Cevap Yaz
19 Mart 2024, 22:12 - Zülal Güneş Yazdı

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 125-126-127. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı 125-126-127. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları konusunun da bulunduğu 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 125-126-127 Cevapları konusunu paylaştık. 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 125-126-127. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 125-126-127. Sayfa Cevapları 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.
Cevap:

Boy : Aralarında kan bağı olan ve ataları ortak olan insan topluluğuna denmektedir. 
Töre : yazılı olmayan kanun ve kurallar bütünü.
Kut : Eski Türklerde başta olan insanların kendilerine verilen görevin Tanrı tarafından verildiğine olan inançtır.   


Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Türkiye, coğrafi bir ad olarak hangi bölgeler için kullanılmıştır?
Cevap: Orta Asya, Orta Avrupa, Mısır ve Suriye’ye Türkiye denmiştir. 


2. Türkler savaşlarda hangi taktikleri uygulamıştır?
Cevap:

⇒ Kurt Kapanı (Hilal Taktiği),
⇒ Son Savunma Taktiği
⇒ SAD Planı
⇒ Keşif ve Yıpratma


3. Türklerdeki egemenlik anlayışının sonuçları nelerdir?
Cevap: Birçok devlet kurulması ve devletin topraklarının hanedan arasında paylaştırılması, düzenli ordunun kurulup savaş teknolojisinin geliştirilmesi söz konusu olmuştur. 


4. Uygurların yerleşik hayata geçmelerinin hayat tarzlarına etkisi nedir?
Cevap: Ekonomik alanda değişmeler yaşamışlardır. Eskiden konar-göçer hayat yaşadıkları için hayvancılık, avcılık ile uğraşan topluluk yerleşik hayat ile birlikte tarıma ve şehirciliğe yönelmeye başlamışlardır.


5. İpek Yolu güzergâhının sık sık yön değiştirmesinin nedeni nedir?
Cevap: Devlet arasında olan çıkar meselesinden dolayı bu yol için yapılan mücadeleler sonucunda yol sık sık değiştirilmiştir. 


Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. (…) Yukarıdaki devletlerden hangileriyle ilişki kurmuştur?
Cevap: E) I, II ve III

2. Aşağıdakilerden hangisi kurultay ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
Cevap: D) Hatun başkanlık yapabilir.

3. (…) Buna göre Mete Han Dönemi’nde Çin’e karşı izlenen siyaset ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: B) Yerleşik Çin kültüründen çekinilmesi


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları MEB Yayınları

4. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçünün sonuçlarından biri değildir?
Cevap: E) Skolastik düşünce etkisini kaybetti.

5. (…) Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değildir?
Cevap: A) Toy 

6. Törenin oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
Cevap: B) Diğer milletlerle etkileşme

7. (…) Buna göre Hazarlarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
Cevap: A) Barış dönemi yaşattıkları

8. (…) durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?
Cevap: A) Yalnız I


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Tahta geçtikten sonra Hun Hükümdarı Attila’nın yerinde başka biri olsaydı ne yapardı?
Cevap: Libaslar içinde gezer ve altın-gümüş içinde yüzerdi. 

2. Hun Hükümdarı Attila’nın sade bir yaşam sürmesinin gerekçeleri neler olabilir?
Cevap: Onun alçak gönüllü olması, gösterişli bir yaşam yerine adaletli ve ülkesini düşünen bir lider olmasından kaynaklıdır. 

3. Libas nedir?
Cevap: Giysi anlamına gelmektedir. 

4. Attila’nın kişisel özellikleri nelerdir?
Cevap: Merhametli, alçak gönüllü, devletini seven ve iyi bir liderdir. 

5. Hun Hükümdarı Attila’ya Avrupalılar tarafından “Tanrının Kırbacı” unvanının verilmesinin sebepleri neler olabilir?
Cevap: iyi ve dehşet saçan bir savaşçı olmasından kaynaklı olarak bu ünvan verilmiş olabilir. 

6. Hangi tarihî şahsiyetin filmini çekmek isterdiniz? Neden?
Cevap:  Ben Fatih Sultan Mehmet’in filmini çekmek isterdim. Çünkü devleti iyi bir konuma getiren ve aynı zaman da küçük yaşında devleti yönetmeyi başarabilen bir padişahtır. 

7. Seçtiğiniz tarihî şahsiyetin baş rolünü oynadığı kısa bir film senaryosu yazınız.
Cevap: Fatih Sultan Mehmet kuşatılıp alınamayan Viyana’yı tekrara kuşatarak almayı başarması üzerine konu olan bir film olacaktır. Senaryonun bir bölümü: Fatih Sultan Mehmet kuşattığı Viyana’yı almayı başararak kapıların açılışı ile atı üzerinde yanında Akşemsettin yani akıl hocasıyla İstanbul şehrine girişini yaparak halkın korkulu gözlerle o heybetli yürüyüşünü izlediklerini görmüştür.


9.Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 125-126-127. Sayfa, 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.