Cevap Yaz
1 Aralık 2022, 15:10 - Zülal Güneş Yazdı

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 42-43-44-45. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf Tarih Ders Kitabı 42-43-44-45. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 42-43-44-45 Cevapları konusunu paylaştık. 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 42-43-44-45. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 42-43-44-45. Sayfa Cevapları 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız
Cevap:

Oguş: Eski tarihte aileyi temsil eden kelimedir. 

Yassıçemen Savaşı: 1230 yılında Selçuklu devleti ile Eyyubiler arasında 2 gün süren savaştır. 

Haçlı Seferleri: 11 ve 12. yüzyıllarında Avrupalı Hristiyanlar toplanarak Müslümanların elinden kutsal yerleri almak için düzenledikleri savaşlardır. 

İkinci Beylikler Dönemi: Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arsında olan Kösedağ savaşından sonra yeni kurulan beylikler İkinci beylikler dönemi denmektedir. 


B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız

1. Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Hacı Bektâş-ı Velî ve Yunus Emre gibi âlimlerin fikirlerinin günümüzde de etkili olmasının nedenleri nelerdir?
Cevap: Bu alimler yıllardır İslam ile yoğrulan bu coğrafyada yaşamış ve İslam’dan ilham alarak eserler vermişlerdir. 

2. Moğol İstilası’nın Anadolu’nun demografik değişimine etkileri nelerdir?
Cevap: Moğol istilasından sonra korkan devletler batıya doğru kaçmaya başlamışlardır. Bu boşalan yerlere Türkler gelerek küçük beylikler kurmaya ve Anadolu’nun Türkleşmeye başlaması görülmüştür. 

3. Anadolu’da, ilk Türk beyliklerinin kurulmasına etki eden gelişmeler nelerdir?
Cevap: 

⇒ Malazgirt Savaşı ile Anadolu’nun kapısı Türklere açılmıştır.
⇒ Büyük Selçuklu Devleti’nin boyları teşvik etmesi.
⇒ Moğolların istilası.

4. Selahaddin Eyyubi’nin Türk İslam tarihindeki önemi nedir?
Cevap: Selahaddin Eyyubi daha öncesinde bir çok Türk ve İslam komutanın almayı başaramadığı, İslam dünyası için önemli bir bölge olan Kudüs’ü fetih etmiştir. 


C.  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

1. (…) Buna göre Alperen aşağıdaki yapıların hangisinden bahsetmektedir?
Cevap: D) Boy

2. (…) durumlarından hangileri meydana gelmiştir?
Cevap: E) I, II ve III

3. Çaka Beyliği, yukarıdaki haritada hangi numara ile gösterilmiştir?
Cevap: A) I 

4. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinden biri değildir?
Cevap: B) Germiyanoğulları 


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları

5. (…) devletlerinden hangileri etkili oluştur?
Cevap: D) II ve III

6. (…) Eylül’ün okuduğu ferman dikkate alındığında aşağıdaki beyliklerden hangisi bu olayın meydana gelmesini sağlamıştır?
Cevap: A) Karamanoğulları

7. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin nedenlerinden biri değildir?
Cevap: A) Kilisenin gücünün azalması

8. (…) Buna göre Çağlar’ın aşağıdaki yargılardan hangisini örnek olarak vermesi beklenemez?
Cevap: E) Kilisenin halk nazarında güven kaybetmesi

9. (…) durumlarından hangilerini tedbir olarak almıştır?
Cevap: C) I ve II

10. (…) düşünüldüğünde hangilerinin akınları yurt edinme amacını taşımıştır?
Cevap: C) Yalnız III


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız

1. Sultan I. Kılıç Arslan’ın Haçlı Seferlerindeki rolü nedir?
Cevap: Sultan I. Kılıç Arslan Haçlı seferinin karşısında anında karşılık vermemiş başkentini taşımış ve 4 yıl sonra Haçlı Ordusuna karşı zafer kazanmıştır.  

2. Türklerin, uğradıkları bütün zararlara rağmen Anadolu’da köklü bir şekilde yerleşmelerinin nedenleri neler olabilir?
Cevap: Anadolu’da hızlı bir şekilde genişleme sağlamışlardır. Fetih ettikleri yerlerde yerli halka zulüm etmeden onlara hoşgörü ile yaklaşıp Anadolu’da varlıklarınını kalıcı hale getirmişlerdir. 

3. Haçlı Seferlerinin Bizans İmparatorluğu’nun siyasi geleceğine etkileri nelerdir?
Cevap: Hristiyanlığın içinde Ortodoks ve Katolik olarak mezhep farklılığı bulunmaktadır. Katolik olan Haçlılar Ortodoksa olan Bizans’a geldiklerinde iç savaş çıkarak Bizans’ın çökmesine neden olmuştur. Bu da Bizans’ın siyasi varlığının sonunu getirmiştir. 

4. Haçlıların Bizans’a duydukları nefretin nedenleri neler olabilir?
Cevap: Farklı mezhepten dolayı çatışmalarıdır. 

5. Haçlı Seferlerinde Avrupalıların Bizans İmparatorluğu’nu işgal etmesi Hristiyan dünyasına etkileri nelerdir?
Cevap: Mezhepler arsı kin ve nefretin daha çok artmasına neden olmuştur. 

6. Haçlılar, Anadolu’yu geçerken hangi Anadolu şehirlerine zarar vermiş olabilir?
Cevap: İzmit, Bursa, Kütahya, Akşehir, Konya, Adana, Antakya

7. Antakya ve Suriye-Filistin kıyı bölgelerine yerleşen Haçlıların yaklaşık iki yüzyıl bu bölgede yaşamasının Doğu-Batı ilişkilerine etkileri neler olabilir?
Cevap: Doğu-batı yönünde sosyal, kültürel, siyasi açıdan etkileşim sağlanmıştır. 


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruları haritadan yola çıkarak cevaplayınız

1. Denizcilikle uğraşan beyliklerin merkezlerini harita üzerinde işaretleyiniz.
Cevap:

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları MEB Yayınları


2. Bizans’a karşı gaza yapan beyliklerin merkezini gösteriniz
Cevap:

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları MEB Yayınları

3. Beyliklerin bu kadar fazla olması dikkate alındığında, Anadolu’nun siyasi yapısı hakkında neler söylenebilir?
Cevap: Beyliklerin bu kadar fazla olmasını dikkate alırsak Anadolu bir Türk yurdu haline gelmeye başladığını söyleyebiliriz. 

4. Anadolu Türk beyliklerinin birbirleriyle mücadele etmelerinin nedenleri neler olabilir?
Cevap: Kendi hakim oldukları alanları genişleterek tek kendi beyliklerini yaşatmak isteme hedefi olabilir.


Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. Kudüs’ün üç ilahi din için de önemli sayılmasının nedenleri nelerdir?
Cevap: Kudüs Müslümanlar için Hz Muhammed’in miraca çıktığı yerdir. Hristiyanlar için Hz. İsa’nın çarmıha gerilme olayının yaşandığı yerdir. Yahudiler için ise Tevratta kutsal toprak olarak geçmesidir. 

2. Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs için önemi nedir?
Cevap: İslam dünyası için önemli bir bölge olan Kudüs’ü fetih etmiştir. 

3. Kudüs’ün sahip olduğu dinî özellikleri bünyesinde bulunduran başka hangi şehirler vardır? Örnek veriniz
Cevap:

4. Birleşmiş Milletler Bilim Eğitim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO), İsrail’i “işgalci güç” olarak tanımasının nedenleri neler olabilir?
Cevap: İstanbul, Mekke, Roma, Antakya, İskenderiye

5. Kudüs’ün siyasi durumunun günümüzde devletlerarası ilişkilere etkileri nelerdir?
Cevap: Devletler arası ilişkileri olumsuz etkilemektedir. Devletlerin birbirlerine düşmanca davranmasına, uluslararası ülke örgütlerinin işlevini yerine getirememesine neden olmaktadır. 

6. Kudüs’ün önemi ile ilgili bir afiş hazırlayınız.
Cevap: 

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları MEB Yayınları

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.