Cevap Yaz
5 Mart 2023, 7:41 - Zülal Güneş Yazdı

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 117-118-119. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf Tarih Ders Kitabı 117-118-119. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 117-118-119 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplar içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 117-118-119. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 117-118-119. Sayfa Cevapları 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız
Cevap:

Müderris: Enderundan eğitim görerek öğretim görevlisi olan kişilerdir.
Sahn-ı Seman Medresesi: Fasih Sultan Mehmet’in kurduğu Yükseköğrenim kurumudur. 
İstimalet Politikası: Hoşgörü politikasıdır. Fethettikleri yerlerde yaşayan gayrimüslimlere karşı hoşgörülü olup, dinine kültürüne saygı duyup karışmadan yaşamlarına izin vermektir. 


B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Osmanlı Devleti’nde Türkçenin bilim dili hâline gelmesi için yapılan çalışmalar nelerdir?
Cevap: Devletin resmi yazışmalarında her zaman Türkçe kullanılmıştır. Edebi eserlerde Arapça ve Farsça azaltılmıştır. Eserlerin çoğunluğu Türkçe ağırlıklıdır. 

2. Anadolu’daki mutasavvıfların öğretilerindeki ortak noktalar nelerdir?
Cevap: İnsanlığın ahlaki değerleri en iyi şekilde öğrenip Allah yolunda ilerlemesi ortak noktalarıdır. 

3. Fetihlerle birlikte Anadolu ve Rumeli şehirlerindeki kültürel dönüşümü açıklayınız?
Cevap: Fethedilen yerlerde Türk kültürüne ve İslama ait değerlerin yansıtıldığı yapılar inşa edilmiştir. Burada yaşayan halka İslamı ve Türklüğü bu şekilde gösterip aşılanmaya başlanmıştır. 

4. Fatih Sultan Mehmet Dönemi’ndeki ilmi faaliyetler nelerdir?
Cevap: Sahn-ı Seman Medresesi’ni açmıştır. Ali Kuşçu bu medresenin eğitim planını hazırlamıştır. Latince olan oek çok eser Türkçe’ye çevrilmiştir. 


C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

1. (…) Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Cevap: C) Devletin kültür seviyesi yükseltilmiştir

2. (…) Bu durum aşağıdakilerden hangisinin oluşumuna zemin hazırlamıştır
Cevap: B) Kültürel birikimin oluşmasında 

3. Anadolu’nun İslamlaşmasında etkili olan aşağıdaki mutasavvıflardan hangisi Anadolu’da yaşamamıştır?
Cevap: A) Ahmet Yesevî

4. (…) görevlerinin hangilerinden sorumludur?
Cevap: D) II ve III

5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde görülen el sanatlarından biri değildir?
Cevap: E) Heykel


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız

1. Timur Devleti’nin Osmanlılar için tehlike oluşturmasının gerekçeleri nelerdir?
Cevap: Timur’un oğlu Şahruh tahta geçtiği zamanlarda Anadolu’ya tekrar sefer yapabilecek güçte olmasından dolayı tehlike arz etmekteydi. 

2. II. Kosova Savaşı’nın Türk tarihi açısından önemi nedir?
Cevap: II. Kosova Savaşı’nın kazanılması ile Balkanlardaki Türk hakimiyeti kesin olarak sağlanmıştır. 

3. “Ebu’l-hayrât” ne demektir?
Cevap: Hayır işlerinin babası anlamına gelmektedir. II. Murad padişah olduğu dönemde birçok hayır işlediği için bu lakap verilmiştir. 

4. II. Murad Dönemi’nde Türkçe’nin ve Türk kimliğinin ön plana çıkmasının nedenleri neler olabilir?
Cevap: II. Murad Osmanlı soyunun kutlu ve büyük olduğunu göstermek amacıyla kayı boyu damgasını kullanmıştır. Milli kültürü her zaman yaşatmaya çalışmıştır. 


Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız

1. Takıyüddin’in matematik ve astronomi alanında yaptığı çalışmalar nelerdir?
Cevap: Matematik alanında beş, astronomi alanında yirmi eser vermiştir. Güneş parametrelerinin hesaplanması için yeni bir metot geliştirmişti

2. “Müneccimbaşı” ne demektir?
Cevap: Osmanlı Devleti’nde astronomi ve astroloji ile ilgili işler yapan kişilere denmiştir.

3. İstanbul’da rasathane kurulmasının gerekçeleri neler olabilir?
Cevap: Gökyüzü olaylarını incelemek, takvim, imsakiye hazırlamak, kuyruklu yıldızların geçişi, güneş ve ay tutulmalarını izlemek gibi astronomi ile ilgili olayalrı incelemek amacı ile kurulmuştur. 

4. Akli ve naklî bilimlere örnekler veriniz.
Cevap:

Nakli Bilimler → Kelam, fıkıh, tefsir
Akli İlimler → Edebiyat, matematik, coğrafya

5. Rasathanelerin günümüzde astronomi biliminin gelişmesine katkıları neler olabilir?
Cevap: Burada pek çok bilim insanı yetiştirilmiştir. Eğitimin nakli değil akli olması sağlanmıştır. 


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız

1. “Zihniyetiyle bir ayağı Şark’ta öteki Garp’ta” ifadesi ne anlama gelmektedir?
Cevap: Doğuda olan ilim  ve manevi gücü alıp, batının ilim ve tekniği ile birleştirmiştir. 

2. Fatih Sultan Mehmet’in ilmin özgürlüğü ve şerefine yaptığı en büyük hizmet nedir?
Cevap: İlim adamlarına getirilen kısıtlamaları kaldırıp düşüncelerini ve çalışmalarını özgür bir şekilde gösterip dile getirmelerini sağlayarak hak ettikleri saygıyı da görmelerini sağlamıştır. 

3. “Teşrifat” ne demektir?
Cevap: Önemli kişiliklerin ve devlet büyüklerinin bir ortama sırasıyla kabul edilmeleri 

4. Fatih’in, İstanbul’un Fethi’nden sonra yaptığı ilk icraatlar neler olmuştur?
Cevap: Fatih Sultan Mehmet Ayasofya’yı camiye çevirmiştir. İçerisindeki çeşitli alanları medreselere dönüşmüştür. Ülkenin birçok yerindeki bilim insanlarını bu medreselere davet etmiştir. 

5. Bir devletin bekasında, askerlerden oluşan ordu mu yoksa âlimler ve sanatkârlar ordusu mu daha önemlidir? Neden?
Cevap: Benim görüşümde ikisi de ayrı ayrı önemlidir. Toprağın sınırlarını genişletmek ve korumak için askeri, toprağın üstündekilerini geliştirmek için ilim insanları ve sanatkârlara ihtiyaç duyulur. 

6. Metnin başlığı olan “Kendini ilme tahsis eden fâni, bakidir.” ifadesinin anlamı nedir?
Cevap: Kendini ilime adayıp çalışmalar sergileyen ve bu doğrultuda ilerleyen insan geleceğe bilgileri aktararak kendini yaşatmaya devam eder. 

7. Fatih Sultan Mehmet’in ilim alanında ulaşmak istediği en büyük amaç nedir?
Cevap: İstanbul’un ilim merkezi olmasını amaçlamıştır. 

8. Aşağıdakilerden hangisi toplantılarda âlimler otururken ümeranın ayakta durmasının sebeplerinden biri olabilir?
Cevap: D)İlim adamlarına büyük hürmet gösterilmesi

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.