Cevap Yaz
1 Aralık 2022, 15:02 - Zülal Güneş Yazdı

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 71-72-73. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf Tarih Ders Kitabı 71-72-73. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 71-72-73 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplar içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 71-72-73. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 71-72-73. Sayfa Cevapları 2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız
Cevap: 

Jeopolitik: Bir devletin bulunduğu coğrafyanın ekonomik, siyasi, nüfus üzerindeki etkisi

Tekfur: Bizans valilerine verilen isimdir. 

Yahşi Fakih Menakıbnamesi: Osmanlı’da ilk tarih yazıcılığı örneği. 

Babailer Ayaklanması: 1240 yılında Anadolu Selçuklu Devleti’nde olan bir ayaklanmadır. 

İstimalaet Politikası: Fethedilen yerlerde yaşayan gayrimüslim halka karşı hoşgörülü olup, can ve mal güvenliğini sağlamak. 


Aşağıdaki soruları cevaplayınız

1. Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu ile ilgili farklı rivayetlerin olmasının sebepleri nelerdir?
Cevap: Kuruluş döneminde beylikler olduğu için kayıtlı yeterli kaynaklar bulunmamaktadır. Bundan dolayı farklı rivayetler bulunmaktadır. 

2. Osmanlı Beyliği’nin Rumeli’ye geçişini sağlayan olaylar nelerdir?
Cevap: Bizans’a ait olan Cimpe Kalesi alınarak geçiş kolay sağlanmıştır. 

3. Osmanlı Beyliği iskân politikasını uygularken hangi hususlara dikkat etmiştir?
Cevap: Fethedilen yerlere konar-göçer hayat yaşayan Türkmenler getirerek yerleşik hayata geçmesini sağlamış ve bölgenin Türkleşmesini amaçlamıştır. 

4. 1402 Ankara Savaşı’na ortam hazırlayan gelişmeler nelerdir?
Cevap: Timur’un Moğol hakimiyetini yaymayı amaçlaması, Karakoyunlu ve Bağdat hükümdarların Osmanlı’ya sığınması, Timur’un bunları istemesi fakat Yıldırım Bayezid’ın hükümdarları vermemesi etkili olmuştur. 


Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. (…) durumlarından hangileri etkili olmuştur?
Cevap: D) I ve II

2. (…) durumlarından hangileri etkili olmuştur?
Cevap: E) I, II ve III

3. Aşağıdaki durumlardan hangisinin Osmanlı Devleti’nin kurulup gelişmesinde etkili olduğu söylenemez?
Cevap: B) Anadolu Türk siyasi birliğini sağlaması

4. Aşağıdaki savaşların hangisinde Haçlı İttifakı’na karşı Osmanlı kuvvetlerinin yanında diğer Anadolu beyliklerinin kuvvetleri de yer almıştır?
Cevap: C) I. Kosova


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız

1. Osmanlı Devleti’nin kuruluştan itibaren uyguladığı yönetim politikaları hangi temel ilkelere dayanmaktadır?
Cevap: Adalet, hoşgörü üzerine dayanılan politikalar izlenmiştir. Bunlar istimalet ve iskan politikalarıdır. 

2. Osmanlı toplumunda istimâlet, adalet gibi kavramların geçici bir his olmaması hangi sonuçları ortaya çıkarmış olabilir?
Cevap: Bu politika ile fethettikleri yerlerde kalıcı olmayı sağlamış ve halk Osmanlı yönetiminden memnun olmuştur. 

3. Osmanlı Beyliği’nin dünya gücü hâline gelmesinde etkili olan unsurları nelerdir?
Cevap: Güçlü liderleri, uyguladıkları politika, askeri güçleri etkili olmuştur. 

4. Osmanlı Devleti’nin kuruluştan itibaren uyguladığı yönetim politikalarının gerekçeleri neler olabilir?
Cevap:   Büyümek ve genişlemek hedeflenip, Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması ilk sırada olmuştur. 

5. (…) durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
Cevap: D) I ve III

6. Toplumu huzur ve barış içerisinde yönetmek isteyen Osmanlı Devleti, aşağıdakilerden hangisini sürekli bir devlet siyaseti hâline getirmemiştir?
Cevap: B) İskân


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız

1. I.Bayezid’in “Yıldırım” lakabıyla anılma sebepleri nelerdir?
Cevap: Katıldığı savaşlarda göstermiş olduğu cesaretten ve süratli olmasından kaynaklı bu lakap verilmiştir. 

2. I. Bayezid için “Yıldırım” lakabından başka hangi unvan kullanılmıştır?
Cevap: Sultan-ı İklim-i Rum unvanını kullanmıştır. 

3. Yıldırım Bayezid’in faaliyetlerinin Osmanlı Devleti’nin siyasi hayatına etkileri nelerdir?
Cevap: Yaptığı savaşlar ile Rumeli’de sınırları genişletmiştir. Anadolu Türk Siyasi Birliğini kurmuş fakat Ankara Savaşını kaybedince bu siyasi birlik bozulmuştur. 

4. Yıldırım Bayezid’in aynı yıl içerisinde hem Anadolu hem de Rumeli topraklarına seferler düzenlemesinin sebepleri neler olabilir?
Cevap: Devletlerin saldırılarından dolayı bir seferi bırakıp diğerine gitmek zorunda kalmıştır. 

5. Yıldırım Bayezid’in fetih politikaları göz önüne alındığında bu politikaların akıllara durgunluk vermesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: Yıldırım Bayezid döneminin şartlarına göre çok üstün bir fetih politikası izlemiştir. Normal şartlarda yılda bir kere yapılabilen seferler Yıldırım Bayezid döneminde yedi kez gerçekleşmiştir. 


Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız

1. Osmanlı Devleti’nin dünya devleti olmasında iskân siyasetinin etkileri neler olabilir?
Cevap: Fethettikleri yerlere konar-göçer hayat yaşan Türkleri yerleştirerek burada yerleşik hayata geçmesini sağlamış ve orada Türkleşmeyi arttırarak isyanların olmasını önlemeyi hedeflenmiştir. 

2. Fethedilen bölgelerin şenlendirilmesi için devlet hangi faaliyetleri gerçekleştirmiştir?
Cevap: Devlet fethedilen bölgeleri şenlendirmek için yol, su, cami, kervansaray gibi şeyler de inşa etmiştir. 

3. “Arz-ı hâl” ne demektir?
Cevap: Halini, isteğini bildirmek. 

4. İskân siyaseti fethedilen bölgelerin vatanlaşmasını hangi yollarla sağlamıştır?
Cevap: Bu bölgelere Türkleri yerleştirerek ve imar alanında donatarak sağlamıştır. 

5. Konar-göçerler niçin iskân ettirilmiş olabilir?
Cevap: Konar-göçer olarak yaşayan insanlar devlet otoritesinin dışında kalan insanlardır. Bunları devletin otoritesinin altına girdirmek ve bu yerleşin Türkleşmesini sağlamak amacı ile konar-göçer olarak yaşayanları iskan ettirmiştir. 

6. Günümüzde ülkelerarasında yaşanan göç hareketlerine örnek veriniz
Cevap: Savaş nedeni ile olan göçler. Buna örnek olarak Ukrayna ve Rusya arasında olan savaştan dolayı ülkelere dağılan Ukraynalıları söyleyebiliriz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.