 26
5


5- Aşağıda çözümü verilen işlemin ilk olarak hangi adımında yanlış yapılmıştır?
Cevap: C) 3. adım


6-) 8 . (13 – 5) = 8 . I – 8 • r eşitliği veriliyor. Buna göre ? + ? toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) 18


7-) Serap Hanım, misafirleri için bir tepsi kurabiye yaptı. Misafirler gelmeden oğlu kurabiyelerden birkaçını yedi. Yandaki resme göre misafirlere kalan kurabiye sayısını aşağıdaki işlemlerden hangisi verir?
Cevap: D) 5 . (4 – 1)


8) Beş kardeşin şimdiki yaşları toplamı 38’dir. Kaç yıl sonra yaşları toplamı 53 olur?
Cevap: C) 3


9-) Saatte 75 km yol alan bir otobüsün 8 saatte gittiği yolu, saatte 120 km yol alan bir otomobil kaç saatte gider?
Cevap: C) 5
Çözüm:

75 . 8 = 600 km
600/120 = 5

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 75 Ders Kitabı Cevapları

10-) Arda, 2 defter ve 4 kalem için kırtasiyeciye 26 TL ödedi. Bir defterin fiyatı 7 TL ise bir kalemin fiyatı kaç TL’dir?
Cevap: C) 3
Çözüm:

1 Defter 7 TL
2 Defter 14 TL
26 – 14 = 12 TL kalır.
4 Kalem 12 TL
1 Kalem 3 TL

11-) 38?2 dört basamaklı doğal sayısı 6 ile kalansız bölünebildiğine göre ? yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelemez?
Cevap: B) 3


12-) 2389 dört basamaklı doğal sayısının 5 ile bölümünden kalan ? ve 10 ile bölümünden kalan ? ise ? + ? toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 13
Çözüm:

2389 ÷ 5 =
2389 ÷ 10 = 9
4 + 9 = 13


13-) Aşağıdakilerden hangisi 108’in çarpanlarından biri değildir?
Cevap: D) 32

108’in çarpanları:

1 x 108
2 x 54
3 x 36
4 x 27
6 x 18
9 x 12


14-) ?1 iki basamaklı doğal sayısı bir asal sayı ise ? yerine aşağıdakilerden hangisi gelemez?
Cevap: C) 5

31, 41, 61, 71 sayıları olabilir ancak 51 olamaz


15-) Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayıdır?
Cevap: B) 67


16-) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
D) 5 doğal sayısı 24’ün bölenlerinden biridir.


17-) 144 sayısı aşağıda verilen sayı çiftlerinden hangisinin ortak katıdır?
Cevap: A) 72 ile 4


18-) Aşağıda verilen sayılardan hangisi 28 ile 42’nin ortak bölenlerinden biri değildir?
Cevap: B) 3

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 76 Ders Kitabı Cevapları

19-) Aşağıdakilerden hangisi 20 ve 25’in ortak katıdır?
Cevap: D) 300


20-) A = {3, a,b,1, 2 } , B = {a, 2, 3} kümeleri veriliyor. A ? B kümesinin kaç elemanı vardır?
Cevap: C) 3


21-) Aşağıdaki topluluklardan hangisi küme oluşturmaz?
Cevap: A) Bazı sayma sayıları


22-) Aşağıdaki kümelerden hangisinin 4 elemanı vardır?
Cevap: B) B = {1, 2, 5, 6, 7}


23-) Yanda verilen Venn şemasına göre K ,L kümesinin kaç elemanı vardır?
Cevap: B) 6


24-) D = {1 ile 20 arasındaki doğal sayılar , kümesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: C) s(D) = 18


25-) H= {?, a, 4, ?, ?, kümesi veriliyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) a ? H

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 74-75-76. Sayfa Cevapları Tam Sayıları Tanıma

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 82 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1-) Yanda verilen ifadelere karşılık gelen tam sayıları yazınız.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 82 Ders Kitabı Cevapları


2-) Günlük yaşamda tam sayılarla nerelerde karşılaştığınızı düşünerek aşağıda verilen tam sayılara uygun ifadeleri yazınız.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 82 Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 83 Ders Kitabı Cevapları

3-) Aşağıdakilerden hangileri negatif tam sayılarla ifade edilir?
Cevap: III) Binalarda zeminin altındaki katlar ve IV) Denizaltının deniz seviyesine göre bulunduğu yer ifadeleri negatif tam sayı ile ifade edilir.


4-) –10, +8, –7, +5, 0, –1, +10 sayılarını aşağıdaki sayı doğrusu modeli üzerinde gösteriniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 83 Ders Kitabı Cevapları


5-) Aşağıda verilen sayı doğrusu modeli üzerinde ardışık noktalar arası eş parçalara ayrılmıştır. Sayı doğrusundaki harflere karşılık gelen tam sayıları yazınız

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 83 Ders Kitabı Cevapları

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 86. Sayfa Cevapları Mutlak Değer

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 86 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1-) Aşağıda sayı doğrusunda verilen sayıların mutlak değerlerini bulunuz.
Cevap:

|-5| = 5
|-4| = 4
|-2| = 2
|0| = 0
|2| = 2
|4| = 4
|6| = 6

2-) Aşağıdaki sayıların mutlak değerlerini bulunuz.
Cevap:

|–80| = 80
|45| = 45
|-32| = 32
|15| = 15
|-13| = 13
|0| = 0
|-5| =5
|12| = 12


3-) |a| = 28 ise a, hangi tam sayı değerlerini alabilir?
Cevap: a = 28 veya a = -28


4-) Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) |5| = –5

|5|’in mutlak değeri 5’dir.


5- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(D) Mutlak değeri 4 olan sayılar –4 ve +4’tür.
(D) Sıfırın mutlak değeri 0’dır.
(Y) Mutlak değeri –5 olan sayı 5’tir.
(Y) Bir tam sayının mutlak değeri daima pozitiftir.


6-) Aşağıda verilen ifadeleri tam sayılarla eşleştiriniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 86 Ders Kitabı Cevapları

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 91. Sayfa Cevapları Tam Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 91 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 91 Ders Kitabı Cevapları

1-) Yandaki fotoğraflarda okyanusta yaşayan bazı canlılar ve yaşadıkları derinlikler verilmiştir. İnceleyiniz. Verilen soruları yanıtlayınız.

a) Hangi canlı en derinde yaşamaktadır?
Cevap: En derinde canlayan canlı Teleskop Ahtapottur.


b) Hangi canlı deniz seviyesine en yakın yaşamaktadır?
Cevap: Deniz seviyesine en yakın Goblin köpek balığı ile Denizyıldızı yaşamaktadır.


c) Canlıların yaşadıkları derinlik değerlerini belirterek bu değerleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
Cevap:

Teleskop Ahtapot > Ejder Balığı > Goblin Köpek Balığı = Denizyıldızı


2-) Aşağıdaki noktalı yerlere “<” ,” >” ve “=” sembollerinden uygun olanları yazınız.

a) –8 ..<.. –1
b) 15 ..>.. 7
c) 3 ..>.. –10
ç) –16 ..<.. 16
d) –5 ..=.. –5
e) –12 ..<.. 0


3-) Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

a) –16, 8, 0, –2, 5, –10
Cevap: 8 > 5 > 0 > -2 > -10 > -16

b) 12, –4, 6, –1, –16, 9
Cevap: 12 > 9 > 6 > -1 > -4 > -16


4-) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

(..D..) 13, –8, 7, –3, 4 sayılarından sıfıra en yakın olan –3’tür.
(..Y..) 5, –14, 6, –7, 20 sayılarından sıfıra en uzak olan –14’tür.
(..D..) –16 < –7 < –4 < 0 < 3 < 10 < 15 sıralamasında –5’in yeri –7 ile –4 arasındadır.
(..D..) Sıfır, pozitif tam sayılardan küçüktür.


5-) –13 < –8 < –4 < 0 < –6 < 10 sıralamasında hangi sayıların yerleri değiştirilirse sıralama doğru olur?
Cevap: -6, -8 ile -4 arasına gelirse sıralama doğru olur.
Doğru Sıralama: -13 < -8 < -6 < -4 < 0 < 10


6-) –15 < a < –7 < b olduğuna göre a ve b yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
Cevap: C) a = –12, b = –3


7-) –3, 4, 0, –9 tam sayılarını –8 < –1 < 5 sıralamasında uygun yerlere yerleştiriniz.
Cevap: -9 < -8 < -3 < -1 < 0 < 4 < 5


8) –5, +13, 7, 0, –2, 4 , 21 sayıları küçükten büyüğe doğru sıralandığında, en sağda hangi tam sayı olur?
Cevap: Küçükten büyüğe sıralanırsa: -5 < -2 < 0 < 4 < 7 < 13 < 21 olur. Bu nedenle cevap 21’dir.


9-) –4’ten büyük olan negatif tam sayılar hangileridir?
Cevap: -4’ten büyük negatif tam sayılar -3, -2 ve -1’dir.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 98-99. Sayfa Cevapları Kesirleri Karşılaştıralım, Sıralayalım ve Sayı Doğrusunda Gösterelim

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 98 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 98 Ders Kitabı Cevapları

1-) Yanda Tornacı Dursun Usta’nın aletlerini dizdiği pano verilmiştir. Panoya göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

a) Çekiçler, panodaki tüm aletlerin kaçta kaçıdır? Kesir olarak ifade ediniz.
Cevap: 14/21 = 2/3


b) Kerpetenler, panodaki tüm aletlerin kaçta kaçıdır? Kesir olarak ifade ediniz.
Cevap: / 7/21 = 1/3


c) Diğer iki seçenekte bulduğunuz kesirleri karşılaştırınız.
Cevap: 1/3 < 2/3

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 99 Ders Kitabı Cevapları

2-) Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere “>”, “<” ve “=” sembollerinden uygun olanları yazınız.

a) 8/3 > 8/15
b) 1/9 < 1/2
c) 2/21 < 9/21
ç) 3/5 = 15/25
d) 3/4 < 9/10
e) 3/6 < 5/8


3-) Sırma, Ayşe ve Fatma tülbentlerinin kenarına eşit uzunlukta oya örüyorlar. Sırma, oyanın 3/4’ünü, Ayşe 1/2’ini ve Fatma 2/52 ’sini ördüğüne göre kimin oyasının çoğunu ördüğünü bulunuz.
Cevap: Oya’nın çoğunu Sırma örmüştür.
Çözüm: 

Sırma; 3/4
Ayşe; 1/2
Fatma; 2/5

3/4 > 1/2 > 2/5


4-) Bir litre ayranın Ahmet 1/8’ini, Serap 1/4 ’ünü ve Cengiz 5/8’ini içiyor. En çok kimin ayran içtiğini bulunuz.
Cevap: En çok Cengiz ayran içmiştir.
Çözüm: 1/8 < 1/4 < 5/8


5-) Aşağıda verilen kesirleri yarıma yakınlıklarına göre sıralayınız.

a) 1/7, 5/9, 6/12
1/2 – 1/7 = 7/14 – 2/14 = 5/14
5/9 – 1/2 = 10/18 – 9/18 = 1/18
6/12 – 1/2 = 6/12 – 6/12 =0
0 < 1/18 < 5/14


b) 2/6, 5/11, 1/4
1/2 – 2/6 = 3/6 – 2/6 = 1/6
1/2 – 5/11 = 11/22 – 10/22 = 1/22
1/2 – 1/4 = 2/4 – 1/4 = 1/4
1/22 < 1/6 < 1/4


6-) Aşağıda verilen kesirleri bütüne yakınlıklarına göre sıralayınız.

a) 10/11, 2/3, 7/9
1 – 10/11 = 1/11
1 – 2/3 = 1/3
1 – 7/9 = 2/9
1/11 < 2/9 < 1/3

b) 3/5, 7/10, 8/12
1 – 3/5 = 2/5
1 – 7/10 = 3/10
1 – 8/12 = 4/12 = 1/3
3/10 < 1/3 < 2/5


7-) Aşağıda verilen sıralamadan doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

(D) 4/5 < 8/5 < 9/5 < 13/5
(D) 3/4 < 4/5 < 5/6 < 6/7
(Y) 8/2 < 8/4 < 8/6 < 8/9
(Y) 1/3 < 1/4 < 1/6 < 1/12


8) Aşağıdaki kesirlerden hangisi 2 ile 3 arasında değildir?
Cevap: D) 23/6
Çözüm: 3 < 23/6 < 4


9-) Aşağıda verilen kesirleri modelleyerek büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

a) 1/2, 1/3, 1/5 , 1/10 ? 1/2 > 1/3 > 1/5 > 1/10


b) 2/6, 2/3, 2/7, 2/4 ? 2/3 > 2/4 > 2/6 > 2/7


10-) Aşağıda verilen kesirleri sayı doğrusunda göstererek sıralayınız.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 99 Ders Kitabı Cevapları

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 104-105. Sayfa Cevapları Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 104 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1-)Aşağıda modellenen toplama ve çıkarma işlemlerinin matematik cümlelerini yazınız.
Cevap:

a) 5/7 + 2/7 = 7/7

b) 2/6 + 3/6 = 5/6

c) 5/6 – 3-6 = 2/6

ç) 6/8 – 4/8 = 2/8


2-)Engin harçlığının 1/8 ’i ile kalem, 2/4 ’si ile defter almıştır. Engin’in harçlığının kaçta kaçı kalmıştır?
Cevap:

1/8 + 2/4 = 1/8 + 4/8= 5/8

1/1 – 5/8 = 8/8 – 5/8 = 3/8


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 105 Ders Kitabı Cevapları

3-)Aşağıda verilen toplama işlemlerini yapınız.
Cevap:

a) 2/8+3/16 = 4/16 + 3/16= 7/16

b) 3/24 + 5/12 + 1/16= 3/24 +10/24 + 4/24 = 17/24

c) 3 tam 1/2 + 5 tam 3/4 = 7/2 + 23/4 = 14/4 + 23/4 = 37/4

ç) 18/7 + 2 tam 1/4 = 18/7 + 9/4 = 72/28 + 63/28 = 135/28

d) 8+ 3/5 = 8/1 + 3/5 = 40/5 + 3/5 = 43/5

e) 1/7 + 2 = 1/7 + 2/1 = 1/7 + 14/7 = 15/7


4-)Aşağıda verilen çıkarma işlemlerini yapınız.
Cevap:

a) 7/9 – 1/3 = 7/9 – 3-9 = 4/9

b) 5/7 – 2/4 = 20/28 – 14/28 = 3/14

c) 3 tam 5/6 – 1 tam 2/3 = 23/6 – 5/3 = 23/6 – 10/6 = 13/6

ç) 8 tam 1/3 – 3 tam 4/5 = 25/3 – 19/5 = 125/15 – 57/15 = 68/15

d) 15/28 – 3/7 = 15/28 – 12/28 = 3/28

e) 1/3 – 1/5 = 5/15 – 3/15 = 2/15


5-) Aşağıda verilen toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız.
Cevap:

a) 3/18 + 4/9 – 1/6 = 3/18 + 8/18 – 3/18 = 8/18 = 4/9

b) 4 tam 1/3 – 1 tam 7/8 = 13/3 – 15/8 = 104/24 – 45/24 = 59/24

c) 6/21 + 3/7 – 4/6 = 12/42 + 9/42 – 12/42 = 2/42 = 1/21

ç) 5 tam 1/15 + 3 tam 1/20 – 1 tam 7/30 = 76/15 + 61/20 -37/30= 304/60 + 183/60 – 74/60 = 413/60

d) 2 tam 5/8 + 1 tam 2/6 + 5/12 = 21/8 + 8/6 + 5/2 = 63/24+ 32/24 + 60/24 = 155/24


6-)Aşağıda verilen işlemleri sonuçlarıyla eşleştiriniz.
Cevap:

3/4 + 8/12 = 9/12 + 8/2 = 17/12 = 1 tam 5/12

2/3 – 4/15 = 10/15 – 4/15 = 6/15 = 2/5

1 tam 2/5 + 3 tam 2/4 = 7/5 + 14/4 = 28/20 + 70/20 = 98/20= 49/10 = 4 tam 9/10

1 tam 1/2 + 1 tam 2/3 + 2 tam 1/6= 3/2 + 5/3 + 13/6 = 9/6 + 10/6 + 13/6 = 32/6 = 16/3 = 5 tam 1/3

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 110-111-112. Sayfa Cevapları Kesirlerle Çarpma İşlemi

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 110 Ders Kitabı Cevapları

1.Aşağıda verilen çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.
Cevap:

a. 12 x 1/3 = 4

b. 2/8 x 40 = 10

c. 42 x 10/7 = 60

ç. 13/4 x 36 = 117


2.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
(D) Kesirler ile çarpma işlemi yapılırken tam sayılı kesir varsa bileşik kesre çevrilir.
(Y) Kesirlerle çarpma işleminde sadeleştirme yapılmaz.
(Y) Bir doğal sayı ile bir kesir çarpılırken doğal sayı ile kesrin paydası çarpılır.
(Y) Bir doğal sayı ile bir bileşik kesir çarpıldığında sonuç bu doğal sayıdan küçük olur.
(Y) Bir kesrin diğer bir kesir kadarı bulunurken bu iki kesir toplanır.


3.Aşağıda modellenen çarpma işleminin matematik cümlesini yazınız.
Cevap:

3/5 x 10/15 = 6/15 = 2/5


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 111 Ders Kitabı Cevapları

4.Aşağıda verilen çarpma işlemlerinin sonuçlarını modelleyerek bulunuz.
Cevap:

a. 1/2 x 3/5 = 3/10

b. 2/7 x 2/3 = 4/21

c. 3/6 x 1/4 = 3/24


5.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

(D) Bir doğal sayı 1’den büyük bir kesirle çarpıldığında çarpım, o sayıdan büyük olur.
(D) Bir bütünün istenilen kesir kadarı bulunurken bütün ile kesir çarpılır.
(Y) Kesirlerle çarpma işlemi yapılırken bileşik kesir varsa tam sayılı kesre çevrilir.
(Y) Çarpım durumundaki iki kesir sadeleştirilmez.
(Y) İki kesir çarpılırken pay ile payda çarpılır.


6.Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapınız.
Cevap:

a. 2/3 x 5/12 =10/36

b. 4/21 x 7/8 = 28/168 = 1/6

c. 1 tam 1/2 x 5/6 = 3/2 x 5/6 = 15/12 =5/4

ç. 5/8 x 2 tam 2/3 = 5/8 x 8/3 = 40/24 =20/12= 10/6=5/3

d. 1 tam 2/4 x 5/12 = 6/4 x 5/12 = 30/48 = 15/24 = 5/8

e. 3 tam 1/5 x 3/8 = 16/5 x 3/8 = 48/40 = 24/20 = 12/10 = 6/5

f. 5/9 x 4 tam 1/2 = 5/9 x 9/2 = 45/18 = 15/6 = 5/2

g. 8/13 x 2 tam 3/5 = 8/13 x 13/5 = 8/5

ğ. 2 tam 1/2 x 3 tam 2/10 =5/2 x 32/10 = 160/20= 8


7.Aşağıda verilen çarpma işlemleriyle sonuçlarını eşleştiriniz.
Cevap:

2 tam 1/3 x 1 tam 1/2 = 2 tam 1/6

1/3 x 6/5 x 2/8 = 12/120= 1/10

9/11 x 22/4 = 9/2 = 4 tam 1/2

6/13 x 2 tam 3/5 = 6/13 x 13/5 = 6/5 = 1 tam 1/5


8. Aşağıdaki noktalı yerleri tamamlayınız.
Cevap:

Bir günün 3/4 ’ünü uyuyarak geçiren bir bebek, günde  ….18….  saat uyur.

Bir doğal sayı ile bir basit kesir çarpıldığında sonuç, bu doğal sayıdan ….küçük…. olur.

20 günlük tatilin 2/5 ’sini ailesiyle geçiren Ege, ailesiyle ….8…. gün birlikte olur.

2 tam 1/3 kg nohudun 3/7 ’ü 1  kg nohuttur.

Bir günde 1 tam 1/2 ekmek yiyen biri, bir haftada ….10 tam 1/2….  ekmek yer.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 112 Ders Kitabı Cevapları

9.Bir şantiyede 100 kg çimentonun 3/5 ’ü kullanılıyor. Şantiyede kaç kg çimento kullanıldığını bulunuz.
Cevap: C) 60


10.Alican, 50 bilyesinin 25 17/14 ’sini arkadaşlarına veriyor. Alican, arkadaşlarına kaç bilye vermiştir?
Cevap:

50 x 17/25 = 34


11.Bir otobüs şoförü saatte 120 km hızla gidiyor. Bu otobüs şoförü aynı hızla 5/6 saatte kaç km yol alır?
Cevap: 120 x 5/6 = 100


12.Bir aşçı, su böreği yaparken bir teneke yağın 2/5 ’sinin3/7 ’ünü kullanıyor. Buna göre aşçı, su böreğine bir teneke yağın kaçta kaçını kullanmıştır?
Cevap: 2/5 x 3/7 = 6 /35


13.Hangi sayının 3/2’sinin 1/2 ’i 12’dir?
Cevap: 2/3 x 3/7 = 6/35


14,Türkân, bir romanın 3/12 ’ünü okuyor. Sonra da romanın kalan 2/3 ’sini okuyor. Buna göre Türkân romanın toplam kaçta kaçını okumuştur?
Cevap:

1- 3/12 = 9/12

9/12 x 2/3 = 18/36= 1/2

3/12 + 1 /2 = 3/12 + 6/12 = 9/12= 3/4

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 120-121. Sayfa Cevapları Kesirlerle Bölme İşlemi

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 120 Ders Kitabı Cevapları

1.Aşağıda verilen bölme işlemlerini modelleyerek yapınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 120 Ders Kitabı Cevapları


2.Bir fotokopi makinesi her 3/4 dakikada bir sayfa fotokopi çekiyor. Bu makine 4 tam 1/2 dakikada kaç sayfa fotokopi çeker?
Cevap: 4 x 1/2 ÷ 3/4 = 9/4 x 4/3 = 6


3. Yandaki tabloda bölgelerimizin sahip oldukları ormanlık alanlar yaklaşık olarak verilmiştir. Tabloya göre;

a) Akdeniz Bölgesi’nin sahip olduğu ormanlık alan, Doğu Anadolu Bölgesi’nin kaç katıdır?
Cevap: 1/5 x 1/10 = 1/5 x 10/1 = 2

b) Karadeniz Bölgesi’nin sahip olduğu ormanlık alan, Ege Bölgesi’nin kaç katıdır?
Cevap: 1/4 x 3/20 = 1/4 x 20/3 = 5/3


4.Aşağıda verilen bölme işlemlerinin hangisinde bölünen, sonuçtan küçük olur?
Cevap: a seçeneği doğrudur.

a. 25 ÷ 5/8 = 40

b. 12÷ 3/2 = 8

c. 40÷ 5/4 = 32

ç. 128÷ 8/3 = 48


5.Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapınız.
Cevap:

a. 12÷2/3 = 18

b. 1 tam 2/7 ÷3= 9/7 x 1/3 = 3/7

c. 5/18 ÷ 10/8 = 5/18 x 8 /10 = 2/9

ç. 3 tam 1/2 ÷ 21/4 = 7/2 x 4/21 = 2/3


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 121 Ders Kitabı Cevapları

6.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
Cevap:

(D) Kesirlerle bölme işlemi yapılırken tam sayılı kesir varsa bileşik kesre çevrilir.
(Y) Kesirlerle bölme işlemi yapılırken birinci kesir ters çevrilerek ikinci kesir ile çarpılır.
(D) Kesirlerle bölme işlemi, paydalar eşitlenip birinci kesrin payı, ikinci kesrin payına bölünerek de yapılır.
(D) 8: 1/4 ifadesi, 8’in içinde kaç tane 1/4 olduğunu gösterir.
(D) Bir doğal sayı 1’den büyük bir kesirle bölündüğünde sonuç, bu sayıdan büyük olur.


7.Aşağıda verilen işlemleri işlem özelliğine dikkat ederek yapınız.
Cevap:

a. 3/5

b. 35/12

c. 3/8

ç. 13/7


8. (2/7 + 3/21 ) x ( 5/6 – 4/9 ) işleminin sonucu kaçtır?
Cevap: (2/7 + 3/21 ) x ( 5/6 – 4/9 ) = 3/7 x 7/18 = 1/6


9. Aşkın Öğretmen, etüt aralarında öğrencilerine meyve dağıtıyor. Her öğrencisine bir elmanın 3/4 ’ünü veren Aşkın Öğretmen, 3 elmayı kaç öğrencisine dağıtmıştır?
Cevap: 3 ÷ 4/3 = 3 x 4/3 = 4

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 123. Sayfa Cevapları Tahmin Etme

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 123 Ders Kitabı Cevapları

1.Aşağıda verilen kesirlerin yaklaşık değerlerini karşılarına yazınız.
Cevap:

a. 5 tam 3/8 = 5 tam 1/2

b. 1 tam 2/9 = 1 tam 1/4

c. 19/20= 1

ç. 7 tam 4/7 = 7 tam 1/2


2.Cihangir Bey Ramazan ayında, sahurda 4/5 şişe su ve iftarda da 18 5 şişe su içiyor. Cihangir Bey’in toplamda kaç şişe su içtiğini tahmin ediniz.
Cevap:

4/5 yaklaşık 1

1 tam 5/8 yaklaşık 1 tam 1/2= 3/2

1+ 3/2 = 5/2 = 2 tam 1/2


3.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

(D) 8 tam 17/20kesri 9 doğal sayısına yakındır.

(Y) Bir şişe sütün 1/5’ini içen bir çocuk yaklaşık olarak kutunun yarısını içmiştir.

(D) 150’nin 2 tam 1/3’i yaklaşık olarak 350’dir.

(Y) 2 tam 15/3 kesrinin yaklaşık değeri 4’tür.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 128-129. Sayfa Cevapları Kesirlerle İşlem Yapmayı Gerektiren Problemler

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 128 Ders Kitabı Cevapları

1.Efe’nin hentbol turnuvasında attığı gollerin 2/3 ’si 8’dir. Efe, bu turnuvada kaç gol atmıştır?
Cevap:

2 x a = 8

2 x a= 24

a= 12 gol


2.Bir toptancı bir günde 150 kg bademin 8/12 ’ini satıyor. Toptancının elinde kaç kg badem kaldığını bulunuz.
Cevap:

150/12 x 8 = 100

150- 100 = 50 kg badem kalmıştır


3.Necla Hanım torununa kazak örüyor. Birinci gün kazağın 2/6’sini, ikinci gün ise 1/5 ’ini örüyor. Buna göre geriye kazağın kaçta kaçı kalır?
Cevap:

6 x 5 = 30 A

2/6 ise 2 x 30A/6 = 10A

1/5 i 1 x 30A = 6A

10A + 6A = 16A

16A=14A

14A/30A = 7/15


4.Zuhal bir kitabın 3/9 ’ünü okuyor. Sonra kitabın kalan sayfalarının 1/2 ’ini okuyor. Geriye kitabın 48 sayfası kaldığına göre Zuhal’in okuduğu kitap kaç sayfadır?
Cevap:

Kitabın sayfasına 6A diyelim.

3/9’u 3 x 6A/9= 2A

6A-2A = 4A kalan sayfa

1/2 si okumuş. 1 x 4A / 2= 2 A

48 sayfa kalmıştır. 2A= 48 A= 24

4 x 24 =96


5.Hangi sayının 3/7 ’ünün 2/6 ’si 3 eder?
Cevap:

Sayıya B diyelim.

(3B/7) x 2/6 =3

6B/42 = 3

B/7 =3

B = 21


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 129 Ders Kitabı Cevapları

6.Bir manav, limonlarının 1/3 ’ini satıyor. Sonra kalan limonların 35 ’ünü daha satıyor ve geriye 8 limon kalıyor. Manavın başlangıçta kaç limonu vardır?
Cevap: 3 x 5 = 15A

1 x 15A /3= 5A satılıyor.

15A – 5A = 10A

10A x 3/5 = 6A satıldı.

10A – 6A = 4A

Kalan 8 limon vardır. 8= 4A ise A= 2

toplam limon sayısı 15 x 2 = 30


7.Nevin’in küçük kardeşi boyama çalışması yaparken Nevin’in pastel boyalarının 2/3’sinin 6/7 ’sını kırıyor. Sağlam 6 boyası olan Nevin’in kaç boyasının kırıldığını bulunuz.
Cevap:

3 x 7 = 21A

(2 x 21A /3) x 6/7 = 21A-6

3A = 21A-6

6= 18A

A=3

21 x 3 = 63

63- 6 =57 kırılan boya sayısı


8.Şadan Öğretmen, teknoloji ve tasarım dersinde silikon getirmeyi unutan iki grup öğrencisine elinde kalan yarım silikonu paylaştırıyor. Gruplardan birisinde 2, diğerinde 3 öğrenci olduğuna göre her öğrencisine eşit miktarda silikon vermek isteyen Şadan Öğretmen’in, iki gruba da silikonun tamamının kaçta kaçını verdiğini bulunuz.
Cevap:

Slikonun yarısına C diyelim

2/5 ve 3/5 slikon verilir.


9.Ayşe cebindeki paranın 4/5 ’ünün 6/8 ’sıyla bir kutu dondurma alıyor. Cebinde 40 TL olan Ayşe’nin dondurmaya kaç TL verdiğini bulunuz.
Cevap:

=(40 x 4/5 ) x 6/8

= 8 x 4 x 6 /8

= 4 x 6

=24


10.Tunceli’den Ankara’ya gelmek için yola çıkan Kerem ve ailesi, gideceği yolun 4/9’ünün 1/2’ini tamamlıyor.Tunceli-Ankara arası 810 km olduğuna göre Kerem ve ailesinin kaç km yol gittiğini bulunuz.
Cevap:

(810 x 4/9 ) x 1/2 = 90

90 x 4/2 = 45

45x 4 = 180

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 139-140-141-142-143-144. Sayfa Cevapları 2.Ünite Değerlendirme

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 139 Ders Kitabı Cevapları

Aşağıda yoğurdun bileşim tablosu verilmiştir. Tabloda verilen bileşim miktarlarının ondalık gösterimlerini önceki bilgilerinizden yararlanarak bulunuz ve tabloyu tamamlayınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 139 Ders Kitabı Cevapları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 143 Ders Kitabı Cevapları

Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız.
Cevap:

a. 2.7
b. 0.68
c. 0.16
ç.1.5
d. 3.55
e. 1.75
f.2.3
g. 0.33
ğ. 1.53
ı. 0.363
i. 0.133


Mustafa Bey’e doktoru 5 haftada 6 kg vermesini söyledi. Mustafa Bey’in bir haftada kaç kilo vermesi gerektiğini bulunuz.
Cevap:
6/5 = 1.2


Aşağıda verilen kesirlerin devirli ondalık açılımlarını bulunuz.
Cevap:
a. 2.6
b.0.55
c. 0.622
ç. 4.66
d. 0.277


Aşağıda verilen kesirler ile ondalık gösterimlerini eşleştiriniz.
Cevap:
2/5=0.4
18/20=0.9
5/125= 0.04
12/50= 0.24


Aşağıdakilerden hangisi 5/6 kesrinin devirli ondalık gösterimidir?
Cevap: D) 0,83


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 144 Ders Kitabı Cevapları

Aşağıda, farklı ondalık gösterimler için basamak tablosu oluşturulmuştur. İnceleyiniz. Basamak tablosundaki noktalı yerleri tamamlayınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 144 Ders Kitabı Cevapları

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 130-131-132-133-134-135-136-137. Sayfa Cevapları 2.Ünite Değerlendirme

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 130 Ders Kitabı Cevapları

1. Aşağıda verilen ifadelere karşılık gelen tam sayıları yazınız.
Cevap:

Lale’nin balonu yerden 6 m yüksektedir. › 6

İsmail Bey’in arkadaşına 120 TL borcu var.› -120

Okul kantininin bu ayki geliri 5600 TL’dir. › 5600

Bugün Batman’da hava sıcaklığı sıfırın altında 3 °C’tur. › -3


2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
(D) Negatif tam sayılar, sıfırdan küçüktür.

(D) Pozitif tam sayılar, negatif tam sayılardan büyüktür.

(D) Sayı doğrusu üzerindeki bir sayı sağındaki sayıdan her zaman küçük, solundakinden ise her zaman büyüktür.

(Y) Sıfır bir tam sayı değildir.

(Y) En küçük negatif tam sayı –1’dir.


3. Aşağıdaki sayı doğrusu modelinde verilen harflere karşılık gelen tam sayıları yazınız.
Cevap:
A= -5
B= -2
C= 1
D= 2
E= 5


4. Yanda verilen tam sayıları aşağıdaki sayı doğrusu modeli üzerinde gösteriniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 130 Ders Kitabı Cevapları


5. Aşağıdaki noktalı yerlere “ >”, “<” ve “=” sembollerinden uygun olanları yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 130 Ders Kitabı Cevapları (1)


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 131 Ders Kitabı Cevapları

6. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

(Y) Negatif tam sayıların mutlak değeri negatiftir.

(D) Bir tam sayının mutlak değeri kendisinden büyükse o sayı negatif bir tam sayıdır.

(Y) –13’ün mutlak değeri 9’un mutlak değerinden küçüktür.

(D) –2 ifadesi sayı doğrusu üzerinde –2’nin sıfıra (başlangıç noktasına) olan uzaklığını gösterir.

(D) Pozitif tam sayıların mutlak değeri sayının kendisine eşittir.


7. Mutlak değeri 5’ten küçük olan kaç tane tam sayı vardır?
Cevap: 4,3,2,1,0,-1,-2,-3,-4


8. y = 15 ise y yerine hangi tam sayılar gelebilir?
Cevap: 15 veya -15


9. Yukarıda verilen sayı doğrusu modeli üzerinde A ile B noktaları arasındaki uzaklık, B ile C arasındaki uzaklığa eşittir. Ardışık olarak gelen her nokta arasındaki uzaklık eşit olduğuna göre A noktasına karşılık gelen tam sayı kaçtır?
Cevap: A= -12


10. Aşağıda verilen noktalı yerleri tamamlayınız.
Bir tam sayının sıfıra olan uzaklığına bu tam sayının mutlak değer denir.

– 2016’nın mutlak değeri 2016

– 17 ve 17’nin mutlak değerlerinin toplamı 34

Mutlak değeri 10 olan sayılar 10 ve  –10


11. Yukarıda verilen sıralamanın doğru olması için hangi sayılar yer değiştirilmelidir?
Cevap: -3 ve -12


12. İki basamaklı en büyük negatif tam sayının mutlak değeri kaçtır?
Cevap: 1


13. Aşağıda verilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap: 49>28>5>3>0>-11>-104


14. Aşağıda verilen kesirlerden bütüne en yakın olanı işaretleyiniz.
Cevap: 11/12


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 132 Ders Kitabı Cevapları

15. Aşağıda verilen kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap: 8/9> 5/10>3/8> 1/12


16. Aşağıda verilen noktalı yerleri tamamlayınız.
Cevap:
a.38/7
b.10/3
c. 21/10
ç. 8/3
d. 11/10
e. 1/8
f. 7/30
g. 1/8


17. Yukarıdaki sayı doğrusuna göre A x B kaçtır?
Cevap:
A= 2/5
B= 1 tam 2/3
A x B = 2/3


18. (1+1/2) x (1+1/3) işleminin sonucunu bulunuz.
Cevap: 3/2 x 4/3 = 2


19. Simge ve Necdet, okullar arası bilgi yarışmasına katılmıştır. Sorulan soruların 3/8 ’ünü Simge, kalanını da Necdet cevaplamıştır. Necdet 15 tane soru cevapladığına göre Simge kaç tane soru cevaplamıştır?
Cevap:
15/5=3
3 x 3 =9


20. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

(Y) 11/7 ÷ 7/11 = 1
(D) 5/25 ÷ 5/21 = 1
(D) 3÷ 6/14< 8
(D) 7/3÷ 2/3> 3


21. 56 soruluk bir testin 3/7 ’ünü cevaplayan Ege’nin geriye cevaplaması gereken kaç soru kalmıştır?
Cevap:
56 x 3/7 = 24
56-24 = 32


22. Esra Hanım, iftar için hazırladığı bir tepsi böreğin yarısını kendi ailesi için ayırıyor. Kalanını ise komşularına eşit sayıda börek düşecek şekilde ayarlıyor.

a) Esra Hanım’ın komşularından birisi 4, diğeri 5 kişilik aileler olduğuna göre böreğin tamamının kaçta kaçının komşulardan bir kişinin yediğini bulunuz.
Cevap:
1/2 x 1/9 = 1/18


b) Esra Hanım’ın, 5 kişilik aileye böreğin tamamının kaçta kaçını verdiğini bulunuz.
Cevap:
1/2 x 5/9 = 5/18


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 133 Ders Kitabı Cevapları

1.B
2.C
3.C
4.D
5.D
6.B
7.A
8.C
9.A
10.B
11.C
12.D
13.D
14.A
15.D
16.C
17.A
18.B
19.B
20.D

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 145-146-147-148-149-150-151-152-153-154. Sayfa Cevapları 3.1.2. Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Çözümleme

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 149 Ders Kitabı Cevapları

308,742 ondalık gösterimi için aşağıda verilen basamak tablosunu tamamlayınız ve çözümleyiniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 149 Ders Kitabı Cevapları


Aşağıda verilen ondalık gösterimleri çözümleyiniz.
Cevap:
a) 23,4 = 234/100
b) 5,67 = 567/100
c) 42,072 = 42072/1000
ç) 605,182 = 605182/1000
e) 203,108 = 10003/1000
d) 10,003 = 203108/1000
f) 743,625 = 743625/1000
g) 982,076 = 982076/1000


Aşağıda çözümlenmiş olarak verilen ondalık gösterimleri yazınız.
Cevap:
a. 2057.039
b.98.403
c.50.702
ç.805.04
d. 7400.608


312,79 ondalık gösteriminin çözümlenmiş hâli aşağıda verilmiştir.Buna göre a + b + c’nin toplamı kaçtır?
Cevap:
a=1
b=7
c=9
1+7+9= 17


a, b ve c birer rakam olmak üzere 3,049 = a + b/1000 + c/100 ise (a + b) : c sonucu kaç olur?
Cevap:
a=3
b=9
c=4
12/4=3


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 150 Ders Kitabı Cevapları

Aşağıda verilen doğal sayıları altı çizili olan basamağa yuvarlayınız. Yuvarlama yaparken nelere
dikkat ettiğinizi açıklayınız.
Cevap:

SAYI / / / YUVARLAMA

4365 ? 4370
7847 ? 7850
5672 ? 5700
3284 ? 3300
5584 ? 5600


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 153 Ders Kitabı Cevapları

Aşağıda verilen ondalık gösterimleri onda birler basamağına yuvarlayınız.
Cevap:

a) 125,097 = 125.1
b) 0,35 = 0.4
c) 48,218 = 48.200
ç) 3,278 = 3.300
d) 67,895 = 67.900


Aşağıda verilen ondalık gösterimleri yüzde birler basamağına yuvarlayınız.
Cevap:

a) 22,065 = 22.070
b) 4,1234 = 4.1200
c) 503,485 = 503.490
ç) 4,019 = 4.020
d) 8,228 = 8.230


43,2b5 ondalık gösteriminin yüzde birler basamağına yuvarlanmış hâli 43,26 ise b rakamı kaçtır?
Cevap: C) 5


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 154 Ders Kitabı Cevapları

103,7c6 ondalık gösteriminin onda birler basamağına yuvarlanmış hâli 103,7 ise c yerine hangi rakamları yazabilirsiniz?
Cevap: 0,1,2,3,4


7,398 ondalık gösteriminin yuvarlanmış hâli 7,4 olduğuna göre ondalık gösterim hangi basamağa göre yuvarlanmıştır?
Cevap: B) Onda birler


a, b3 şeklinde verilen ondalık gösterimin tam kısma yuvarlanmış şekli 4’tür. Bu sayının rakamlarının toplamı 9, çarpımı ise 24 olduğuna göre bu sayıyı bulunuz.
Cevap: 4.23


Aşağıda verilen ondalık gösterimleri altı çizili basamaklara yuvarlayarak sonuçları ile eşleştirelim.
Cevap:

1,375= 1.4
1.645= 2
1.345= 1
1.345 = 1.3

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 158-159. Sayfa Cevapları 3.1.4. Ondalık Gösterimleri Verilen Sayılarla Çarpma İşlemi

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 158 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

4 x 0,7 çarpma işlemini yapmak için daha kaç tane onluk kart gerekir?
Cevap: 4 tane onluk kart gerekir.


Her onluk kartta kaç tane onda birlik boyadınız?
Cevap: Her onluk kartta 7 tane onda birlik boyadım.


4 x 0,7 işlemini toplama işlemini kullanarak nasıl ifade edebilirsiniz?
Cevap: 0,7 + 0,7 + 0,7 + 0,7 = 4 x 0,7 şeklinde ifade ederim.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 159 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1. Bir kavanoz reçelin fiyatı 3,25 TL ise 7 kavanoz reçelin kaç TL olduğunu bulunuz.
Cevap: 3,25 x 7= 22,75 TL eder.


2. Aşağıda verilen çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.
Cevap:
a) 0,18 • 3,4 = 0,612
b) 0,03 • 0,7 = 0,021
c) 1,48 • 9 = 13,32
ç) 15,8 • 1,2 = 18,96


3. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
Cevap:

( Y ) Ondalık gösterimlerle çarpma işlemi yapılırken virgüllerin alt alta yazılmasına gerek yoktur.
( Y ) Bir doğal sayı 1’den küçük bir ondalık ifadeyle çarpılırsa sonuç, o sayıdan büyük olur.
( Y ) 0,18 • 0 işleminin sonucu 0,018 olur.
( D ) Bir gofretin fiyatı 0,8 TL ise 9 gofretin fiyatı 0,72 TL olur.
( D ) Ondalık gösterimler, kesir olarak ifade edilerek de çarpılabilir.


4. Aşağıda modellenen işlemin matematik cümlesini yazınız.
Cevap: Hem pembe hem de mavi olan kısım 0,4 ile 0,2 nin çarpımıdır.
0,4 x 0,2= 0,08

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 159 Ders Kitabı Cevapları


5. Aşağıda modellenen işlemin matematik cümlesini yazınız.
Cevap: 9 x 1,2= 10,8

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 159 Ders Kitabı Cevapları 2.resim


6. Tanesi 1,35 TL olan kalemlerden bir düzine alan Ayşe, kasiyere 20 TL vermiştir. Kasiyer, Ayşe’ye kaç TL para üstü verir?
Cevap: 12 x 1,35= 16,2 => 20 – 16,2= 3,80 TL verecektir.


7. (3,8 + 1,24) • 0,5 işleminin sonucu kaçtır?
Cevap: 3,8 + 1,24 = 5,04 => 5,04 x 0,5 = 2,52′ dir.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 164. Sayfa Cevapları 3.1.5. Ondalık Gösterimleri Verilen Sayılarla Bölme İşlemi

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 164 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1. Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapınız.
Cevap:

a) 108 : 5 = 21,6

b) 141 : 15 = 9,4

c) 45,6 : 5 = 9,12

ç) 75,36 : 24 = 3,14

d) 0,225 : 3 = 0,075

e) 3,24 : 0,8 = 4,05

f) 10,24 : 1,6 = 6,4

g) 8,45 : 1,3 = 6,5


2. Aşağıda verilen işlemleri sonuçları ile eşleştiriniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 164 Ders Kitabı Cevapları


3. 2,5 saatte 212,5 km yol giden bir aracın saatteki hızının kaç km olduğunu bulunuz.
Cevap: 212,5/2,5= 85 km/saat hızda gider.


4. Tuncay bir elektronik eşya satan mağazadan 6 adet USB disk alıyor. Kasiyere 73,5 TL ödeyen Tuncay’ın bir USB diske kaç TL ödediğini bulunuz.
Cevap: 73,5/6= 12,25


5. 3,5 kg bezelyeye 28 TL ödeyen Hasan Bey, bezelyenin kilosunu kaç TL’den almıştır?
Cevap: 28/3,5= 8 TL’den satın almıştır.


6. Burcu okuluna gitmek için Ankaray metro hattını kullanmaktadır. Burcu, 20 binişlik indirimli karta 26 TL ödediğine göre bir biniş ücretini bulunuz.
Cevap: 26/20= 1,3 TL’dir.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 165-166-167-168. Sayfa Cevapları 10, 100 ve 1000 ile Kısa Yoldan Çarpma ve Bölme

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 165 Ders Kitabı Cevapları

Aşağıda verilen işlemleri kesirlerle çarpma işleminden yararlanarak yapınız. Tablodaki noktalı yerleri tamamlayınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 165 Ders Kitabı Cevapları

• Tablolardaki noktalı yerleri tamamlarken nelere dikkat ettiniz?
Cevap: Virgüllü sayıyı on ve onun katları ile çarparken virgülü ne kadar kaydırmak gerektiğine dikkat ettim.


• Ondalık gösterimleri verilen sayıları 10 ile çarpınca virgülün yerinde nasıl bir değişiklik oldu?
Cevap: Virgül bir basamak sağa kaydırıldı.


• Ondalık gösterimleri verilen sayıları 100 ile çarpınca virgülün yerinde nasıl bir değişiklik oldu?
Cevap: Virgül iki basamak sağa kaydırıldı. Eğer sayı bitmiş ise sonuna kaydırılamayan virgül kadar sıfır atıldı.


• Ondalık gösterimleri verilen sayıları 1000 ile çarpınca virgülün yerinde nasıl bir değişiklik oldu?
Cevap: Virgül üç basamak sağa kaydırıldı. Eğer sayı bitmiş ise sonuna kaydırılamayan virgül kadar sıfır atıldı.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 167 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1. Aşağıda verilen çarpma işlemlerini kısa yoldan yaparak sonuçları ile eşleştiriniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 167 Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 168 Ders Kitabı Cevapları

2. Aşağıda verilen bölme işlemlerini kısa yoldan yaparak sonuçları ile eşleştiriniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 168 Ders Kitabı Cevapları


3. Aşağıda verilen çarpma işlemlerinin sonuçlarını kısa yoldan bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 168 Ders Kitabı Cevapları 2.resim


4. Aşağıda verilen bölme işlemlerinin sonuçlarını kısa yoldan bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 168 Ders Kitabı Cevapları 3.resim


5. Bahar, kardeşi Cihan’ın doğum gününde salonu süslemek için 10 tane el işi kâğıdı ve 10 tane balon alıyor. Bahar el işi kâğıtları için 25,5 TL, balonlar için 4,5 TL ödüyor. El işi kâğıdı ve balonun birim fiyatı kaç TL’dir?
Cevap:

25,5 /10 = 2,55 TL el işi ağıtlarının birim fiyatıdır.
4,5 / 10 = 0,45 TL balonların birim fiyatıdır.


6. Bir su bardağının ağırlığı 0,015 kg’dır. Bardaklar 10, 100 ve 1000 tane olan üç farklı şekilde kolilenmiştir. Her bir kolinin ağırlığı kaç kilogramdır?
Cevap:

10 taneli şeklinde olan kolinin ağırlığı 0,015 x 10= 0,15 kg’dır.
100 taneli şeklinde olan kolinin ağırlığı 0,015 x 100= 1,5 kg’dır.
1000 taneli şeklinde olan kolinin ağırlığı 0,015 x 1000= 15 kg’dır.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 170. Sayfa Cevapları Tahmin Etme

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 170 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 170 Ders Kitabı CevaplarıCevap:

53, 50’ye yuvarlanır.
98, 100’e yuvarlanır.
62, 60’a yuvarlanır.
52, 50’ye yuvarlanır ve bunlar toplanır.

Yuvarlanarak yapılan tahmini sonuç: 50 + 50 + 60 + 100 = 260

Gerçek Sonuç: 53,5 + 98,25 + 62,01 + 52,5 = 266,26

Fark: 6,26


2-) Zeynep’in kumbarasında 50,25 TL vardır. Zeynep her hafta harçlığının 2,5 TL’sini kumbarasına atıyor. Zeynep’in kumbarasında 5 ay sonra kaç TL olacağını tahmin ediniz. Tahmininizi işlem yaparak kontrol ediniz.
Cevap:

Tahmini Sonuç: 350 TL
Çözüm:

52,25 TL, 50 TL’ye yuvarlanır.
2,5 TL, 2 TL’ye yuvarlanır.

5 x 30 = 150
150 x 2 = 300
300 + 50 = 350


Gerçek Sonuç: 427,25 TL
Çözüm:

5 x 30 = 150
150 x 2,5 = 375
375 + 52,25 = 427,25 TL

Fark: 77,25


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 170 Ders Kitabı Cevapları - 3. Soru

3-) Gürkan bisikletiyle birinci gün 3,1 km, ikinci gün 4,5 km ve üçüncü gün 4,25 km yol almıştır. Gürkan üç günde toplam kaç km yol almıştır? Tahmin ediniz. Tahmininizi işlem yaparak kontrol ediniz.
Cevap:

Tahmini Sonuç: 11 km

3,1 km, 3 km’ye yuvarlanır.
4,5 km, 4 km’ye yuvarlanır.
4,25 km, 4 km’ye yuvarlanır.

3 + 4 + 4 = 11


Gerçek Sonuç: 11,85

3,1 + 4,5 + 4,25 = 11,85

Fark: 0,85

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 172-173. Sayfa Cevapları Dört İşlem Problemleri

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 172 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1-) 5 kalıp sabun 1,250 kg gelmektedir. Aynı sabundan 15 kalıp alırsak kaç kg sabun almış oluruz?
Cevap: 3,750 kg
Çözüm:

1,25 ÷ 5 = 0,25 (Bir kalıp sabunun kilosu 0,25)

0,25 x 15 = 3,75 (15 kalıp sabunun kilosu)


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 172 Ders Kitabı Cevapları

2-) Ankara-Konya yüksek hızlı tren için bilet fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ankara’dan Konya’ya eşi ve 12 yaşından küçük olan 3 çocuğuyla gidecek olan İsmail Bey’in biletler için kaç TL ödemesi gerektiğini bulunuz.
Cevap: 93,25 TL

27,50 x 2 = 55 TL (İsmail Bey ve Eşi’nin bilet parası)

12,75 x 3 = 38,25 TL (İsmail Bey ve Eşinin 3 çocuğunun bilet parası)

93,25 TL (İsmail Bey’in biletler için ödemesi gereken ücret)


3-) Bir terzi 56,8 m kumaşı 1,2 metrelik parçalara ayırmak istiyor. Buna göre;

a) Terzi kaç parça kumaş elde eder?
Cevap: Terzi 47 parça kumaş elde eder.

b) Terzinin kaç metre kumaşı artar?
Cevap: Terzinin 0,3 metre kumaşı artar.

Çözüm: 56,8 ÷ 1,2 = 47,3


4-) Bir iş yerinde haftada 87,5 kilovat-saat elektrik enerjisi harcanıyor.

a) Bu iş yerinde bir günde kaç kilovat-saat elektrik enerjisi harcanır?
Cevap: Bu iş yeri günde 12,5 kilovat-saat elektrik enerjisi harcar.

Çözüm: 87,5 ÷ 7 = 12,5 (1 hafta 7 gün olduğu için 7’ye bölünür.)


b) Bu iş yerinde 6 ayda kaç kilovat-saat elektrik enerjisi harcanır?
Cevap: Bu iş yeri 6 ayda 2100 kilovat-saat elektrik enerjisi harcar.

Çözüm:

87,5 x 4 = 350 (Bir ay 4 hafta olduğu için dörtle çarpılır ve 1 ayda harcanan enerji bulunur.)

350 x 6 = 2100 (Bir aylık toplam kilovat-saat elektrik kullanımı 6 ay ile çarpılır.)

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 173 Ders Kitabı Cevapları

5-) 3,5 saatte 7,7 ton su akıtan bir musluk, 22 tonluk bir depoyu kaç saatte doldurur?
Cevap: 10 saatte doldurur.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 173 Ders Kitabı Cevapları


6-) Bir otomobil saatte 82,5 km’lik hızla 4 saatte aldığı yolu, dönüşte 3 saatte almıştır. Otomobilin dönüşteki hızı saatte kaç km’dir?
Cevap: 110 km hız ile dönmüştür.

82,5 x 4 = 330 (82,5 km hız ile yapılan yol uzunluğu)

330 ÷ 3 = 110 km hızla dönmüştür.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 173 Ders Kitabı Cevapları

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 172-173. Sayfa Cevapları Oran

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 178 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1-) Aşağıdaki tabloda oran ifadeleri verilmiştir. Buna göre noktalı yerlere, verilen ifadelerin farklı gösterimlerini yazınız.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 178 Ders Kitabı Cevapları


2-) Hızlı okuma yarışı yapan Efe ile Ece’nin öğretmenleri, ikisinin de okuduğu kelimeleri saydı ve Efe’nin okuduğu kelime sayısının Ece’ninkilere oranının 2/3 olduğunu söyledi. Buna göre yarışı kim kazanmıştır?
Cevap: Efe, Ece’nin okuduğu kelimenin 2/3’ü yani yarısından biraz daha az okumuş olduğu için Ece kazanmıştır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 179 Ders Kitabı Cevapları

3-) Simge’nin kütlesi 42 kg ve arkadaşı Özge’nin kütlesi 52 kg’dır. Simge’nin kütlesinin Özge’nin kütlesine oranını bulunuz.
Cevap: 42/52 = 21/26’dır.


4-) Ali’nin çalışma masasının eni 45 cm ve boyu 75 cm olduğuna göre masanın boyunun enine oranı kaçtır?
Cevap: 75/45 = 5/3


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 179 Ders Kitabı Cevapları

5-) Yanda verilen tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Kutay’ın iş makinesi sayısının Ömer’in iş makinesi sayısına oranı kaçtır?
Cevap: 3/7


b) Ömer’in uçak sayısının Kutay’ın uçak sayısına oranı kaçtır?
Cevap: 6/5


c) Kutay’ın top sayısının toplam top sayısına oranı kaçtır?
Cevap: 2/15


6-) Sizce boyu 30 cm uzunluğunda olan bir bukalemunun dilinin uzunluğu yaklaşık olarak kaç cm’dir?
Cevap: 30 x 1,5 = 45 cm


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 179 Ders Kitabı Cevapları

7-) Yandaki tabloda 6/A sınıfındaki gözlük kullanan ve kullanmayan kız ve erkek öğrenciler verilmiştir. Bu tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranını bulunuz.
Cevap: 10/11


b) Gözlüklü kız öğrenci sayısının gözlüklü erkek öğrenci sayısına oranını bulunuz.
Cevap: 2/4 = 1/2


c) Gözlüksüz erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısına oranını bulunuz.
Cevap: 7/10


ç) Gözlüklü öğrenci sayısının gözlüksüz erkek öğrenci sayısına oranını bulunuz.
Cevap: 6/7


d) Gözlüksüz öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranını bulunuz.
Cevap: 15/11

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 180 Ders Kitabı Cevapları

8) Samet, 20 soruluk testin 15 sorusunu doğru cevaplamış, 1 sorusunu yanlış cevaplamış ve 4 sorusunu boş bırakmıştır. Buna göre;

a) Samet’in doğru cevapladığı soru sayısının boş bıraktığı soru sayısına oranını bulunuz.
Cevap: 15/4


b) Samet’in yanlış cevapladığı soru sayısının toplam soru sayısına oranını bulunuz.
Cevap: 1/20


9-) Bir sınıfta kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı 3 1 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap C şıkkıdır.


10-) Bir kare ile bir eşkenar üçgenin çevre uzunlukları eşit ve 48 cm’dir. Buna göre karenin bir kenarının uzunluğunun eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğuna oranı nedir?
Cevap:

48/4 = 12 (Kare)

48/3 = 16 (Üçgen)

12/16 = 3/4


11-) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

(Y) 25 m/sn birimsiz orandır.
(D) Oran, iki çokluğun karşılaştırılmasını sağlar.
(D) Bazı oranların birimi yoktur.
(D) Oran yazılırken ilk söylenen paya, ikinci söylenen paydaya yazılır.
(Y) Oranlar her zaman basit kesir olmalıdır.


12-) Betül’ün yaşının Defne’nin yaşına oranı 2/3 ve Defne’nin yaşının Esra’nın yaşına oranı 6/5 ise Betül’ün yaşının Esra’nın yaşına oranı kaçtır?
Cevap: 2/5

13-) Birimli ve birimsiz oranı birer örnekle açıklayınız.
Cevap:

Hız ? m/sn

Ahmet’in yaşının Ali’nin yaşına oranı birimsizdir.


14-) Aşağıda verilen oranlardan hangisi birimsiz orandır?
Cevap C şıkkıdır.


15-) Bir otomobil saniyede 20 metre yol almaktadır. Aynı otomobilin saatteki hızı kaç km/sa’tir?
Cevap:

1 saat ? 60 x 60 = 3600 saniye

20 x 3600 = 72 000 metre

72000/1000 = 72 km/s

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 192-193. Sayfa Cevapları 4.1.1. Cebirsel İfadeler Yazalım

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 192 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1) Aşağıda verilen ifadelerin cebirsel ifadelerini yazınız.
Cevap:

a) Uzun kenarı 8 cm olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu 2 ( x + 8 )

b) 27 sayfası okunan bir kitabın kalan sayfalarının sayısı x – 27

c) Kardeşim benden 6 yaş küçüktür. Kardeşimin yaşı x – 6

ç) Bir torba kirazın 5 arkadaşa eşit olarak paylaştırılması x / 5

d) Bir sayının 2 fazlasının 5 katının 3 eksiği 5 ( x + 2 ) – 3

e) Bir sayının 4 eksiğinin yarısı › x – 4 / 2

f) Bir sayının yarısının 4 eksiği › x / 2 – 4

g) Bir sayının karesinin 5 fazlası › x² + 5


2) x bir sayı olmak üzere aşağıda verilen cebirsel ifadelere uygun sözel ifadeler yazılmıştır. Bu ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 192 Ders Kitabı Cevapları (1)


3) Aşağıda verilen cebirsel ifadelere uygun sözel ifadeler yazınız.
Cevap:

x / 7 Bir sayının 1/7’si.
a + 13 Bir sayının 13 fazlası.
y + 1 / 4 Bir sayının 1 fazlasının 1/4’ü.
2z + 3 / 5 Bir sayının 2 katının 3 fazlasının 5’e bölümü.
3(u + 7) Bir sayının 7 fazlasının 3 katı.
5t – 10 Bir sayının 5 katının 10 eksiği.
8x / 11 + 1 Bir sayının 8 katının 11’e bölümünün 1 fazlası.
4 – c / 5 Bir sayının 5’e bölümünün 4 eksiği.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 193 Ders Kitabı Cevapları

4) Aşağıda verilen cebirsel ifadelere göre tabloyu tamamlayınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 193 Ders Kitabı Cevapları


5) Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri sabit terimleriyle eşleştiriniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 193 Ders Kitabı Cevapları (1)


6) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
Cevap:

(D) İçinde en az bir değişken ve işlem bulunan ifadelere cebirsel ifadeler denir.
(D) Bir cebirsel ifadede birden fazla değişken bulunabilir.
(Y) a + 3b + 4 cebirsel ifadesinde sabit terim 3’tür.
(D) Cebirsel ifadelerde değişken içermeyen ifadelere sabit terim denir.


7) Aşağıdaki terimlerden benzer olanları eşleştiriniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 193 Ders Kitabı Cevapları (2)

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 196. Sayfa Cevapları 4.1.2. Bir Cebirsel İfadenin Değeri

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 196 Ders Kitabı Cevapları

Alıştırmalar

1) Fatma Hanım, marketten x + 7 / 3 tane bardak alıyor. x yerine 5 yazarak Fatma Hanım’ın kaç tane bardak aldığını bulunuz.
Cevap:

5 + 7 = 12
12 ÷ 3 = 4 tane bardak almıştır.


2) Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerleri tamamlayınız.
Cevap:

• 3(x + 7) cebirsel ifadesinin x = 5 için değeri 36 olur.
• u = 4 için 2(u – 3) / 2’nin değeri 1 olur.
• Bir ürünün satış fiyatı cebirsel olarak 23 – 5x’tir. x = 4 için bu ürünün satış fiyatı 3 olur.


3) 8(11 – 4c) cebirsel ifadesinin c = 2 için değeri kaçtır?
Cevap:

8(11 – 8)
8 . 4 = 24


4) 3y + 15 cebirsel ifadesinin değeri, y’nin 6 değeri için kaçtır?
Cevap:

18 + 15 = 33


5) 2(3x + 1) / 4 cebirsel ifadesinin x = 3 için değerini bulunuz.
Cevap:

2(9 + 1) = 2 . 10 = 20
20 ÷ 4 = 5


6) Gökhan Bey 18 ay taksitle bir tablet bilgisayar alıyor. Taksit miktarına x TL dersek bilgisayarın fiyatını gösteren cebirsel ifade 18x TL olur. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Bilgisayarın bir taksiti 35 TL olursa fiyatı kaç TL olur?
Cevap:

18 . 35 = 630 TL

b) Bilgisayarın bir taksiti 28,5 TL olursa fiyatı kaç TL olur?
Cevap:

18 . 28,5 = 513 TL

c) Bilgisayarın bir taksiti 25,75 TL olursa fiyatı kaç TL olur?
Cevap:

18 . 25,75 = 463,5 TL


7) Arda’nın annesi ile arasında 25 yaş, babası ile 30 yaş vardır. Arda’nın yaşına “a” diyelim. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

a) Arda’nın annesinin yaşını gösteren cebirsel ifadeyi bulunuz.
Cevap: a + 25

b) Arda’nın babasının yaşını gösteren cebirsel ifadeyi bulunuz.
Cevap: a + 30

c) Arda 11 yaşında ise anne ve babası kaç yaşındadır?
Cevap:

11 + 25 = 36 Annesinin yaşı.
11 + 30 = 41 Babasının yaşı.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 181-182-183-184-185. Sayfa Cevapları 3. Ünite Değerlendirme

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 181 Ders Kitabı Cevapları

1.Yukarıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız. Devirli ondalık gösterimleri işaretleyiniz.
Cevap:

12÷20= 0.6
13÷8= 1.625
1 tam 2÷25=1.08
42÷50= 0.84
2÷3= 0.666
5÷11= 0.454545


2. 3 tam 608÷1000 kesrini çözümleyiniz.
Cevap:
3608÷1000= 3.608


3.Aşağıda verilen noktalı yerleri tamamlayınız.
Cevap:

a) Ondalık gösterimler çözümlenirken basamak  değerlerinin toplamı şeklinde yazılmış olur.
b) eşitliğinde a =7
ve b =3 ’dır.
c) 4,235= (4 x 1)+(2 x 1÷10)+(3 x 1÷1000)+(5 x 1÷1000)
ç) Çözümlenmiş hâli 3 x 10² + 5 x 10¹ + 8 x 1÷10²+7 x 1÷ 10³ olan ondalık gösterim 305.087 ‘ dir.
d) 5 tam 28÷100 kesrinin çözümlenmiş şekli 5 x 1 + 2 x 1÷10 + 8÷100‘ dür.


4.Aşağıda verilen ondalık gösterimleri çözümleyiniz.
Cevap:

a) 12.07= 1 x 10 + 2 x 1 + 7 ÷ 10²

b) 0.129 = 1 ÷ 10 + 2 ÷ 10² + 9 ÷ 10³

c) 192.13 = 1 x 10² + 9 x 10 + 2 x 1 + 1÷10 + 3 ÷ 10²

d) 1.280 = 1 x 1 + 2 ÷ 10 + 8 ÷100


5.Aşağıda verilen ondalık gösterimleri onda birler basamağına yuvarlayınız.
Cevap:

a) 2.143 = 2.1
b) 46.076 = 46.1
c) 24.238 = 24.2
ç) 0.859 = 0.9


6.Aşağıda verilen ondalık gösterimleri altı çizili basamaklara yuvarlayınız.
Cevap:

a) 3.807 = 3.8
b) 14.148 = 14.15
c) 7.129 = 7.1
ç) 0.058 = 0.06


7.Aşağıda verilen noktalı yerleri tamamlayınız.

a) Ondalık kesirler yuvarlanırken yuvarlanması istenen basamağın sağındaki basamak 5 ile karşılaştırılır.

b) 3,829 ? 3,8 ise bu ondalık gösterim yüzde birler basamağına göre yuvarlanmıştır.

c) 0,207 ondalık gösterimi yüzde birler basamağına göre yuvarlandığında 0,21 olur.

ç) 44,3a7 ondalık gösteriminin onda birler basamağında yuvarlanmış hâli 44,4 ise a yerine 5, 6, 7, 8, 9 rakamları yazılabilir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 182 Ders Kitabı Cevapları

8.Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapınız.
Cevap:

a) 0.15 x 6 = 0.9
b) 12 x 0.78 = 9.6
c) 6.75 x 1.7 = 11. 475
ç) 12.37 x 46 = 569.02
d) 26.3 x 1.72 = 45.236
e) 6.8 x 1.39 = 9.452


9.Aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yaparak sonuçları ile eşleştiriniz.
Cevap:

a) 48.93 x 10 = 489.3
b) 4.893 x 1000 = 4893
c) 489.3 x 100 = 48930
ç) 0.4893 x 100 = 48.93


10.Aşağıda verilen işlemleri yapınız.
Cevap:

a) 23.5 ÷ 5 = 4.7
b) 8.52 ÷ 0.4 = 21.3
c) 88.76 ÷ 1.4 = 63.4
ç) 61.64 ÷ 2.3 = 26.8


11.(0.72 – 0,38) x 0,3 işleminin sonucunu bulunuz.
Cevap: (0.72 – 0,38) x 0,3 = 0.34 x 0.3 = 0.102


12.Aşağıdaki eşitliklerde noktalı yerleri tamamlayınız.
a) (0,96 – 0,45) x 0.7 = 0,357
b) 4.82 x (25,3 + 2,8) = 135,442
c) (3,608 + 1,6) : (0,2 x 3,1) = 8.4
ç) 5,2 x 3,4 + 0,8 : 0,2 = 21.68


13.Bilgisayar ürünleri satıcısı, toptancıdan 450 adet CD almıştır. Bu CD’leri 15’lik paketlere yerleştirdikten sonra her paketi 13,90 TL’ye satmıştır. Buna göre satıcı kaç TL kazanmıştır?
Cevap:
450 ÷ 15 = 30 tane yapar.
Her paket 13.90 TL ‘den satılıyor.
Satıcı 30 x 13.90 = 417 TL harcamıştır.


14.Özge’nin kilosu 48,75 kg’dır. Pervin’in kilosu ise Özge’nin kilosunun 2 katından 13,2 kg eksik ise
Pervin kaç kg’dır?
Cevap:
=(48.75 x 2 ) – 13.2
= 97.2 – 13.2 = 84.3 kg olur.


15.Nevin ve Özkan Öğretmen 21 öğrencisini sinemaya götürüyorlar. Tam bilet ücreti 8,5 TL ve öğrenci bilet ücreti 5,5 TL olduğuna göre 23 kişilik bu grup sinema için toplam kaç TL öder?
Cevap:
Öğrenciler için 21 x 5.5 = 115.5
Öğretmenler için 8.5 x 2 = 17
115.5 + 17 = 132.5 TL yapar.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 183 Ders Kitabı Cevapları

16.Nedim Bey, peşin fiyatına 8 taksit ile bir çamaşır makinesi alıyor. Çamaşır makinesine 1750 TL veren Nedim Bey’in bir taksiti kaç TL’dir?
Cevap: 1750 ÷ 8 = 218.75


17. Zafer Öğretmen, öğrencilerini Anadolu Medeniyetleri Müzesine götürmek için gezi düzenliyor. 24 öğrenciden yol ve giriş ücreti olarak toplam 278,4 TL topluyor. Bu gezi için her öğrencinin kaç TL ödediğini bulunuz.
Cevap: 278.4 ÷ 24 = 11.6


18.İstanbul’daki Marmaray hattında trenin maksimum hızı 100 km/sa’tir. Trenin saniyedeki hızı kaç m/sn’ dir?
Cevap:
1 saat 3600 sn’ dir.
100.000 ÷ 3600 = 27.77 m/sn yapar.


19.Aşağıda verilen ifadelerle oranları eşleştiriniz.
Cevap:

(7÷11)  Mehmet 7, ağabeyi 11 yaşında olduğuna göre Mehmet’in yaşının ağabeyinin yaşına oranı
(3÷25 ) 25 soruluk testte 3 yanlışı olan Merve’nin yanlış soru sayısının tüm soru sayısına oranı
(25÷3) Babası 25, Mustafa 3 yaşında olduğuna göre babasının yaşının Mustafa’nın yaşına oranı
(11÷7 ) 11 litre sütün 7 litre meyve suyuna oranı


20.32 kişilik bir sınıfta 14 öğrenci futbol maçı, 10 öğrenci basketbol maçı, kalan öğrenciler ise voleybol maçı izlemeyi seviyor.
a) Basketbol maçı seyretmeyi seven öğrencilerin, futbol maçı seyretmeyi seven öğrencilere oranı nedir?
Cevap: 10÷14 = 5÷7

b) Voleybol maçı seyretmeyi seven öğrencilerin tüm sınıftaki öğrencilere oranı kaçtır?
Cevap:
32- 24 = 8
8÷32 = 1÷4


21. 8 ile 3 iki doğal sayıdır. Bu sayıların farklarının toplamlarına oranı kaçtır?
Cevap:
8 – 3 = 5
8+3 = 11
5÷11


22. 1 kilo mandalina 3 TL ve 1 kilo elma 2 TL’ dir. 3 kilo mandalinanın fiyatının 5 kilo elmanın fiyatına oranı kaçtır?
Cevap:
3 x 3 = 9
5 x 2 = 10
9÷10


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 184 Ders Kitabı Cevapları

3. ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ
Cevap:
1.B
2.D
3.C
4.C
5.C
6.C
7.D
8.B
9.C
10.D
11.C
12.D

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 199. Sayfa Cevapları 4.Ünite Alıştırmalar

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 199 Ders Kitabı Cevapları

1.Aşağıda verilen modellerin cebirsel ifadelerini yazınız.
Cevap:

a) 2x + 4
b) 4x + 2
c) 3x + 3


2.Aşağıda verilen çokgenlerin çevrelerini cebirsel olarak ifade ediniz.
Cevap:

1.şekil için : 2a + b
2.şekil için : 4a
3.şekil için : 2(m + n)
4.şekil için : 2a + c + d


3.Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri modelleyiniz.
Cevap:

6.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Sayfa-199-Cevapları-ÖĞÜN-Yayıncılık


4.Yandaki modellemeye göre aşağıda verilen ifadelerin cebirsel olarak karşılıklarını yazınız.
Cevap:
1.şekil için : 2a + 1
2. şekil için : a + 6

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 200-201-202-203-204-205-206-207. Sayfa Cevapları Veri Toplama ve Değerlendirme – Alıştırmalar

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 206 Ders Kitabı Cevapları

1. Aşağıda verilen ifadelerdeki noktalı yerleri tamamlayınız.
Cevap:

• Üzerinde araştırma ya da deney yapılacak olan canlı ve cansız topluluklara ………DENEK………. denir.

• Kantin Denetleme Kurulunun, okul kantinindeki ürünlerin son tüketim tarihlerini kontrol etmek için dört ya da beş tane farklı ürün alıp son tüketim tarihine bakması ……….VERİ………’ye bir örnektir.

• ………..İSTATİSTİK…….., çeşitli alanlarda bilimsel yöntemler kullanılarak elde edilen bilgileri sayılarla ifade eden bilim dalıdır.


2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
Cevap:

(D) Anket yapma yöntemi, aynı anda birçok insana ulaşılabildiği için pratiktir.
(Y) Verileri tablo ve grafiklerle göstermek, yorum yaparken kafanızı karıştırabilir.
(D) Takvim aslında bir çeşit tablodur.
(D) Bir kozmetik firmasının parfüm üretmeden önce bu parfüm için üzerinde araştırma yapacağı örneklem, yetişkin bayanlar olmalıdır.


4.
1) Bebeğinizi sütle mi besliyorsunuz?
2) Bebeğinize hiç hazır mama verdiniz mi?
3) Kendi yaptığınız mamayı nasıl muhafaza ediyorsunuz?
Yukarıda verilen anket soruları hangi araştırma sorusu kapsamında sorulmuş olabilir?
Cevap: Mama kullanımı ve üretimi hakkında olabilir.


5. Türkiye’deki kız ve erkek çocuklarının okula gitme oranını merak eden Zeynep, araştırma yapmaya karar veriyor. Zeynep’in gerekli bilgilere nasıl ulaşabileceğini açıklayınız.
Cevap: Ülkedeki toplam kız ve toplam erkek sayısını bilmesi gerekiyor. Okula giden kız ve erkek çocuklarının sayısını öğrenmesi gerekiyor. Bu bilgilerden yola çıkarak gerekli bilgilere ve orana ulaşmış olur.


6. Bir spor merkezi açmak isteyen Kaan Bey, kadın ve erkeklerin spor merkezine olan ilgilerini ölçmek için bir anket yapmaya karar veriyor. Buna göre aşağıdaki sorulardan hangisi bu anket için uygun değildir?
Cevap: D) Ailenizde şeker hastası olan kimse var mı?


7. Samet, sınıf arkadaşlarının hangi tür sinema filmlerini sevdiklerini öğrenmek için bir araştırma yapmaya karar veriyor. Buna göre;
a) Samet’in nasıl bir araştırma sorusu oluşturacağını bulunuz.
Cevap: Ülke genelinde en çok sevilenden en sevilmeyen film türlerini araştırmalıdır. Film türlerine bakmalıdır.

b) Samet veriye hangi yollarla ulaşabilir?
Cevap: Samet veriye doğru soruları sorarak ulaşabilir.

c) Anket yaparak bilgi toplamak istese ankette hangi sorular olur?
Cevap:
Sinema filmlerinden hangisini izlemeyi seversiniz?
Hangi tür sinema filmlerini izlediniz?
Ne zaman film izlemeyi tercih edersiniz?

ç) Topladığı bilgileri veya anket sonuçlarını daha kolay yorumlamak için ne yapmalıdır?
Cevap: Grafiğe dökmelidir.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 207 Ders Kitabı Cevapları

8. Yandaki tabloda 6. sınıflar arasındaki kız ve erkek öğrencilerin başarı yüzdeleri verilmiştir. Tablodaki verilerin sütun grafiğini çiziniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 207 Ders Kitabı Cevapları


9. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nedir ve görevleri nelerdir? Araştırınız.
Cevap: Türkiye İstatistik Kurumu’nun temel görevi, ülkenin ihtiyaç duyduğu kısımlarda veri ve bilgilerin toplanmasını, gerekli istatistiklerin toplanıp yayımlanmasıdır. Ülkenin güvenilir istatistik kurumudur.


10. Yıl içindeki su ihtiyacımızı barajlardan karşıladığımız için barajların doluluk oranlarının çok önemli olduğunu bilen Gülden, İzmir’deki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. “www.izsu.gov.tr” internet adresinden Ağustos 2018 resmî verilerine ulaşıyor. Bu veriler aşağıdaki tabloda gösteriliyor. Bu tablonun sütun grafiğini çiziniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 207 Ders Kitabı Cevapları 2.Resim


11. Her canlının üretebildiği ses frekans aralığı farklıdır. Aşağıdaki tabloda insan ve bazı hayvanların üretebildikleri minimum ve maksimum ses frekansları verilmiştir. Tablodaki verilerin sütun grafiğini çiziniz ve çizdiğiniz grafiği inceleyiniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 207 Ders Kitabı Cevapları 3.Resim

 

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 213. Sayfa Cevapları 4.3.1. Aritmetik Ortalama

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 213 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1) Yandaki tabloda 3 kişilik Kılıç ailesinin yaşları verilmiştir. Yeni bebekleri olan Kılıç ailesinin yeni yaş ortalamasını bulunuz. Ortalamanın ne kadar azaldığını hesaplayınız.
Cevap:

28 + 30 + 2 = 60
60/3 = 20 › ilk aritmetik ortalaması.

28 + 30 + 2 + 0 = 60
60/4 = 15 › sonraki aritmetik ortalaması.

20 – 15 = 5 azalmıştır.


2) Songül Hanım, 70 cm boyunda bir kılıç çiçeği alıyor. Yandaki tabloda kılıç çiçeğinin 4 ay süreyle boy uzunlukları verilmiştir. Tabloya göre kılıç çiçeği bir ayda ortalama kaç cm uzar?
Cevap:

5 + 3 + 3 + 5 = 16 › toplam uzama miktarı
16/4 = 4 cm


3) Fatma Hanım pazardan aldığı 3 kg çileğe 7 TL veriyor. Markette gördüğü çileği de çok beğeniyor ve kilosu 4 TL’den 2 kg çilek daha alıyor. Fatma Hanım’ın 1 kg çileğe ortalama kaç TL ödediğini bulunuz.
Cevap:

7 + 8 = 15 TL
15/5 = 3 TL ödemiştir.


4) Yandaki tabloda Fatoş’un Türkçe sınavlarından aldığı notlar verilmiştir. Fatoş’un bu üç sınavının aritmetik ortalamasını bulunuz.
Cevap:

83 + 80 + 98 = 261
261/3 = 87


5) 4 sayının aritmetik ortalaması 15’tir. Bu sayılar hangi sayı ile toplanırsa aritmetik ortalama değişmez?
Cevap:

Toplam / 4 = 15
Toplam = 60

15 ile toplanırsa aritmetik ortalama değişmez.


6) 10 kişinin yaş ortalaması 15’tir. Aralarına iki kişi daha katılınca yeni yaş ortalamaları 17 olduğuna göre sonradan katılan iki kişinin yaşlarının aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevap:

Toplam / 10 = 15
Toplam = 150 › 10 kişinin

Toplam / 12 = 17
Toplam = 204 › 12 kişinin

204 – 150 = 54
54/2 = 27 › İki kişinin aritmetik ortalaması.


7) Ömer’in bir hafta boyunca her gün yediği fındık sayıları aşağıda verilmiştir. Buna göre Ömer’in bir günde ortalama kaç fındık yediğini bulunuz.
Cevap:

8 + 13 + 4 + 11 + 15 + 6 + 13 = 70
70/7 = 10


8) 9 kız ve 12 erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıfta kız öğrencilerin not ortalaması 82, erkek öğrencilerin not ortalaması 75’tir. Buna göre sınıfın not ortalaması kaçtır?
Cevap:

x › kızların notlarının toplamı
y › erkeklerin notlarının toplamı

x / 9 = 82
x = 738

y / 12 = 75
y = 900

900 + 738 = 1638
1638/21 = 78 › Sınıfın not ortalaması

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 217. Sayfa Cevapları 4.3.2. Açıklık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 217 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1) 19, 107, 42, 13, 78, 62 sayılarının açıklığını bulunuz.
Cevap:

En büyük sayı, 107’dir.
En küçük sayı, 13’tür.
107 – 13 = 94 açıklığı.


2) Yandaki tablo İnternet’teki bir paylaşımın bir hafta boyunca kaç kez okunduğunu göstermektedir. Bu tablodaki verilerin açıklığını bulunuz.
Cevap: 129 – 27 = 107


3) Aşağıda bir voleybol takımında oynayan 6 asil, 6 yedek oyuncunun yaşları veriliyor. Buna göre oyuncuların yaşlarının açıklığını bulunuz.
Cevap:

En büyük kişi, 31 yaşındadır.
En küçük kişi, 18 yaşındadır.
31 – 18 = 13


4) Yukarıdaki veri grubunun açıklığının 110 olması için soru işareti yerine kaç yazılmalıdır?
Cevap:

En küçük değer: 3
Aradaki farkın 110 olması için, ? = 113 olmalıdır.


5) Yandaki tabloda bazı hayvan türlerinin ortalama vücut sıcaklıkları veriliyor. Tablodaki verilerin açıklığını bulunuz.
Cevap:

Vücut sıcaklığı en yüksek olan: 42
Vücut sıcaklığı en düşük olan: 37,6
42 – 37,6 = 4,4 açıklığı.


6) Dört çocuklu bir ailenin üyelerinin yaşları 2, 8, 10, 13, 34, 38’dir. Bu ailenin şimdiki yaş açıklığı ve yaş ortalaması ile 4 yıl sonraki yaş açıklığı ve yaş ortalamasını bulunuz.
Cevap:

38 – 2 = 36 › şimdiki yaş açıklığı.
38 + 34 + 13 + 10 + 8 + 2 = 105
105/6 = 17,5 › şimdiki yaş ortalaması.

4 yıl sonraki yaş açıklığı değişmez. Yani 36’dır.
42 + 38 + 17 + 14 + 12 + 6 = 129
129/6 = 21,5 › 4 yıl sonraki yaş ortalaması.


7) Hazal’ın annesi, Hazal’ın bir hafta boyunca her gün kaçar saat ders çalıştığını not ediyor. Buna göre Hazal her gün sırasıyla ?, 2, 4, 3, 1, 3, 2 saat ders çalışıyor. Bu veri grubunun açıklığı 5 olduğuna göre Hazal’ın haftanın ilk günü kaç saat ders çalıştığını bulunuz.
Cevap:

En küçük değer: 1
Aradaki farkın 5 olması için, ? = 6 olmalıdır.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 218-219-220-221. Sayfa Cevapları 4.Ünite Değerlendirme

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 218 Ders Kitabı Cevapları

1.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
Cevap:
(D) Bir cebirsel ifadede, bir sayı ile bir ya da birden çok değişkenin çarpımına katsayı denir.
(D) 7k – 11 cebirsel ifadesinin 2 tane terimi vardır.
(Y)3x + 27 cebirsel ifadesinin sabit terimi 3’tür.
(D) 8÷15y= 4 cebirsel ifadesinin katsayıları 8÷15 ve –4’tür.


2 .Aşağıda verilen cebirsel ifadelere uygun sözel ifadeler yazınız.
Cevap:
5x – 2= Bir sayının 5 katının 2 eksiği
3k +1 = Bir sayının 3 katının 1 fazlası
7x² = Bir sayının karesinin 7 katı
2 x (3 + y) = Bir sayının 3 fazlasının 2 katı
2 ÷ 3 (a-4) = Bir sayının 2 ÷3 katının 4 eksiği


3.(7y – 11) cebirsel ifadesinin y = 8 için hangi değeri alacağını bulunuz.
Cevap: 3 x (7×8 – 11 ) = 3 x 45 = 135


4.c bir değişken ve 1 bir doğal sayı olmak üzere c c c 1 1 1 1 modellemesi aşağıdakilerden hangisinin cebirsel karşılığıdır?
Cevap:
A) 7c
B) 7
C) 3c + 4
D) 4c + 3


5.Aşağıda verilen ifadelerden terim sayısı en fazla olan hangisidir?
Cevap:
A) 28a²bc – 3ab
B) x + 2y –xy + 10
C) 2014kpr + 208k2p
D) 1234a²+2ac + 1980d


6.Aşağıda verilen terimlerden hangisi 3÷5 xy2 terimi ile benzerdir?
Cevap:
A) 208xy
B) 3x2y
C) 3÷5 x
D) xy2


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 219 Ders Kitabı Cevapları

7.Aşağıdaki tabloyu verilen cebirsel ifadelere göre tamamlayınız.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 219 Ders Kitabı Cevapları


8.
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 219 Ders Kitabı Cevapları olmak üzere 5v + 1 ile v + 3 cebirsel ifadelerini modelleyerek toplayınız.

Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 219 Ders Kitabı Cevapları 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 219 Ders Kitabı Cevapları6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 219 Ders Kitabı Cevapları6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 219 Ders Kitabı Cevapları6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 219 Ders Kitabı Cevapları6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 219 Ders Kitabı Cevapları
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 219 Ders Kitabı Cevapları6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 219 Ders Kitabı Cevapları6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 219 Ders Kitabı Cevapları6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 219 Ders Kitabı Cevapları


9. Bir belediye, ekmek fırınlarının sağlık koşullarına uygun çalışıp çalışmadığını araştıracaktır. Bu
araştırmasını hazırladığı anket ile yapmak istese, bu ankette aşağıdaki sorulardan hangisine gerek
yoktur?
Cevap:
A) Çalışanlarınız temizlik koşullarına uygun kıyafetler giyiyor mu?
B) Düzenli olarak ilaçlama yapıyor musunuz?
C) Fırını hangi sıklıkla temizliyorsunuz?
D) Günde ortalama kaç kişi ekmek alıyor?


10.Sınıf arkadaşlarınızın anne ve babalarının mesleklerine ilişkin veriler toplayınız.
Cevap:(Bu kısım öğrenci tarafından yapılacaktır.)


11. Bir anket konusu seçiniz. Bu konuya uygun bir araştırma sorusu oluşturunuz. Anketi arkadaşlarınıza uygulayınız. Hazırladığınız anketin aşamalarını açıklayınız.
Cevap:(Bu kısım öğrenci tarafından yapılacaktır.)


12. Aşağıda verilen noktalı yerleri tamamlayınız.
Cevap:
a)….TÜİK….
b)……grafik….
c)….açıklık……
ç)…..sayısına….
d)……40……


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 220 Ders Kitabı Cevapları

13.Aşağıdaki verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını bulunuz.
Cevap:
a) 8, 15, 9, 21, 2
21 – 2 = 19 55 ÷5= 11
b) 6, 14, 90, 1, 7, 20, 9
90 – 1= 89 147÷7 = 21


14.Ayşe, 30 soruluk bir sınavın 12 sorusunu 30 dakikada, 5 sorusunu 10 dakikada ve 13 sorusunu
da 20 dakikada çözüyor. Buna göre Ayşe’nin bir soruyu ortalama kaç dakikada çözdüğünü bulunuz.
Cevap: 60 ÷ 30 = 2 dk


15.8 tane sayıyı kullanarak açıklığı 5 olan bir veri grubu oluşturunuz.
Cevap:
8,9,10,12,11,10,9,13
13- 8 = 5


16.Kezban’ın üç sınavının aritmetik ortalaması 80’dir. Dördüncü sınavdan 86 alan Kezban’ın sınavlarının ortalaması kaç olur?
Cevap:
Toplam = 3 x 80 = 240
(240 + 86 ) ÷ 4 = 81.5


17.6 sayının aritmetik ortalaması 11’dir. Bu sayılara aşağıdaki sayılardan hangisi eklenirse yeni ortalama 12 olur?
Cevap:
A) 15
B) 17
C) 18
D) 19


18.Yandaki tabloda bir okuldaki 6. sınıf öğrencilerinin kız ve erkek öğrenci sayıları veriliyor. Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Tablodaki verilerin sütun grafiğini çiziniz.
Cevap: 6.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Öğün-Yayınları-Sayfa-220-Ders-Kitabı-Cevapları
b) 6. sınıftaki ortalama kız öğrenci sayısını bulunuz.
Cevap:
(12+13+16+19) ÷ 4 = 60 ÷4 = 15
c) 6. sınıftaki ortalama öğrenci sayısını bulunuz.
Cevap:
(27+27+29+33) ÷4 = 116 ÷4 =29


19.Yukarıdaki tabloda bir kafede bir günde kadın ve erkek müşterilerin tükettiği içecek sayıları verilmiştir. Tablonun sıklık tablosunu ve sütun grafiğini çiziniz.
Cevap:

SIKLIK TABLOSU

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 220 Ders Kitabı Cevapları Sıklık Grafigi


SÜTUN GRAFİĞİ

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 220 Ders Kitabı Cevapları Sütun Grafigi


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 221 Ders Kitabı Cevapları

20.Yandaki grafikte Gülperi’nin beş gün boyunca Türkçe ve matematik derslerinden çözdüğü sorular veriliyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Tabloya göre Gülperi’nin bir günde ortalama kaç Türkçe sorusu çözdüğünü bulunuz.
Cevap:
(20+35+25+30+15) ÷ 5 = 125 ÷ 5 = 25
b) Gülperi bir günde ortalama kaç soru çözmüştür?
Cevap:
(35+45+50+50+45) ÷5 = 225 ÷5 = 45
c) Gülperi’nin çözdüğü matematik soru sayılarının açıklığını bulunuz.
Cevap:
15 – 10 – 25 – 20 – 30
30-10=20


21.Bir yönetmen son yıllarda insanların sinemaya mı yoksa tiyatroya mı daha çok ilgi duyduklarını
araştırmak istiyor. Buna göre yönetmenin;
a) Bu araştırmayla ilgili nasıl bir araştırma sorusu üretebileceğini,
b) Hangi veri toplama yöntemlerini kullanabileceğini bulunuz.
Cevap: Son yıllarda bilet satışına bakarak bir istatistik çıkarabilir.


22. Yukarıdaki tabloda bir iş yerindeki çalışanların aldığı maaşlar veriliyor. Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Şirkette alınan maaşların ortalaması kaçtır?
Cevap:
(1800+1600+2500+3800) ÷4 = 9700 ÷4 = 2425
b) Şirketteki maaşların açıklığı kaç TL’dir?
Cevap:
3800- 1600 = 2200
c) Şirkette kimlerin maaşları ortalamanın üstündedir?
Cevap: Yönetici ve genel müdür.


23. Birkaç ay sonra alacağı LCD televizyona ne kadar bütçe ayıracağına karar vermek için elektronik ürün satan mağazaları dolaşan Seçkin Bey, araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki tabloyu oluşturuyor.
Tablodaki verilere göre Seçkin Bey’in televizyona ayıracağı ortalama bütçeyi minimum ve maksimum fiyatlara göre ayrı ayrı bulunuz.
Cevap:
Minimum = (499+550+600) ÷3 = 549,66
Maksimum = (1000+799+1100) ÷3 = 2899 ÷3 = 966.33

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 222-223-224-225-226-227-228. Sayfa Cevapları 4.Ünite Değerlendirme Testi

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 222 Ders Kitabı Cevapları

1.8 y + 19 cebirsel ifadesi için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) 3 terimden oluşur.


2. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde cebirsel ifadeye ait sözel ifade yanlış verilmiştir?
Cevap: C) 3 • (c + 2): Tabaktaki muzların 3 katının 2 fazlası


3.Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin değeri a = 2 ve y = 5 için en büyüktür?
Cevap: A) 2a²+ 5y


4.Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) Bir eşkenar dörtgenin çevresi 4c cebirsel ifadesi ile gösterilebilir.


5.Aşağıdakilerden hangisi benzer terim çifti olamaz?
Cevap: C) 62ax² ile 7a2x


6.Rehberlik Araştırma Merkezi, bir tiyatro oyununun kız ve erkek çocukları üzerindeki olumlu etkileriyle ilgili bir araştırma yapmak istiyor. Bu araştırmada veri toplamak için başvurulacak araştırma grubu hangisidir?
Cevap: C) Ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 223 Ders Kitabı Cevapları

7.Yandaki tabloda bir okul kantininde 5 gün boyunca satılan simit ve tost sayıları veriliyor. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Tabloya göre “Bu okuldaki öğrenciler, tostu simitten daha çok seviyor.” sonucu çıkarılabilir.


8.Yandaki tabloda bir sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin matematik sınavından aldıkları notlar veriliyor. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Bu sınıftaki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından fazladır.


9. 17, 49, 78, 6, 27, 66 sayılarının açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 72


10. Ozan, Samet ve Sefa’nın yaşlarının ortalaması 8’dir. Ozan ile Samet’in yaş ortalaması 9 olduğuna
göre Sefa’nın yaşı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) 6


11. 8, 15, 102, 4, 46, 59, ? Yukarıda verilen grubun açıklığı 99 olduğuna göre soru işareti yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?
Cevap: C) 3

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 224 Ders Kitabı Cevapları

12. Bir ortaokulda öğrencilerinin kahvaltı yapma alışkanlıkları araştırılmış ve elde edilen bilgiler yandaki grafikte verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) 6. sınıf öğrencilerinin sayısı 190 dır.


13. 25, 40, 45, 50, 20, 70, 49, 21, 40 Yukarıdaki veriler okumayı yeni öğrenen Samet’in, 9 gün boyunca okuduğu sözcük sayılarıdır. Bu veri grubunun sırasıyla açıklığı ve aritmetik ortalaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: A) 50, 40


14.5 sayının aritmetik ortalaması 18’dir. Bu sayıların her biri 3 artırılırsa yeni ortalama kaç olur?
Cevap: D) 21


15.Fatma, sosyal bilgiler dersinin iki yazılısından 87 ve 90 puan alıyor. Öğretmeni Fatma’ya ders içi performans notu olarak 96 puan veriyor. Fatma’nın bu üç notunun aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevap: B) 91


16.İsmail, fen bilimleri dersinden olduğu yazılı sınavların ilk ikisinden sırayla 90 ve 78 alıyor. Bu dersin ortalamasının 85 olması için İsmail, 3. yazılı sınavdan kaç almalıdır?
Cevap: C) 87


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 225 Ders Kitabı Cevapları

17. Yukarıdaki tabloda bir markette bir haftada satılan kutu süt ve kutu meyve suyu sayıları veriliyor. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) En çok meyve suyu pazar günü satılmıştır.


18. Yukarıdaki grafikte Bakkal Ahmet Bey’in bir hafta boyunca sattığı ekmek ve kutu çay sayıları verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Bakkalın cuma ve cumartesi günü sattığı çayın sayıları birbirine eşittir.


19. Aşağıdaki veri gruplarından hangisinin açıklığı 48’dir?
Cevap: B) 44, 25, 68, 26, 20, 53


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 226 Ders Kitabı Cevapları

20. 28, 96, 24, 44 Yukarıda verilen sayılar, bir dede ve üç torununun yaşlarını ifade ediyor. Buna göre bu veri grubunun aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevap: C) 48


21. Yandaki tabloda bir gümüş satıcısının bir hafta boyunca sattığı takı sayıları veriliyor. Tablodaki verilerin açıklığı pazar günü yapılan satışlarla değişmediğine göre pazar günü kaç takı satılmış olabilir?
Cevap: B) 40


22.Yukarıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin fen bilimleri dersinden aldıkları puanlar veriliyor. Tabloya göre kaç öğrenci sınıf ortalamasının altında not almıştır?
Cevap: A) 17


23. Bir turist kafilesindeki turistlerin yaşları sırasıyla 18, 25, 30, 42, 20, 24, 35’tir. Buna göre bu verilerin açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 24

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 227 Ders Kitabı Cevapları

24.Isparta’daki bir halı fabrikasının 2018 yılının ilk dört ayında ürettiği ve ihraç ettiği halı sayılarının dağılımı yandaki tabloda veriliyor. Buna göre tablodaki verilere uygun sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Cevap: C


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 228 Ders Kitabı Cevapları

25.Hatice Öğretmen, ilkokul ikinci sınıf öğrencilerine yıl sonunda okuma yarışması düzenliyor. İlk beş öğrenci okudukları sayfayı 1,3 dk, 1,7 dk, 1,9 dk, 2,1 dk ve 2,4 dakikada bitiriyor. Buna göre öğrencilerin okuma sürelerinin açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) 1,1


26.Bir iş yerinde “çalışanların memnuniyeti anketi” yapılacaktır. Bu amaçla hazırlanan bir anket formunda aşağıdaki sorulardan hangisinin bulunması gereksizdir?
Cevap: D) Ailenizde herkes okuma yazma biliyor mu?


27. Bir ayakkabı mağazası sahibi, kadın ve erkek müşterilerinin renk tercihlerini belirlemek için yandaki tabloyu oluşturuyor. Bir hafta boyunca sattığı ayakkabıları tabloya not ediyor. Verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) Mağaza sahibi, kadın müşterilere günde ortalama 6 ayakkabı satmıştır.


28.Bir hayvansever, kadın ve erkeklerin evcil hayvan tercihlerini merak ediyor ve araştırmaları sonucunda yandaki tabloyu oluşturuyor. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B) Kadınların en çok tercih ettiği evcil hayvan, balıktır.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 232. Sayfa Cevapları 5.Ünite Açılar – Alıştırmalar

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 232 Ders Kitabı Cevapları

1.Yanda verilen açıyı isimlendirerek sembolle gösteriniz. Açının iç ve dış bölgelerini boyayarak gösteriniz.
Cevap: Dar açı m(AOB)


2.Yanda verilen açıyı inceleyiniz. Açıda verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:
(Y) Açı, OW sembolü ile gösterilebilir.
(D) Açı, AO ve BO ndan oluşmuştur.
(D) Açının köşesi “O” noktasıdır.
(Y) Açı, OBA\ ve O B A\ sembolleri ile gösterilebilir


3.Aşağıda verilen açıları isimlendirerek açıların sembolle gösterimlerini yazınız.
Cevap:
1.şekil = Dar açı
2.şekil = Dİk açı
3. şekil = Geniş açı
4. şekil = Doğru açı


4.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
Cevap:

(D) Başlangıç noktaları ortak olan iki ışının birleşiminden oluşan şekle açı denir.

(Y) Açıyı oluşturan ışınlar arasında kalan bölgeye açının dış bölgesi denir.

(D) Bir açının üzerindeki noktalar bu açının iç bölgesine aittir.

(D) Bir açının ölçüsü, açıyı oluşturan ışınlar arasında kalan açıklığın sayısal değeridir.

(Y) Bir açı köşesindeki harfle isimlendirilebilir.


5.Yandaki şekilde kaç tane açı olduğunu, bu açıları sembollerle ifade ederek gösteriniz.
Cevap: m(AOB) , m(AOC), m(AOD), m(BOC), m(BOD), m(COD)

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 235-236. Sayfa Cevapları 5.Ünite Açılar – Alıştırmalar

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 235 Ders Kitabı Cevapları

1.Aşağıdaki şekilde verilen AOB açısına eş bir açı çiziniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 235 Ders Kitabı Cevapları


2.Yukarıda verilen açılardan eş olanları bulunuz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 235 Ders Kitabı Cevapları


Aşağıda ölçüleri verilen açıları açıölçer yardımıyla kareli kâğıda çiziniz. Hangi açılar eştir?
m(ABC) = 72°
m(KLM) = 98°? m(PRS) = 98°
m(VYZ) = 103° ? m(DEF) = 103°


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 236 Ders Kitabı Cevapları

4.Aşağıda verilen açılardan hangisi yandaki açı ile eştir? Açıölçer kullanarak bulunuz.
Cevap: B


5.Yandaki şekilde verilen açılardan eş olanları belirtiniz.
Cevap:
m(EOD) = m(DOC)
m(FOE) = m(BOC)


6.Yandaki şekilde verilen BOC açısına eş bir açıyı kareli kâğıda çiziniz.
Cevap: m(BOC) = 37°

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı246-247-248. Sayfa Cevapları 5.Ünite Açılar – Alıştırmalar

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 246 Ders Kitabı Cevapları

1.Yandaki şekilde verilen komşu açıları bulunuz.
Cevap:
m(BOC) = m(COD)
m(COB) = m ( AOB)
m(AOE) = m (EOD)
m(EOD) = m( DOC)


2 Aşağıdaki açılardan tümler olanları belirleyiniz.
Cevap:
80° = 10°
30° = 60°


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 247 Ders Kitabı Cevapları

3. Aşağıdaki açılardan bütünler olanları belirleyiniz.
Cevap:
50° =130°


4.Yanda verilen açıları inceleyiniz. Şekilde C, A ve G noktaları; B, A ve F noktaları; D, A ve H noktaları doğrusaldır. Verilenlere göre;

a) Komşu açıları yazınız.
Cevap:
m(CAB) = m(EAF)

b) Ters açıları yazınız.
Cevap:
m(OAC) = m(GAH)
m(CAB) = m(FAG)

c) m(FAG) ’nın ölçüsünü bulunuz.
Cevap: m(FAG) = 56°

ç) m(DAE) ’nın ölçüsünü bulunuz.
Cevap: m (DAE) = 56°

d) Tümler açı çiftlerini yazınız.
Cevap: m(DAE) = 56°

e) Bütünler açı çiftlerini yazınız.
Cevap:
m(CAD) = m(DAG)


5.Bir açının bütünler açısı 40° dir. Bu açı kaç derecedir?
Cevap:
180-40 = 140°


6. 30° lik açının bütünler açısı ve tümler açısı arasındaki fark kaç derecedir?
Cevap:
150- 60 = 90°


7.Yandaki tabloda noktalı yerleri tamamlayınız.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 247 Ders Kitabı Cevapları

8.Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin 8 katı ise küçük açının ölçüsünü bulunuz.
Cevap:
x+8x = 180
x = 20°


9 .Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin 2 katından 3° fazladır. Büyük açının ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A) 52 B) 55 C) 61 D) 65


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 248 Ders Kitabı Cevapları

10.Yandaki şekilde AD ve CE doğruları ile OB ışını veriliyor. Buna göre verilmeyen BOC , D EO ve AOE ’larının ölçülerini bulunuz.
Cevap:
m(BOC) = 74°
m(EOD) = 116°
m(AOE) = 64°


11.Yandaki şekilde ABCD bir dikdörtgendir. m(EBF) = 32° ise m(DBE) kaç derecedir?
Cevap:
m(DBE) = 58°


12.Yandaki şekilde verilen k, , ve m doğruları “O” noktasında kesişmektedir. Buna göre x kaç derecedir?
Cevap:
84+42 = 126
180-126 = 54°


13.Türk Yıldızları’nın gösterisini izleyen bir izleyici yandaki fotoğrafı çekiyor. Uçaklar arasında verilen açı ölçülerinden yararlanarak verilmeyen açının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulunuz.
Cevap:
50+50+40 = 140°
180- 140= 40°

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 259-260. Sayfa Cevapları Alan Ölçme

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 259 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda verilen paralelkenarların yüksekliklerini çiziniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 259 Ders Kitabı Cevapları (1)

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 260 Ders Kitabı Cevapları

2. Aşağıdaki paralelkenarlarda verilen doğru parçalarından hangilerinin paralelkenarlara ait yükseklik olduğunu belirtiniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 260 Ders Kitabı Cevapları

3. Yandaki paralelkenarın alanını şekilde verilenlere göre bulunuz.
Cevap: 5 x 4 = 20

4. Yandaki paralelkenarda, A(KLMN) = 48 cm2 , [NP] ? [KL], [NR] ? [ML], NP = 4 cm, ML = 8 cm ise KL + NR toplamını bulunuz.
Cevap:

4 . KL = 48
KL = 12 cm

NR . 8 = 48
NR = 6 cm

12 + 6 = 18 cm

5. Yandaki kareli kâğıtta verilen paralelkenarın alanını her karenin kenar uzunluğunu 4 br alarak hesaplayınız.
Cevap: 16 . 12 = 192

6. Ahşap boyama kursuna giden Pervin Hanım, paralelkenar şeklindeki levhasını yandaki gibi boyamak istiyor. Bir santimetrekare alanı kırmızıya boyamak için 1,5 kr., maviye boyamak için 2 kr. ve pembeye boyamak için de 3 kuruşa ihtiyaç vardır. Pervin Hanım’ın bu levhayı boyamak için kaç liraya ihtiyacı olduğunu bulunuz.
Cevap:

mavi alan için:
7 . 30 = 210
210 . 2 = 420 kr.

pembe alan için:
18 . 20 = 360
360 . 3 = 1080 kr.

kırmızı alan için:
18 . 10 = 180
180 . 1,5 = 270 kr.

420 + 1080 + 270 = 1770 kr. ihtiyacı var.

7. Çiftçi Mehmet Bey yandaki şekilde verildiği gibi paralelkenar şeklindeki tarlasının taralı bölümüne biber, diğer bölümüne domates ekmiştir. Domates ve biber ekili alanların kaç m2 olduğunu bulunuz.
Cevap:

50 . 80 = 4000 domates ekili alan

80 . 10 = 800 biber ekili alan

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 293-294-295-296-297. Sayfa Cevapları 5. Ünite Değerlendirme Testi

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 293 Ders Kitabı Cevapları

1. Sorunun Cevabı: D) ECB

2. Sorunun Cevabı: C)

3. Sorunun Cevabı: C) DOC ile BAO komşu açılardır.

4. Sorunun Cevabı: B)

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 294 Ders Kitabı Cevapları

5. Yandaki şekilde COD dik açıdır. m = (COE) 117° olduğuna göre m (AOB) = x kaç derecedir?
Cevap:

180° – 117° = 63°

x + 63° + 90° = 180°

x = 27°

6. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün yarısına eşit ise büyük açının ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

1. açı: x
2. açı: 90 – x

90-x /2 = x
x = 30°

90 – 30 = 60°

7. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 2 katından 15° fazladır. Buna göre büyük açının ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

1. açı: x
2. açı: 180 – x

(180-x) . 2 + 15 = x
360 – 2x + 15 = x
3x = 375
x = 125

8. Sorunun Cevabı: D) AE

9. Yandaki ABCD paralelkenarında DH ? BC ’dir. DH = 7 cm ve A(ABCD) = 42 cm2 olduğuna göre BC kaçtır?
Cevap:

7 . BC = 42
BC = 6 cm

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 295 Ders Kitabı Cevapları

10. Yandaki şekilde AB = 4 cm, BC = 4 cm, CD = 8 cm ’dir. AB ? BD olduğuna göre ACD ’nin alanı ABC ’nin alanının kaç katıdır?
Cevap:

ABD’nin alanı:
4 . 12 /2 = 24 cm²

ABC’nin alanı:
4 . 4 /2 = 8 cm²

24 – 8 = 16 cm² › ACD’nin alanı

16 / 8 = 2 katıdır.

11. Sorunun Cevabı: B) 17

12. Alanı 48 cm² olan bir üçgenin bir kenarının uzunluğu 8 cm olduğuna göre bu kenara ait yükseklik aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

48 x 2 = 96

96/8 = 12

13. Bir üçgenin tabanının uzunluğu 12 cm ve bu tabana ait yüksekliğin uzunluğu ise taban uzunluğunun yarısıdır. Buna göre üçgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

12 x 6 = 72
72/2 = 36

14. Sorunun Cevabı: C) 300 cm² = 3 m²

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 296 Ders Kitabı Cevapları

15. Yandaki PRST paralelkenarında PRK üçgeninin alanı 4000 mm2 olduğuna göre PRST paralelkenarının alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

4000 mm = 400 cm
400 x 2 = 800
800/8 = 100 cm = PR

100 x 8 = 800 cm² = alan

16. Yanda verilen ABC üçgeninde AB ? BC dir. AD = 2 cm, DB = 3 cm, BE =4 cm ve EC = 4 cm olduğuna göre taralı bölgenin alanı kaç cm² dir?

5 x 8 =40
40/2 = 20 = ABC üçgenin alanı
3 x 4 = 12

12/2 = 6 = DBE üçgenin alanı
20 – 6 = 12

17. Betül Hanım dikdörtgen şeklindeki sehpanın üstüne kare şeklinde bir örtü örtüyor. Yandaki şekilde verilenlere göre sehpanın örtüsüz kısmının alanı kaç dm2 dir?
Cevap:

70cm x 90cm = 6300cm² › sehpanın alanı
50 x 50 = 2500cm² › örtünün alanı

6300cm² – 2500cm² = 3800cm²

18. Sorunun Cevabı: B) 1500

19. Sorunun Cevabı: D) 10³ m² = 10¹ mm²

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 297 Ders Kitabı Cevapları

20. Sorunun Cevabı: D) 1 ha = 100 m² dir.

21. Sorunun Cevabı: D) 1 dönüm = 100 m²

22. Sorunun Cevabı: C) 4

23. Sorunun Cevabı: B) 500 m² = 5 a

24. Yandaki şekilde bir çiftçinin tarlasının krokisi veriliyor. Çiftçi yeşil ile boyalı yere mısır, kırmızı ile boyalı yere ise domates ekiyor. Çiftçinin domates ektiği alan kaç ar’dır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 297 Ders Kitabı Cevapları

Tüm alan:
14 . 19 = 266 m²

70 + 30 + 25 + 18 = 143 m²
266 – 143 = 123 m² = 1,23 ar

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 287-288-289-290-291-292. Sayfa Cevapları 5. Ünite Değerlendirme

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 287 Ders Kitabı Cevapları

1. Sorunun Cevabı: C) Açı, BAC sembolü ile gösterilebilir.

2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
Cevap:

(D) Ölçüleri eşit olan açılara eş açılar denir.
(Y) Ölçüsü 97º olan açıya eş olan açının ölçüsü en az 98º olmalıdır.
(Y) İki açı eş ise toplamları her zaman 90º dir.
(Y) Eş açıların ölçülerinin eşit olmasına gerek yoktur.
(D) ABC açısının ölçüsü 132º ise bu açıya eş olan KLM açısının ölçüsü de 132º dir.

3. Sorunun Cevabı: A)

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 288 Ders Kitabı Cevapları

4. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
Cevap:

(D) Komşu bütünler iki açı bir doğru açı oluşturur.
(Y) Ölçüleri toplamı 90° olan iki açıya bütünler açılar denir.
(Y) 118° lik açının bütünleri 72° dir.
(Y) Bir dar açının tümleri bir geniş açıdır.
(D) 90° lik açının bütünleri de 90° dir.

5. Tümler açısının ölçüsü 55° olan açının bütünlerinin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

90° – 55° = 35°
180° – 35° = 145°

6. Birinin ölçüsü diğerinin 4 katı olan komşu bütünler iki açı çiziniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 288 Ders Kitabı Cevapları

7. Sorunun Cevabı: C) 130° lik açının bütünleri 70° dir

8. Yandaki şekilde s (AOC) = 90° dir. ABO ’nın ölçüsü BOC ’nın ölçüsünün 2 katı ise AOB kaç derecedir?
Cevap:

BOC = x°
AOB = 2x°

2x + x = 90
x = 30°

9. Sorunun Cevabı: D) s (BOC) = 60°

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 289 Ders Kitabı Cevapları

10. Yandaki şekilde verilenlere göre x kaç derecedir?
Cevap:

67 + x = 90
x = 23°

11. Yandaki şekilde verilenlere göre x’in bütünlerini bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 289 Ders Kitabı Cevapları

12. Yandaki şekilde ABCD bir kare ise verilenlere göre a kaç derecedir?
Cevap:

83º + 90º + a = 173º
a = 7º

13. Aşağıda verilen paralelkenarların yüksekliklerini gönye kullanarak çiziniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 289 Ders Kitabı Cevapları (2)

14. Yandaki KLMN paralelkenarının alanı 28 cm² dir. NH = 4 cm olduğuna göre KL ’nu bulunuz
Cevap:

KL x 4 = 28
KL = 7 cm

15. Yanda verilen PRST paralelkenarında TH ? PR, TU ? SR dır. PR = 8 cm, TH = 5 cm, SR = 4 cm ise TU ‘nu bulunuz.
Cevap:

8 x 5 = 40 cm²
4 x TU = 40
TU = 10 cm

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 290 Ders Kitabı Cevapları

16. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
Cevap:

(D) Karenin tüm kenar uzunlukları ve tüm açılarının ölçüleri birbirine eşittir.
(D) Paralelkenarın karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir.
(Y) Dikdörtgenin köşegen uzunlukları farklıdır.
(D) Kare ve dikdörtgen, paralelkenarın özel durumlarıdır.
(Y) Kare, paralelkenarın tüm özelliklerini taşır.

17. Paralelkenar şeklindeki okul bahçesinde, okul kapısı bahçenin uzun kenarının üzerindedir. Okul kapısının, bahçenin diğer uzun kenarına olan dik uzaklığı 80 m’dir. Bahçenin uzun kenarı 120 m olduğuna göre bahçenin alanının kaç dm2 olduğunu bulunuz.
Cevap:

120 x 80 = 9600 m²
9600 m² = 960000 dm²

18. Aşağıda verilen üçgenlerin yüksekliklerini gönye kullanarak çiziniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 290 Ders Kitabı Cevapları

19. Yanda verilen ABC üçgeninde BH ? AC dır. AC = 7 cm ve BH 8 cm olduğuna göre A(ABC) ‘nı bulunuz.
Cevap:

7 x 8/ 2 = 28 cm²

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 291 Ders Kitabı Cevapları

20. Nesrin Hanım’ın bahçesinin şekli ve boyutları yanda veriliyor. Pembe boyalı bölüme domates ekmek isteyen Nesrin Hanım’ın kaç cm2 lik alana domates ekileceğini bulunuz.
Cevap:

Tüm alan:
85 x 40 = 3400 m²

85 x 40 / 2 = 1700 m²
3400 – 1700 = 1700 m²

1700 m² = 17 000 000 cm²

21. Yanda verilen ABCD karesi ile KLM dik üçgeninin alanları birbirine eşittir. AB 6 = m ve KM = 8 cm olduğuna göre KL kaç cm’dir?
Cevap:

6 x 6 = 36 cm²
8 x KL / 2 = 36
KL = 9 cm

22. Aşağıda verilen alanlarla alan ölçme birimlerini eşleştiriniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 291 Ders Kitabı Cevapları

23. Aşağıdaki noktalı yerleri tamamlayınız.
Cevap:

a) 0,18 km2 = 180 000 m2

b) 50 000 mm2 = 0,05 m2

c) 43 cm2 = 4300 mm2

ç) 7 m2 = 7 000 000 mm2

24. Aşağıdaki noktalı yerleri tamamlayınız
Cevap:

a) 5 ha = 50 daa

b) 8 dönüm = 80 a

c) 8,7 ha = 870 a

ç) 85 daa = 850 a

d) 12 daa = 12 000 m2

e) 500 m2 = 5 a

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 292 Ders Kitabı Cevapları

25. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
Cevap:

(Y) Ar bir uzunluk ölçüsü birimdir.
(Y) Arazi ölçülerinden en büyük olan dekardır.
(D) 1 ar, 100 m2 ye eşittir.
(Y) Arazi ölçüleri alan ölçülerine çevrilemez.

26. Mert, geometrik şekilleri kullanarak bir ok şekli yapıyor. Verilen ölçülere göre Mert’in yaptığı ok şeklinin alanı kaç mm2 dir?
Cevap:

10 x 10 / 2 = 50 cm²
50 x 2 = 100 cm² › Yeşil alan

4 x 4 = 16 cm² › Mor alan

3 x 4 / 2 = 6 cm²
6 x 2 = 12 cm² › Mavi alan

7 x 4 = 28 cm² › Turuncu alan

100 + 16 + 12 + 28 = 156 cm²
156 cm² = 15 600 mm²

27. 6 dönümlük bir tarlanın 2 dekarlık kısmına domates, 250 m2 lik kısmına fasulye, 30 ar’lık kısmına da salatalık ekiliyor. Tarlanın ekilmeyen alanı kaç ar’dır?
Cevap:

6 dönüm = 6000 m²
2 dekar = 2000 m²
30 ar = 3000 m²

2000 + 250 + 3000 = 5250 m²
6000 – 5250 = 750 m²
750 m² = 7,5 ar

28. Mehmet Bey, su kanallarının kapaklarını açıp kapatarak komşularının tarlalarını sulamalarına yardım ediyor. Mehmet Bey, alanı 2 dönüm olan tarlaya 2 saat, alanı 0,5 hektar olan tarlaya 5 saat ve alanı 30 ar olan tarlaya da 3 saat su gönderiyor. Buna göre Mehmet Bey, 10 saatte kaç m2 lik alanı sulamıştır?
Cevap:

2 dönüm = 2000 m²
0,5 hektar = 5000 m²
30 ar = 3000 m²

2000 + 5000 + 3000 = 10000 m²

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 285-286. Sayfa Cevapları Alanla İlgili Problemler

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 285 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Ayşe aşağıda verilen üçgeni, Selim ise dikdörtgeni çiziyor. İkisinin de çizdikleri çokgenlerin alanları eşit olduğuna göre dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğunu bulunuz.
Cevap:

Üçgenin alanı:
8 x 5 = 40
40 ÷ 2 = 20 cm²

4 x ? = 20
? = 5 cm

2. Yandaki PRST paralelkenarında, pembe boyalı alan 60 cm² dir. RHS üçgeninin alanı 30 cm² olduğuna göre RH uzunluğu kaç cm² dir?
Cevap:

10 x HS/ 2 = 60
HS = 12 cm

12 x RH/ 2 = 30
RH = 5 cm

3. Aytekin, aşağıdaki geometrik şekilleri kullanarak yandaki ev şeklini yapıyor. Geometrik şekillerin ölçüleri şekil üzerinde verildiğine göre Aytekin’in yaptığı ev şeklinin alanının kaç mm2 olduğunu bulunuz.
Cevap:

Çatı kısmı:
10 x 10 / 2 = 50
50 x 2 = 100 c

Dikdörtgen:
7 + 3 + 4 = 14
14 x 4 = 56 cm²

100 + 56 = 156 cm²
156 cm² = 15600 mm²

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 286 Ders Kitabı Cevapları

4. Yandaki şekilde Kaan Bey’in evi için ayrılan arazinin krokisi veriliyor. Arazide ev, havuz ve bahçe dışındaki bölüme çim ekileceğine göre çim ekilecek alanın kaç ar olduğunu bulunuz.
Cevap:

Ev:
12 x 12 = 144 m²

Bahçe:
8 x 6 / 2 = 24 m²

Havuz:
3 x 1 = 3 m²

Tüm alan:
15 x 20 = 300 m²

300 – ( 144 + 24 + 3 ) = 129 m²
129 m² = 1,29 ar

5. ABCD dikdörtgeninde boyalı alanların toplamı 36 cm2 ve BC = 6 cm’dir. ABFE paralelkenarında AH = 5 cm olduğuna göre ABFE paralelkenarının alanı kaç cm2 dir?
Cevap:

36 ÷ 3 = 12 cm²

12 = 6 x h / 2
h = 4 cm

4 + 4 = 8 cm › AB nin uzunluğu

8 x 5 = 40 cm² › Paralel kenarın alanı

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 279-280. Sayfa Cevapları Arazi Ölçme Birimleri ve Alan Ölçüleri Arasındaki İlişki

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 279 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda verilen arazi ölçü birimleri arasındaki dönüşümleri yaparak noktalı yerleri tamamlayınız.
Cevap:

• 15 daa = 150 a

• 2 ha = 200 a

• 10 ha = 100 daa

• 4,2 ha = 420 a

• 0,3 daa = 3 a

• 0,08 ha = 0,8 daa

• 2400 a = 24 ha

• 180 a = 18 daa

• 0,5 a = 0,005 ha

• 0,07 a = 0,007 daa

2. Aşağıdaki arazi ölçülerinden aynı alanı gösterenleri eşleştiriniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 279 Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 280 Ders Kitabı Cevapları

3. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
(D) 1 ha = 100 a
(D) 1 a = 0,1 daa
(D) Günlük hayatta en çok kullanılan ölçü birimi hektardır.
(Y) Hektar, dekara çevrilirken 100 ile çarpılır.
(D) Ar, dekara çevrilirken 10’a bölünür.

4. Aşağıda verilen arazi ölçülerini, alan ölçme birimlerinden m² ye çeviriniz.
Cevap:

a) 8a 800 m2

b) 2,7a 270 m2

c) 13 daa 13 000 m2

ç) 0,42 daa 420 m2

d) 37 ha 130000 m2

e) 1,28 ha 12800 m2

5. Aşağıda verilen alan ve arazi ölçme birimlerini eşleştiriniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 280 Ders Kitabı Cevapları

6. Aşağıda verilen alan ve arazi ölçme birimlerini birbirine çeviriniz.
Cevap:

a) 130 a = 13 daa

b) 5,2 ha = 520 a

c) 500 m2 = 5 a

ç) 13 000 m2 = 1,3 ha

d) 93 daa = 9,3 ha

e) 4800 a = 48 ha

f) 2,7 ha = 27 000 m2

g) 43 daa = 43 000 m

7. Çiftçi Metin Bey’in 18 ha 7 a tarlası vardır. Metin Bey’in kaç ar tarlası olduğunu bulunuz.
Cevap:

18 x 100 = 1800 a
1800 a + 7 a = 1807 a

8. Mehmet Bey’in 23,5 ha, Ahmet Bey’in 150 dönüm ve Hasan Bey’in de 600 a arsası vardır. Kimin arsasının en büyük olduğunu bulunuz.
Cevap:

23,5 ha› 235000 m²
150 dönüm › 150000 m²
600 a › 60000 m²

Mehmet Bey’in arsası daha büyüktür.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 272-273-274-275-276. Sayfa Cevapları Alan Ölçme Birimleri

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 272 Ders Kitabı Cevapları

Yanda noktalı kâğıt üzerinde verilen kareyi inceleyiniz. Karenin alanını istenilen birimler cinsinden hesaplayarak noktalı yerleri tamamlayınız. Verilen soruları yanıtlayınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 272 Ders Kitabı Cevaplar

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 276 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. İdeal ölçülerde bir basketbol sahasının alanı 364 m2 dir. Basketbol sahasının alanını cm2 ve mm2 cinsinden bulunuz.
Cevap:

364 m2 = 3640000 cm2

364 m2 = 364000000 mm2

2. Aşağıdaki noktalı yerleri tamamlayınız.
Cevap:

a) 18 km2 = 18 000 000 m2

b) 2,8 cm2 = 280 mm2

c) 63 m2 = 630 000 cm2

ç) 7 000 000 m2 = 7 km2

d) 5 600 000 cm2 = 560 m2

e) 4 900 000 mm2 = 4,9 m2

3. Aşağıdaki noktalı yerlere gelmesi gereken alan ölçü birimlerini yazınız.
Cevap:

a) 4,2 cm2 = 420 mm2

b) 1 600 000 m2 = 1,6 km2

c) 0,74 cm2 = 74 dm2

ç) 0,29 km2 = 290 000 dam2

d) 640 cm2 = 64 000 dm2

e) 320 m2 = 3 200 000 cm

4. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız
Cevap:

(Y) Alan ölçüsü temel birimi “cm2”dir.

(D) m2 , mm2 ye çevrilirken 1 000 000 ile çarpılır.

(D) 3,7 km2 = 3 700 000 m2 dir.

(D) Metrekare, bir kenar uzunluğu 1 m olan karenin alanını ifade eder.

(Y) 5 000 000 mm2 = 5 cm2 dir.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 270-271. Sayfa Cevapları Üçgende Yükseklik ve Alan

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 270 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki üçgenlerin AB kenarına ait yüksekliklerini çiziniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 270 Ders Kitabı Cevapları

2. Aşağıdaki üçgenlerin bir kenarına ait yükseklikleri çizilmiştir. Hangi üçgenin yüksekliklerinin yanlış çizildiğini bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 270 Ders Kitabı Cevapları (1)

3. Aşağıda verilen üçgenlerin alanlarını hesaplayınız.
Cevap:

a) 5 x 12 = 60
60 ÷ 2 = 30

b) 2 x 3 = 6
6 ÷ 2 = 3

c) 7 x 4 = 28
28 ÷ 2 = 14

4. Yanda noktalı kâğıt üzerinde verilen DEF üçgeninin alanını iki nokta arasını 4 br alarak hesaplayınız.
Cevap:

h: 12 br
EF : 20 br

20 x 12 = 240
240 ÷ 2 = 120

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 271 Ders Kitabı Cevapları

5. Aşağıda verilen üçgenlerden hangisinin alanı bulunamaz? Nedenini açıklayınız.
Cevap: YUZ üçgeninin alanı bulunamaz. Çünkü UZ kenarının uzunluğu belli değildir.

6. m//n olmak üzere aşağıdaki şekilde verilenlere göre ABC ve DEF üçgenlerinin alanlarını bulunuz.
Cevap:

ABC üçgenin alanı:
8 x 6 = 48
48 ÷ 2 = 24

DEF üçgenin alanı:
6 x 7 = 42
42 ÷ 2 = 21

7. Yanda verilen süslemede pembe renge boyanmış bölgelerin alanlarının toplamını bulunuz.
Cevap:

5 x 7 = 35
35/2 x 4 = 70

8. Yanda verilen zarftaki üçgensel bölgenin alanını bulunuz.
Cevap:

10 x 20 = 200
200 ÷ 2 = 100

9. Alanı 18 cm2 olan ikizkenar dik üçgenin dik kenarlarından birinin uzunluğu kaç cm’ dir?
Cevap:

b x b/2 = 18
b² = 36
b = 6 cm
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 271 Ders Kitabı Cevapları

10. ABCD karesinin alanı 64 cm2 ise ABE üçgeninin alanı kaç cm2 dir?
Cevap:

64 ÷ 4 = 16 cm
16 x 16 = 256
256 ÷ 2 = 128

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 303-304. Sayfa Cevapları Çember Çizelim

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 303 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Şekilde verilenlerden yararlanarak aşağıdaki noktalı yerleri tamamlayınız.
Cevap:

• Çemberin merkezi T noktasıdır.

• Çemberin çapı AB doğru parçasıdır.

• DT ve CT çemberin yarı çapıdır.

2. Aşağıdaki çemberleri defterlerinize çiziniz. Çemberlerin çap ve yarıçap uzunluklarını gösteriniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 303 Ders Kitabı Cevapları

3. Aşağıda yarıçapları verilen çemberlerin çap uzunluklarını bulunuz.
Cevap:

a) 2 x 1 = 2 cm

b) 2 x 3 = 6 cm

c) 2 x 4 = 8 cm

ç) 2 x 6 = 12 cm

4. Aşağıda verilen PR doğru parçasının uzunluğu kadar çapa sahip olan bir çemberi defterinize çiziniz. Çemberin merkezini isimlendirerek gösteriniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 303 Ders Kitabı Cevapları (1)

5. Çember ve daireye çevrenizdeki nesnelerden örnekler veriniz.
Cevap: Bilezik ve yüzük çembere örnek iken duvar saati ve para daireye örnektir.

6. Aşağıda verilen çember ve dairelerin merkezlerini isimlendiriniz. Çap ve yarıçaplarını çizerek gösteriniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 303 Ders Kitabı Cevapları (2)

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 304 Ders Kitabı Cevapları

7. Yarıçapı 1,5 cm olan çember ve daire çiziniz. Çember ve dairenin çapını ve merkezini belirtiniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 304 Ders Kitabı Cevapları

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 309-310. Sayfa Cevapları Çemberin Uzunluğunu Çap veya Yarıçap Kullanarak Hesaplama

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 309 Ders Kitabı Cevapları

1. Aşağıda verilen çemberleri uzunlukları ile eşleştiriniz (?’yi 3 alınız.).
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 309 Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 310 Ders Kitabı Cevapları

2. Resimdeki kapı, dikdörtgen ve yarım daireden oluşmaktadır. Kapının çevresi ahşapla çerçevelenecektir. Çerçevenin metresi 14 TL’dir. Çerçeve için kaç TL’ye ihtiyaç vardır (? ’yi 3 alınız.)?
Cevap:

yarım dairenin çevresi:
2 x 3 = 6
6 / 2 = 3 m

dikdörtgenin çevresi:
3 + 2 + 3 + 2 = 10 m

(10 + 3) 14 = 182 TL

3. Mehmet ve Duygu çevre uzunluğu 18 m olan tabanı, çember şeklindeki bir havuzun çapı boyunca bir baştan diğer başa yüzeceklerdir. Mehmet ve Duygu’nun kaç metre yüzmeleri gerekmektedir (? ’yi 3 alınız.)?
Cevap:

2 x 3 x r = 18
6 r = 18
r = 3 m

3 x 2 = 6 m › yüzmeleri gerekmektedir.

4. Çapı 80 cm olan hareket hâlindeki bir arabanın tekerleği 100 kez döndüğünde kaç kilometrelik yol almış olur (? ’yi 3,14 alınız.)?
Cevap:

80 x 3, 14 = 251,2 cm
251,2 x 100 = 25 120 cm

25 120 cm › 0,2512 km

5. Bir çemberin yarıçapı, çevresinin kaç katıdır (? ’yi 3 alınız.)?
Cevap: A) 6

2?r/r = 6

6. Yanda verilen çeyrek dairenin çevresi kaç cm’dir (?’yi 22/7 alınız.).
Cevap: D) 25

2?r = 2 x 22/7 x 7 = 44 cm
44 / 4 = 11 cm
11 + 7 + 7 = 25 cm

7. Dünya üzerinde çizebileceğiniz en büyük ve düzgün çemberin çevresi acaba kaç kilometre olurdu? Düşününüz. Gerçekte Dünya üzerinde olmayan ancak Dünya üzerindeki bir yerin konumunu bulmamızı sağlayan hayalî çemberler vardır. Kutuplara eşit uzaklıktaki noktaların birleşmesiyle oluşan hayalî çembere, Ekvator denir. Dünya’nın çapı 12 742 km olduğuna göre Ekvator’un uzunluğunun kaç kilometre olduğunu bulunuz (? ’yi 3,14 alınız.).
Cevap:

r = 12 742/ 2 = 6371 km
2?r = 2 x 3,14 x 6371 = 40 009,88 km

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 342-343. Sayfa Cevapları Sıvı Ölçme Birimleriyle İlgili Problemler

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 342 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Yanda verilen akvaryum su ile doludur. Akvaryum kaç cL su ile doludur?
Cevap:

4,5 x 3 x 2 = 27 dm³
27 dm² = 27 L

27 L = 2700 cL

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 343 Ders Kitabı Cevapları

2. 45 litre süt, 500 mL’lik şişelere, şişeler tam dolacak şekilde dolduruluyor. Buna göre kaç şişeye ihtiyaç olduğunu bulunuz.
Cevap:

45 L = 45000 mL

45000 ÷ 500 = 90

3. Yasin Bey’in arabasının benzin deposu 60 L benzin alıyor. Deponun kaç cm3 benzin aldığını bulunuz.
Cevap:

60 L = 60 dm³
60 dm³ = 60 000 cm³

4. Aslı Hanım, aldığı 1,5 L şişe ayranı kare prizma şeklindeki sürahisine koyuyor. Sürahinin boyutları 10, 10, 20 cm olduğuna göre ayranın yüksekliğini bulunuz.
Cevap:

1,5 L = 1,5 dm³
1,5 dm³ = 1500 cm³

10 . 10 . 20 = 2000 cm³

10 . 10 . h = 1500
100h = 1500
h = 15 cm

5. Apartman yöneticisi Göksel Bey, sular kesildiğinde kullanabilmek için apartmanlarının su deposuna 24 000 L su koyuyor. Deponun şekli ve boyutları yandaki şekilde verildiğine göre depodaki suyun yüksekliğinin kaç metre olduğunu bulunuz.
Cevap:

24 000 L = 24 m³
4 . 3 . 2 = 24 m³

h = 2 m

6. Şükrüye Hanım, bulaşıkları elinde yıkadığında 126 litre suya ihtiyaç duyuyor. Oysa bulaşık makinesi aynı miktarda bulaşığı 18 litre su ile yıkıyor. Buna göre Şükrüye Hanım’ın bulaşıkları elinde yıkadığında, makineye göre kaç kat su harcadığını bulunuz. Şükrüye Hanım’ın bulaşıkları elinde yıkadığında harcadığı suyun, makinenin harcadığı sudan ne kadar fazla olduğunu dL, cL, mL ve dm3 cinsinden yazınız.
Cevap:

126 ÷ 18 = 7 kat
126 – 18 = 108 L

108 L = 1080 dL = 10 800 cL = 108 000 mL = 108 dm³

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 344-345-346-347. Sayfa Cevapları 6. Ünite Değerlendirme

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 344 Ders Kitabı Cevapları

1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
Cevap:

(D) Yarıçapı 5 cm olan bir çemberin çevresini 30 cm bulan Ozan, r ’yi 3 almıştır.

(Y) Çapı 7 cm olan bir çemberin çevresi r = 3 için 42 cm’dir.

(Y) Bir çemberin çevresi çapı ile r sayısının çarpımına eşittir.

(D) Yarıçapı bilinen bir çemberin çevresi hesaplanabilir.

(D) Bir çemberin uzunluğunun çapına oranı r sayısına eşittir.

2. Aşağıdaki çemberlerin merkezlerini, yarıçaplarını ve çaplarını belirleyiniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 344 Ders Kitabı Cevapları (1)

3. 2016 Rio Olimpiyatları’nı izleyen Sefa, oyunların olimpiyat sembolü olan çemberleri çizmek istiyor. Sefa, boya kalemleriyle birbirine geçmiş gelişigüzel halkalar çiziyor. Ancak kendi çizdiği halkaların, olimpiyat halkaları kadar düzgün olmadığını fark ediyor. Bunun üzerine ağabeyi İsmail, kardeşine pergel yardımı ile çember çizmeyi öğretiyor. Aşağıda, Sefa’nın çizdiği çemberler veriliyor. Bu çemberlerin çevre uzunluklarını bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 344 Ders Kitabı Cevapları1

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 345 Ders Kitabı Cevapları

4. Yanda verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun hacminin kaç birimküp olduğunu bulunuz.
Cevap:

4 . 6 . 5 = 120 br³

5. Aşağıda verilen şekillerin hacmi kaç birimküptür?
Cevap:

a) 24 br³

b) 5 br³

c) 12 br³

ç) 7 br³

7. Aşağıda ayrıtlarının uzunlukları verilen prizmaların hacimlerini bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 345 Ders Kitabı Cevapları

8. Bir anaokulunda çocukların oynadığı kum havuzu dikdörtgenler prizması şeklindedir. Bu kum havuzunun taban alanı 1,2 m2 dir. Bu havuzun tamamı 0,6 m3 kumla dolduğuna göre bu kum havuzunun yüksekliği kaç metredir?
Cevap:

1,2 . ? = 0,6
? = 0,5

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 346 Ders Kitabı Cevapları

9. Yanda verilen kare prizma ve küpün hacimleri birbirine eşittir. Şekilde verilenlere göre kare prizmanın yüksekliği kaç cm’dir?
Cevap:

10 . 10 . 10 = 1000 cm³

5 . 5 . ? = 1000
? = 40 cm

10. Aşağıdaki noktalı yerleri tamamlayınız.
Cevap:

a) 8 m3= 8 000 000 cm3

b) 1,78 dm3= 1780 cm3

c) 780 dm3= 0,78 m3

ç) 5 000 cm3= 5 dm3

d) 47 000 cm3= 0,047 m3

e) 0,013 m3= 13 000 cm3

11. Şekilde verilen dikdörtgenler prizmasının hacmini tahmin ediniz. İşlem yaparak sonucunu bulunuz ve tahmininizle karşılaştırınız.
Cevap:

7,9 . 5,1 . 11,7 = 471 393 cm³

12. Aşağıdaki noktalı yerleri tamamlayınız.
Cevap:

a) 7500 mL = 7,5 L

b) 3,8 cL = 38 mL

c) 12,8 cL = 128 mL

ç) 5,2 L = 520 cL

d) 20 cL = 0,2 L

e) 15 mL = 0,015 L

f) 12,3 mL = 1,23 cL

g) 55 cL = 0,55 L

13. Aşağıdaki noktalı yerleri tamamlayınız.
Cevap:

a) 700 dm3= 700 L

b) 0,118 m3= 118 00 cL

c) 4900 cm3= 4900 mL

ç) 162 L = 162 000 cm3

d) 30 cm3= 30 mL

e) 1000 mL = 1 dm3

f) 600 cL = 0,006 m3

g) 19 cL = 0,19 dm3

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 347 Ders Kitabı Cevapları

14. Uluslararası Yüzme Federasyonunun (FINA) standartlarına göre uygun bir yüzme havuzunun ölçüleri: Boy 50 m, en 25 m ve derinlik 5 m olmalıdır. Bu ölçülere sahip bir yüzme havuzunu, görevli 3 m yüksekliğine kadar suyla dolduruyor. Havuzun boş kalan kısmının hacmini bulunuz.
Cevap:

50 . 25 . 5 = 6250 m³

50 . 25 . 3 = 3750 m³

6250 – 3750 = 2500 m³

15. Çiftçi Hasan, buğdaylarını koymak için kare prizma şeklinde bir ambar yaptırıyor. Ambarın hacmi 150 000 dm3 tür. Taban ayrıtı 5 m olan ambarın yüksekliğini bulunuz.
Cevap:

150 000 dm³ = 150 m³

5 . 5 . h = 150
h = 6 m

16. Yandaki tabloda üç musluğun bir saatte akıttıkları su miktarları veriliyor. Aynı havuzu dolduran bu üç musluk 4 saat açık bırakıldığında havuzun yarısı doluyor. Buna göre havuzun tamamı kaç L su alır?
Cevap:

15 . 4 = 60 m³
8 . 4 = 32 m³
10 . 4 = 40 m³

60 + 32 + 40 = 132 m³

132 . 2 = 264 m³ › 264 000 dm³
264 000 dm³ › 264 000 L

17. Bir bardak 200 mL sıvı aldığına göre 300 bardak kaç mL sıvı alır?
Cevap:

200 . 300 = 60 000 mL

18. Osman Bey ve ailesi bir ayda 15 000 L su tüketiyor. Şehir suyunun metreküpü 80 kuruş olduğuna göre Osman Bey’in kaç lira su faturası ödeyeceğini bulunuz.
Cevap:

15 000 L = 15 m³

15 . 80 = 1200 kuruş
12 TL

19. Emine Hanım’ın kazanı 120 L su alıyor. Tarhana yapmak için Emine Hanım kazanın yarısına kadar ayran koymak istiyor. Hacmi 30 000 cm3 olan bakraçla kaç seferde Emine Hanım’ın kazanı yarısına kadar dolduracağını bulunuz.
Cevap:

30 000 cm³ = 30 L
120 ÷ 2 = 60 L

60 ÷ 30 = 2

20. Taban ayrıtlarının uzunluğu 2 m ve 3 m, yüksekliği 4 m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir su deposunun tamamı su ile doludur. Bu depodaki su, hacmi 40 litre olan bidonlardan en az kaç tanesini doldurur?
Cevap:

2 . 3 . 4 = 24 m³

40 L = 0,040 m³

24 ÷ 0,040 = 600

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 348-349. Sayfa Cevapları 6. Ünite Değerlendirme Testi

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 348 Ders Kitabı Cevapları

1. Yarıçapı 5 cm olan bir çemberin çevresi aşağıdakilerden hangisidir (r ’yi 3 alınız.)?
Cevap: C) 30

2 . 3 . 5 = 30

2. Çapı 10 dm olan bir çemberin çevresi kaç dm’dir (r ’yi 3,14 alınız.)?
Cevap: B) 31,4

r = 5 dm

5 . 3,14 . 2 = 31,4

3. Serap Hanım daire şeklinde ördüğü masa örtüsünün kenarına kurdele geçirmek istiyor. Örtünün yarıçapı 70 cm olduğuna göre Serap Hanım’ın kaç m kurdele alması gerekir (?’yi 22/7 alınız.)?
Cevap: A) 4,4

2. 22/7 . 0,7 = 4,4 m

4. Ali Bey, kızı için çevresi 240 cm olan çember şeklindeki hulahop almıştır. Bu çemberin yarıçapı kaç cm’dir (r ’yi 3 alınız.)?
Cevap: B) 40

2 . 3 . r = 240
r = 40

5. Hikmet ve Seda deniz kenarında kumdan kale yapıyorlar. Hikmet ve Seda’nın kale yaptıkları kaplar ve boyutları yandaki şekillerde veriliyor. Seda, kabını kumla tamamen doldurup Hikmet’in kabına boşaltıyor. Hikmet’in kabının boş kalan kısmının hacmi kaç cm3 tür?
Cevap: B) 480

10 . 8 . 12 = 960 cm³

16 . 6 . 15 = 1440 cm³

1440 – 960 = 480 cm³

6. Hacmi 1 m3 olan bir kolinin içine boyutları 4 cm, 20 cm ve 35 cm olan bir kitap yerleştirilirse kolinin kaç dm3 lük kısmı boş kalır?
Cevap: B) 997,2

4 . 20 . 35 = 2800 cm³ › 2,8 dm³

1 m³ = 1000 dm³

1000 – 2,8 = 997,2

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 349 Ders Kitabı Cevapları

7. Ben çöpleri küp şekline getirerek dünyayı temizleyen bir robotum. Her gün bir kenarı 50 cm olan 100 tane küp yapabiliyorum. Buna göre 5 günde kaç dm3 çöp temizlerim?
Cevap: A) 62 500

50 . 50 . 50 = 125 000 cm³ › 125 dm³

125 . 100 = 125 00

125 00 . 5 = 62 500 tane

8. Sorunun Cevabı: B) Alan ölçüsü temel birimi ardır.

9. Sorunun Cevabı: D) 420 cL = 42 L

10. Bir ayrıtının uzunluğu 4 m olan küp şeklindeki bir su deposu kaç litre su alır?
Cevap: C) 64 000

4 . 4 . 4 = 64 m³ › 64 000 L

11. Taban ayrıtları 5 m, 3 m ve yüksekliği 2 m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki havuzun tamamı su ile doludur. Bu havuzda kaç cL su vardır?
Cevap: D) 3 000 000

5 . 3 . 2 = 30 m³ › 30 000 L
30 000 L = 3 000 000 cL

12. 2000 mL 300 cL kaç dm3 tür?
Cevap: A) 5

2000 mL = 200 cL

200 + 300 = 500 cL
500 cL = 5 dm³

13. Litresi 1,7 TL olan sütün 400 cL’si kaç TL’dir?
Cevap: A) 6,8

1 L = 100 cL

1,7 . 4 = 6,8

14. Fatma Hanım 0,35 m3 zeytinyağını 5 cL’lik şişelere koymak istiyor. Fatma Hanım’ın kaç şişeye ihtiyacı vardır?
Cevap: D) 7000

0,35 m³ = 350 dm³

350 dm³ = 35 000 cL

35 000 ÷ 5 = 7000

15. Bir günde 700 cm3 süt içen Mustafa bir ayda kaç litre süt içer?
Cevap: B) 21

700 cm³ = 0,7 L

30 . 0,7 = 21

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 315-316. Sayfa Cevapları Hacimleri Aynı Olan Farklı Dikdörtgenler Prizmaları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 315 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
Cevap:

(D) Bir cismin boşlukta kapladığı yere hacim denir.

(Y) Dikdörtgenler prizmasının hacmi bulunurken taban alanının karesi alınır.

(D) Küp, dikdörtgenler prizmasının özel hâlidir.

(D) Kare prizma, taban ayrıtları eşit olan bir dikdörtgenler prizmasıdır.

(Y) Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi bulunurken yüksekliğin bilinmesine gerek yoktur.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 316 Ders Kitabı Cevapları

2. Birimküpleri kullanarak hacmi 64 br³ olan küp, kare prizma ve dikdörtgenler prizması oluşturunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 316 Ders Kitabı Cevapları (1)

3. Aşağıda verilen birimküplerle oluşturulmuş yapıların hacimlerini bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 316 Ders Kitabı Cevapları

5. Sorunun Cevabı: D)

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 320. Sayfa Cevapları Hacim Ölçme Birimleri

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 320 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda verilen dönüşümleri yaparak noktalı yerleri tamamlayınız.
Cevap:

a) 3,8 m3 = 380 000 cm3

b) 170 dm3 = 0,17 m3

c) 5000 dm3 = 5 000 000 cm3

ç) 3,15 cm3 = 0,00000315 m3

d) 700 000 cm3 = 0,7 m3

e) 52 cm3 = 0,052 dm3

f) 3050 cm3 = 3,05 dm3

g) 42 000 000 cm3 = 42 m3

2. Ayrıtları 5 dm, 6 cm ve 0,1 dm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kabın hacmi kaç cm3 tür?
Cevap: B) 300

5 dm = 50 cm
0,1 dm = 1 cm

50 x 1 x 6 = 300 cm³

3. Taban ayrıtları 0,8 dm, 2 cm olan dikdörtgenler prizmasının hacmi 160 cm3 tür. Prizmanın yüksekliği kaç dm’dir?
Cevap: D) 10

0,8 dm = 8 cm

8 x 2 = 16
160 ÷ 16 = 10 dm

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 312. Sayfa Cevapları Dikdörtgenler Prizması ve Hacim Ölçme

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 312 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Yurt dışından küp şeklindeki kolilere yerleştirilmiş televizyonları ithal eden Kaan Bey’in, yandaki resimde verilen kamyonla kaç koli televizyon taşıyabileceğini bulunuz.
Cevap:

7 x 5 = 35
35 x 4 = 140

2. Aşağıdaki kutuların hacimlerinin kaç birimküp olduğunu bulunuz. Noktalı yerleri tamamlayınız.
Cevap:

a) 5 x 5 = 25
25 x 8 = 200

Kutunun hacmi 200 birimküptür.

b) 3 x 4 = 12
12 x 5 = 60

Kutunun hacmi 60 birimküptür.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 328-329. Sayfa Cevapları Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 328 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Ahmet Bey, çalışanlarına hediye edeceği kol saatlerini dikdörtgenler prizması şeklindeki kutulara koyup çantasına yerleştiriyor. Kutu ve çantanın boyutları yandaki şekilde veriliyor. Buna göre Ahmet Bey’in çantasına en fazla kaç kutu sığdırabileceğini bulunuz.
Cevap:

45 . 36 . 15 = 24 300 cm³ › çantanın hacmi
15 . 9 . 5 = 675 cm³ › kutunun hacmi

24 300 ÷ 675 = 36 kutu sığar.

2. Yanda boyutları verilen kare prizma şeklindeki bir sürahinin kaç cm3 su alacağını bulunuz.
Cevap:

8 . 8 . 28 = 1792 cm³ su alır.

3. Yanda boyutları verilen dikdörtgenler prizmasının içine, hacmi 216 cm3 olan küplerden en fazla kaç tane yerleştirilebileceğini bulunuz.
Cevap:

60 . 24 . 12 = 17 280 cm³
17 280 ÷ 216 = 80 tane

4. Yanda verilen küp ile kare prizmanın hacimleri birbirine eşit olduğuna göre kare prizmanın yüksekliğini bulunuz.
Cevap:

20 . 20 . 20 = 8000 m³

10 . 10 . h = 8000
100h= 8000
h = 80

5. Ayrıtlarının uzunlukları 2 m, 7 dm ve 50 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının hacminin kaç cm3 olduğunu bulunuz.
Cevap:

2 m = 200 cm
7 dm = 70 cm

200 . 70 . 50 = 700 000 cm³

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 329 Ders Kitabı Cevapları

6. Yanda verilen şeklin hacminin kaç cm3 olduğunu bulunuz.
Cevap:

18 . 3 . 2 = 108 cm³
6 . 9 . 3 = 162 cm³

108 + 162 = 270 cm³

7. Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir su deposunun boyutları yandaki şekil üzerinde veriliyor. Bu su deposunun 2/5’sini doldurmak için kaç cm³ suya ihtiyaç vardır?
Cevap:

11 . 8 . 5 = 440 cm³

440 ÷ 5 = 88
88 . 2 = 176 cm³

8. Bir ayrıtının uzunluğu 16 cm olan bir küpün içine bir ayrıtının uzunluğu 2 cm olan küplerden kaç tane sığacağını bulunuz.
Cevap:

16 . 16 . 16 = 4096 cm³
2 . 2 . 2 = 8 cm³

4096 ÷ 8 = 512 tane

9. Zeytinyağı ile tamamen dolu bir teneke kutunun boyutları yandaki resimde veriliyor. Bu zeytinyağı, hacmi 50 cm3 lük şişelere dolduruluyor. Kaç şişe gerektiğini bulunuz.
Cevap:

20 . 12 . 10 = 2400 cm³
2400 ÷ 50 = 48 tane şişe

10. Boyutları 3 dm, 7 dm ve 9 dm olan bir dikdörtgenler prizmasının boyutları 3 katına çıkarıldığında hacminin ne kadar artacağını bulunuz.
Cevap:

3 . 7 . 9 = 189 dm³
9 . 21 . 27 = 5103 dm³

5103 – 189 = 4914 dm³ artar.

11. Serap Hanım, dikdörtgenler prizması şeklindeki margarinin bir kısmını keserek kullanıyor. Serap Hanım’ın kestiği margarinin hacminin kaç cm3 olduğunu bulunuz.
Cevap:

4 . 4 . 3 = 48 cm³

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 332 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Yanda verilen şekilde dikdörtgenler prizmasının hacmini küpün hacminden yararlanarak tahmin ediniz.
Cevap:

30 . 12 . 6 = 2160 cm³

2. Yanda verilen çamaşır makinesinin hacmini tahmin ediniz. Tahmininizi işlem yaparak kontrol ediniz.
Cevap:

84 . 60 . 60 = 302 400 cm³

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.