Cevap Yaz
30 Kasım 2022, 2:44 - Zülal Güneş Yazdı

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 92-93-94-95. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf Tarih Ders Kitabı 92-93-94-95. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 3. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 92-93-94-95 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplar içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 92-93-94-95. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 92-93-94-95. Sayfa Cevapları 3. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.
Cevap:

Ahi: Cömert, eliaçık

Yaya ve Müsellemler: Yaya ve atlı olarak görev yapan sınır kuvvetleridir. 

Has: Padişah, hanedan üyelerine ait olan toprak.

Cebelü: Tam teçhizatlı erler. 

Pençik Sistemi: Esirlerin beşte birinin asker olarak alınması. 


B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Ahilerin, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki etkileri nelerdir?
Cevap: Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ekonomini,n korunup güçlü kalması sağlanmıştır. 

2. Osmanlı Devleti’nde yeniçeri olmak için hangi aşamalardan geçilmelidir?
Cevap: Devşirme sistemi ile seçilen çocuklar Türk ailelerin yanına verilir. Burada Türk gelenek ve göreneklerine göre büyütülür. Daha sonra bunlar Acemi Ocağına verilir ve eğitilir. Buradan çıktıktan sonra ise Yeniçeri olarak göreve başlarlar. 

3. Osmanlı Devleti’nde merkezî otoritenin sağlanmasında tımar sisteminin rolü nedir?
Cevap: Tımar sistemi sayesinde tarımda süreklilik sağlanmış ve bu topraklar karşılığında askerler yetiştirilip bölgenin güvenliği sağlanmıştır. Bu sayede dışarı tehditlere karşı topraklar korunmuş ve tarımda da verimlilik artmıştır. 

4. Beylik Dönemi’nde Osmanlı askerî gücü hangi muharip unsurlardan oluşmuştur?
Cevap: Alpler ve Gaziler, Türkmen kuvvetleri, Ahiyân-ı Rûm (Ahiler), Bâcıyân-ı Rûm, Abdalân-ı Rûm, Gaziyân-ı Rûm oluşturmaktadır.

5. Osmanlı toplumunda, askerî ile reaya arasındaki farklılıklar nelerdir?
Cevap:

⇒ Asker sınıfı vergiden muaf, reaya sınıfı vergi ile yükümlüdür
⇒ Asker sınıfı yönetime katılır, reaya sınıfı yönetime katılmaz
⇒ Asker sınıfı asker yetiştirme ve bölge kontrolü ile geçinir, Reaya sınıfı tarım ve ticaret ile geçimini sağlar.


C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

1. (…) hangileri Osman Gazi’nin etrafında toplanarak ilk savaşçı sınıfı oluşturmuştur?
Cevap: A) Yalnız I

2. Aşağıdaki askerî birliklerden hangisinin mesleği tamamen askerlik olup Yeniçeri Ocağının kurulmasından sonra öncü birlik olarak kullanılmıştır?
Cevap: D) Azebler

3. Bursa’nın fethinden sonra oluşturulan Türk gençlerinden meydana gelen ve savaş zamanında gündelik alan ilk düzenli askerî birlik aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: E) Yaya ve müsellemler

4. (…) Buna göre aşağıdakilerden hangisi askerî sınıfa mensup değildir?
Cevap: C) Kadı


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları MEB Yayınları

5. (…) Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine yol açmıştır?
Cevap: B) Diğer aşiret Türkmenlerinin Osman Bey’e katılmasına

6. (…) Aytuğ’un ifadesinde yer alan kadınlar teşkilatını aşağıdaki kavramlardan hangisi karşılamaktadır?
Cevap: C) Bacıyân-ı Rûm

7. (…) durumlarından hangileri etkili olmuştur?
Cevap: D) I ve II

8. (…) sistemlerinin hangilerinden yararlanmıştır?
Cevap: D) I ve III

9. (…) özellikleri verilen askerî birlik aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Yeniçeriler

10. (..,) durumlarından hangileri söylenebilir?
Cevap: D) I ve III


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız

1. İlber Ortaylı’nın bu yazıyı kaleme almasındaki amacı ne olabilir?
Cevap: Devşirme ile ilgili bilinen bilgilerin hatalı olan kısımlarını düzeltmek amacı ile yazmıştır. 

2. “Ayaz Paşa” örneği hangi düşünceyi kanıtlama amacıyla verilmiştir?
Cevap: Devşirilme ile yetişen çocukların geçmişini, ailelerini unutmadıklarını gösterme amacı ile verilmiştir. 

3. “Devşirme bir hayat tarzıdır.” cümlesiyle ne anlatılmak istenmiştir?
Cevap: Tercih üzerine yaşanılan bir hayattır. İstemediği takdirde bu hayattan vazgeçebilirler. 

4. Bazı ailelerin çocuklarının devşirilmesinde gönüllü olmasının sebepleri neler olabilir?
Cevap: O zamanda aileler fakir oldukları için çocuklarının iyi bir hayat sürmesi için istemişlerdir. 

5. “Partal ayakkabı” nedir?
Cevap: Eski ayakkabı.

6. Bu metnin başlığı sizce ne olmalıdır?
Cevap: Yeni Hayat Tarzı

7. Metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi hayalperestlik olarak kabul edilen görüşlerden biri değildir?
Cevap: E) Balkanlardan devşirilen çocukların kimliklerini unutmadığı


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. Tımar sisteminde ve feodalitede mülkiyet hakkı kimlere aittir?
Cevap: Tımar sisteminde toprak mülkiyeti padişaha aitken, feodalite de feodal beye aittir. 

2. Sahip olduğu haklar bakımından Osmanlı köylüsü ile Avrupa köylüsünü kıyaslayınız.
Cevap: Tımar sisteminde Osmanlı köylüsü Tımar sahibine karşı hakları vardır. Kendine kötü davranılamaz, eziyet edilemez. Avrupa köylüsünün böyle bir hakları yoktur.  

3. Tımar sistemi ile feodalite arasındaki temel farklılıklar nelerdir?
Cevap: Tımar sisteminde toprak devlete aittir. Devlet köylüye toprağı kiralar bunun vergisi ile asker yetiştirilir. Bu askerler aynı zaman da bölgenin asayişini sağlar ve köylüye üretimde yardım eder.  Feodalite toprak sahibi feodal beylerdir. Feodal beyler bir Krala tabidir. Ancak krallar feodal beyi azledemez toprağını elinden almazdır. 

4. “Tasarruf” nedir?
Cevap: Parayı veya tüketilecek bir şeyi dikkatli kullanmak.

5. Tımar sisteminin Osmanlı Devleti’ne sağladığı faydalar nelerdir?
Cevap: Tarımı canlandırıp sürekliliği sağlamış ve aynı zaman da bölgenin asayişi sağlanarak sınırlar korunmuştur. 

6. Avrupa’da merkezî krallıkların ortaya çıkması nasıl gerçekleşmiş olabilir?
Cevap: Feodal beylerin zayıflaması ile Merkezi krallıklar güçlenmeye başlamıştır. 


Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. Ordunun disiplin ve sessizlik içinde hareket etmesinin nedenleri neler olabilir?
Cevap: Sefere çıkan askerler maaşlı çalışan ve emir üzerine oldukları için disiplin ve düzen içinde hareket etmeleri gerekir. 

2. Ordunun konaklamasında sulak ve otlak yerlerin tercih edilmesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: Hayvanlar ile çıktıkları için onların beslenmesini bu şekilde karşılaşmaktadırlar. 

3. Seferde çeşitli çadırlar kurulmasının gerekçeleri nelerdir?
Cevap: Orduyu yöneten komutanların, padişahın ve vezirlerin çadırları ayrı olurken diğer askerler birden fazla kişi ile aynı çadırda dış etkenlere karşı konaklamaktadırlar. 

4. Osmanlı ordusunda, savaşan askerlere yardımcı olan destek kıtalarında kimler yer almaktadır?
Cevap: Aşçı başı, defterdar, hekim bulunmaktadır. 

5. Ordu, seferlere hangi mevsimde çıkmıştır?
Cevap: Bahar aylarında başlayıp sonbahar gelene kadar bitmelidir. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.